Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Nye dagpengeregler fra 1. maj 2023

Forligene som den tidligere regering indgik på beskæftigelsesområdet, er nu blevet udmøntet i regler, der træder i kraft 1. Maj 2023. Reglerne får også betydning for medlemmer, der allerede er på dagpenge. Se, hvad de nye regler kommer til at betyde for dig i vores FAQ.

Kort oprids af nye regler

Dimittenderne – altså nyuddannede på dimittendsats – er dem, der bliver mest påvirket af de nye regler. Dagpengesatsen og perioden bliver sat ned for dimittend-medlemmer, og der er kommet et nyt sprogkrav. Der differentieres mellem medlemmer over og under 30 år samt forsørgere og ikke-forsørgere.

Nuværende ledige dimittender bliver også omfattet af den lavere sats. Læs mere detaljeret beskrivelse i FAQen.

For nogle lønmodtagere, selvstændige og freelancere stiger dagpengesatsen i deres 3 første ledighedsmåneder, hvis de opfylder specifikke krav. Læs flere detaljer i FAQen.

Medlemmer der bliver berørt af de nye regler får direkte besked i midten af marts.

 

FAQ: Nye dagpengeregler – se din situation 

 

Lønmodtagere og selvstændige - mulighed for højere dagpengesats

Den 1. maj kommer der et beskæftigelsestillæg, som betyder at den maksimale dagpengesatsfor nogle medlemmer stiger fra 19.728 kroner til 23.449 kroner i de første 3 måneders ledighed. Derefter falder den til 19.728 kroner.

Forudsætningen for at få de tre måneders højere dagpengesats er:

 • at du har været medlem af en a-kasse i mindst 4 år – uden pauser.
 • at du har haft 2 års fuldtidsbeskæftigelse inden for de seneste 3 år. Det vil sige, at du skal have tjent 254.328 kroner pr år i 2 år - inden for de seneste 3 år. Vær opmærksom på, at du kun må medregne 21.194 kroner af din indtægt pr måned.
 • at du kan få beregnet den maksimale dagpengesats
 • din indplaceringsdato skal være 1. maj eller senere. Hvis din indplaceringsdato ligger før den 1. maj 2023, får du ikke ret til den højere sats. (Første gang du skal have dagpenge, bliver du indplaceret i en dagpengeperiode. Din indplaceringsdato vil altid være defineret som den 1. i den måned, du melder dig ledig i.)

På trods af muligheden for en højere sats, kan din dagpengesats stadig højst udgøre 90 procent af din tidligere indkomst.

Beskæftigelsestillægget gælder ikke ved udbetaling af feriedagpenge, sygedagpenge og dagpenge udbetalt af et andet EØS-land. Til gengæld forbruger disse ydelser ikke af beskæftigelsestillægget, det vil sige de tre måneder med den højere sats.
 

Dimittender under 30 år

Er du medlem med dimittendstatus under 30 år, får de nye regler konsekvenser for dig.

Fra den 1. maj nedsættes dimittendsatsen fra 14.106 kr. om måneden til 9.700 kr. efter tre måneders ledighed (efter 481 timers ledighed uanset hvornår det sker på måneden).

 • Hvis du er ledig nu, så betyder det, at din dagpengesats bliver sat ned til 9.700 kroner, hvis du har været ledig i tre måneder eller mere den 1. maj 2023. Hvis du har været ledig i under 3 måneder, så får du den højere sats, indtil du har været ledig i 3 måneder.
 • Dagpengeperioden for dimittender reduceres fra 2 til 1 år, hvis din indplacering er 1. maj eller efter. Hvis din indplaceringsdato ligger før 1. maj, har du ret til dagpenge i to år på samme måde som i dag.

  Hvis du er i tvivl om, hvornår din indplacering er: Første gang du skal have dagpenge, bliver du indplaceret i en dagpengeperiode. Din indplaceringsdato vil altid være defineret som den 1. i den måned, du melder dig ledig i. Så er du meldt ledig og har fået udbetalt dagpenge før 1. maj 2023, er du sikret 2 års dagpengeperiode.

Hvis du fylder 30 år, imens du er på dimittendsats, bliver du sat op i sats måneden efter. Får du børn, som du har forsørgelsespligt for, imens du er på dimittendsats, så bliver du også sat op i sats måneden efter.

OBS! Har du haft arbejde efter, at du er dimitteret, kan du evt. få beregnet en ny dagpengesats, så du ikke længere er på dimittendsats. Her skal du kontakte vores a-kassevejledere og få individuel rådgivning.

Dimittender over 30 år

Er du medlem med dimittendstatus over 30 år, får de nye regler konsekvenser for dig.

Fra 1. maj 2023 er dagpengesatsen for dimittender over 30 år 14.106 kroner. Efter 3 måneders ledighed bliver den sat ned til 12.253 kroner (efter 481 timers ledighed uanset hvornår det sker på måneden).

 • Hvis du er ledig nu, så betyder det, at din dagpengesats bliver sat ned til 12.253 kroner, hvis du har været ledig i tre måneder eller mere den 1. maj 2023. Hvis du har været ledig i under 3 måneder, så får du den højere sats, indtil du har været ledig i 3 måneder.
 • Dagpengeperioden for dimittender reduceres fra 2 til 1 år, hvis din indplacering er 1. maj eller efter. Hvis din indplaceringsdato ligger før 1. maj, har du ret til dagpenge i to år på samme måde som i dag.

  Hvis du er i tvivl om, hvornår din indplacering er: Første gang du skal have dagpenge, bliver du indplaceret i en dagpengeperiode. Din indplaceringsdato vil altid være defineret som den 1. i den måned, du melder dig ledig i. Så er du meldt ledig og har fået udbetalt dagpenge før 1. maj 2023, er du sikret 2 års dagpengeperiode.

Bliver du forsørger, imens du er på dimittendsats, så bliver du sat op i sats måneden efter – se mere under ”dimittender, der er forsørgere”.

OBS! Har du haft arbejde efter, at du er dimitteret, kan du evt. få beregnet en ny dagpengesats, så du ikke længere er på dimittendsats. Her skal du kontakte vores a-kassevejledere og få individuel rådgivning.

Dimittender med forsørgelsespligt

Der er ingen ændringer for dig, der har forsørgelsespligt overfor et eller flere børn. Dagpengesatsen for dimittender, der er forsørgere ændres ikke. Den er stadig 82 % af den maksimale dagpengesats, altså 16.177 kroner.

OBS! Har du haft arbejde efter, at du er dimitteret, kan du evt. få beregnet en ny dagpengesats, så du ikke længere er på dimittendsats. Her skal du kontakte vores a-kassevejledere og få individuel rådgivning.

Sprogkrav for dimittender

Fra 1. maj skal dimittender opfylde et sprogkrav. Sprogkravet skal være opfyldt på tidspunktet for udbetalingen af dagpenge som nyuddannet. Det vil sige, at den nyuddannede skal have bestået Dansk 2 eller en prøve på tilsvarende eller højere niveau.

Du kan blive undtaget fra sprogkravet, hvis du har mindst 600 timers beskæftigelse som fuldtidsforsikret eller 400 timer som deltidsforsikret inden for 12 måneder i løbet af de sidste 24 måneder på uddannelsen.