Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Det gode cv: Fremhæv dine kompetencer – ikke kun dine ansættelser

Det kronologiske cv. Vi ser det anvendt af journalister, tv-tilrettelæggere, billedkunstnere, sproguddannede – og også af kommunikationsuddannede. Men der er også andre muligheder for at fremhæve dine kompetencer. Her præsenterer en af AJKS' karrierevejleder to alternative bud.

En kronologisk række af ansættelser med virksomhedsnavn, funktion og i nogle tilfælde beskrivelse af opgaver, resultater eller ansvarsområde. Referencer til virksomheder og gentagelser af varianter af den samme funktion dominerer det informationsflow de præsenterer for en potentiel ny arbejdsgiver.

Rigtigt nok, cv er en forkortelse for curriculum vitae, latin for ”levnedsskildring” eller ”livsløb”, men det betyder ikke at et cv er at præsentere alle ansættelser.

Arbejdsgivere har typisk andet at foretage sig end at gennemlæse ansøgernes alenlange ”livsløb”, i en arkæologisk søgen efter rette kompetencer.

Gentagelser og svingende relevans i informationsflow kan gøre det til en træg og tung læseoplevelse.Så prøv lige denne overvejelse.Hvis du skulle fortælle din livsberetning til en fremmed, ville du så slavisk berette din historie fra du blev født og frem til i dag? Nej, vel. 
Der vil være højdepunkter som du ville fremhæve, og som ganske givet også ville gøre det nemmere for din tilhører at forstå, hvem du er i dag.

Prøv at tænk i samme baner, når det gælder dit cv. Et livsløb kan formidles på mange måder.

Lav en ”læsevejledning” – lav et resume

Hjælp de travle arbejdsgivere med finde et fokus i dit cv. Giv dem en ”læsevejledning” i form af en kort resume. Her opsummerer du kort, hvilken faglig platform du arbejder fra og hvordan du tænker den anvendt fremadrettet -  gerne tilpasset den specifikke arbejdsgiver. På den måde sikrer du, at arbejdsgiveren læser resten af dit cv med rette faglige optik og perspektiv.

Eksempel på resume

Journalistik, undervisning, rådgivning og salg udgør de primære fagområder jeg benytter i mit professionelle arbejde. Jeg har fokus på den gode historie, behovsafklaring, forventningsafstemning og målstyring, som værktøjer til at sikre rette udvikling og resultater. Mine erfaringer er hentet fra stillinger som journalist, projektleder, underviser og konsulent – og jeg trives bedst i en udadvendt samarbejdende funktion.

Organiser dine kompetencer - det er dig der skal gøre arbejdet, ikke din kommende arbejdsgiver

Gør dig også den ulejlighed at tilføje et afsnit med en relevant kompetenceoversigt - fx nøgleord. Omsæt dine erfaringer til specifikke opgaveområder, som du vil kunne byde ind på. Igen – du hjælper arbejdsgiveren med at konkretisere hvilke arbejdsopgaver han/hun kan sætte dig til, i stedet for at det skal bero på en mere eller mindre kvalificeret tekstanalyse af din ansættelseshistorik.

Har du svært ved at identificere hvilke nøgleord og kompetencer, der knytter sig til dine erfaringer, så lad dig evt. inspirere af de nøgleord du finder, i de stillingsopslag du søger på.

Og ja, det kan forekomme klichefyldt at copypaste nøgleord, men ligeledes et stort JA til, at det højner chancen for genkendelighed og et fagligt match mellem dig og arbejdsgiveren.

Eksempler på opdeling af kompetencer

Journalist

 • Dybdegående research
 • Tværmedial brug af historier
 • Radio – nyheder og reportage
 • Video til net
 • Historie line up
 • SoMe

Kommunikation og marketing

 • Markeds- og målgruppeanalyser
 • Kommunikations- & mediastrategier
 • Udarbejdelse af marketingmateriale
 • Analyser og strategioplæg
 • SEO & SEM
 • Forfatter til artikler
 • Sproglig korrektur
 • Forretningsudvikling

Salg

 • Relationsudvikling
 • Løsnings- og koncept salg
 • Kundepleje og -udvikling 
 • Newbizz og opsøgende salg

Ledelse og projektstyring

 • Ressourceplanlægning
 • Ansættelsessamtaler
 • Budgetstyring
 • Opfølgning og kvalitetssikring
 • Interessenthåndtering
 • Evaluering og rapportering

Vil du have feedback på dit cv?

Således et par indspark til, hvordan du kan skærpe dit kronologiske cv i retning af et mere funktionsopdelt kompetence cv.

Det er en god ide at fastholde kronologisk oversigt på dine ansættelser, og på den vis imødekomme et eventuelt behov for historisk overblik – men forsøg at undgå gentagelser i de informationer du vælger ud.

Ønsker du et konkret eksempel på et cv, så skriv til os på karriereteam@ajks.dk

Vidste du at AJKS' karriereteam altid er klar til at give dig feedback på dit cv og din ansøgning. Du skal blot sende det til karriereteam@ajks.dk – forvent cirka en uges behandlingstid.