Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

G-dage: Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren

Er du blevet sagt op, skal din arbejdsgiver normalt betale en godtgørelse for dine to første dage som ledig.

Arbejdsgiveren har som hovedregel pligt til at betale dagpengegodtgørelse for dine første to ledighedsdage – også kaldet G-dage. Det gælder også, hvis der er tale om et vikariat, en tidsbegrænset ansættelse, nedsættelse af arbejdstiden eller en opgavebestemt ansættelse.

Du vil ikke få udbetalt dagpenge i det antal dage, som arbejdsgiveren skal betale dig dagpengegodtgørelse for.

Arbejdsgiveren har pligt til at betale G-dage, hvis:

  • du er lønmodtager og medlem af en arbejdsløshedskasse
  • du har arbejdet minimum 74 timer inden for de sidste fire uger.

Arbejdsgiveren skal betale, hvad der svarer til den maksimale dagpengesats: 940 kroner for en hel G-dag og 470 kroner for en halv G-dag (i 2024).

Vær særligt opmærksom på

Hvis den samme arbejdsgiver har udbetalt dagpengegodtgørelse til dig 16 gange i løbet af et kalenderår, bortfalder arbejdsgiverens pligt til at betale G-dage resten af året. I den forbindelse tæller halve G-dage også med.

Hele og halve G-dage

G-dagene bliver opgjort i hele eller halve dage. En hel G-dag svarer til 7,4 timer og en halv G-dag til 3,7 timer.

Arbejder du mellem 4 og 7,4 timer de første to ledighedsdage, skal arbejdsgiveren betale for en halv dag. Arbejder du under 4 timer, skal arbejdsgiveren betale for en hel dag.

Hvornår skal arbejdsgiveren ikke betale G-dage?

Arbejdsgiveren har ikke pligt til at betale G-dage, hvis du:

  • selv har sagt op
  • starter i andet arbejde på G-dagene (mindst 7,4 timer)
  • er syg de første ledige dage
  • holder ferie de første to ledighedsdage
  • er i en stilling støttet med offentligt tilskud - løntilskud
  • eller efter aftale med arbejdsgiveren går på efterløn.

Fradrag i dagpenge for G-dage

Dagpengegodtgørelsen bliver trukket fra dine dagpenge: 7,4 timer for en G-dag og 3,7 timer for en halv G-dag. Uanset om du er deltids- eller fuldtidsforsikret.

Hjælp til udbetaling af G-dage

Sørg for at sikre dig, at din arbejdsgiver har betalt godtgørelsen. Mange arbejdsgivere er nemlig ikke opmærksomme på reglen. På din sidste lønseddel kan du se, om arbejdsgiveren har betalt for G-dage. Har arbejdsgiveren ikke betalt, skal du kontakte arbejdsgiveren med det samme.

Arbejdsgiveren har på sin side ret til at bede om en erklæring, der bekræfter, at du opfylder betingelserne for at få udbetalt godtgørelsen. Det skal ske, senest 14 dage efter du er holdt op. Du skal sørge for at returnere erklæringen til din arbejdsgiver. Ellers mister du retten til G-dage. Du har ikke mulighed for at få dagpenge for de dage, som er G-dage.

Du skal henvende dig til arbejdsgiveren, hvis du ikke har fået den godtgørelse, du har krav på. Pengene skal være til udbetaling, senest ved den anden lønudbetaling efter du er fratrådt stillingen.

Hvis arbejdsgiveren ikke har udbetalt din godtgørelse, kan AJKS hjælpe dig med at få den udbetalt.