Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

5 gode råd til nyuddannede på jobjagt

Der er gang i jobmarkedet! Også indenfor kommunikationsfaget - i bredeste forstand. Det er godt nyt for dimittender, der skal i gang med jagten på det første job. Men hvordan kommer du bedst i gang med din jobsøgning? Og hvad med det jobmarked, der ikke er synligt i statistikerne?

5 gode råd til nyuddannede

5 gode råd til nyuddannede

Kigger vi på tal fra Danmarks Statistik, kan vi se, at antallet af ledige stillinger inden for kategorien Information og Kommunikation har været støt stigende fra første til fjerde kvartal 2018.

Tal fra jobindsats.dk viser, at det fortsat er vores unge medlemmer og dermed dimittender, der kommer hurtigst i job. 68,6 % af de 25 til 30-årige får job i løbet af 6 måneder mod 62,5% på tværs af alle aldersgrupper (2 kvartal 2018).  

ledige stillinger. Kilde Danmarks Statistik

Danmarks Statistik

 

I det følgende har vi samlet 5 gode råd til nyuddannede på jobjagt

 

Vi stiller skarpt på:

 • Fokusområder
 • Mål- og kompetenceafklaring
 • Struktur
 • Prioritering
 • Dine styrker som nyuddannet

Vores karrierevejledere Søren Cronwald og Rasmus Hengstenberg kommer her med deres gode råd til nyuddannede på jobjagt

 

1. Vigtige fokusområder i din jobsøgning

 

I sidste instans er  jobsøgning ”People’s business”. Uanset hvor stærk en faglig profil du har som jobsøger, skal du være i stand til at relatere dine kompetencer til den arbejdsgiver og det marked, virksomheden repræsenterer.

Nøgleordene er derfor at kende din målgruppe – altså arbejdsgiveren og deres marked.
Du skal netværke strategisk og tænke i, hvordan du helt konkret bidrager fagligt og socialt i et arbejdsfællesskab.  

Generelt efterlyser arbejdsgivere mere motivation hos jobsøgere – og motivation hænger tæt sammen med, at du kan demonstrere tilstrækkelig viden og indsigt i det, du skal lave.

For nyuddannede journalister og kommunikationsfolk ser vi i høj grad, at det kan være fordelagtigt:

 • At konkretisere og synliggøre kompetencer – don’t tell it, show it
  (Specialer og projekter kan fint sammenfattes til resultater/produkter)
 • At turde vælge (relevant) fokus på det du gør bedst – fremfor hvor meget du kan
 • At handle mere og ”tænke” mindre – du skal være risikovillig og afsøge muligheder og brancher bredt

Husk, at du kan få individuel karrierevejledning hos AJKS.
Vejledningen tager altid udgangspunkt i dine mål og behov som jobsøger.

Book karrierevejledning nu 

 

2. Bliv skarp på din målsætning og dine kompetencer

 

Hvis du skal relatere dine kompetencer til arbejdsgiverens behov, er det vigtigt, at du er skarp på dine kompetencer, og den viden du bringer med dig. Og så skal du være afklaret omkring, hvad du gerne vil - og dermed hvilke arbejdsgivere, der er din målgruppe.

Ved at lave følgende målafklaringsøvelse bliver du skarpere på dit jobmål, dine kompetencer og din viden.
Du får synliggjort den værdi, du kan tilføre og de eventuelle barrierer, du skal handle på.

 

Når du arbejder med din målsætning - så start med at afklare, hvad du gerne vil.

Spørg dig selv, hvad du gerne vil arbejde med? Hvilke stillingsbetegnelser og brancher kan du se dig selv i?

Når du nu har sat en nogenlunde retning, kan du gå videre og stille skarpt på hvilke opgaver, du gerne vil have fingrene i, og dermed hvilke kompetencer, du gerne vil aktivere.

 

Hvilke kompetencer vil du gerne have i spil?

Er du mere til visuel kommunikation end til at skrive?

Er du eksempelvis nået frem til, at du gerne vil arbejde med kommunikation og markedsføring - og lave video og Content Marketing?
Så er næste led at få afklaret, hvorfor det er vigtigt for dig at komme til at arbejde med lige netop det - og hvad der er vigtigt for dig i dit arbejdsliv. Det er nemlig der, du finder din motivation.

 

Hvad er vigtig for dig?

Er det vigtigt for dig, at dit arbejde gør en positiv forskel for samfund, mennesker eller miljø - eller er du cool med at lave markedsføring for Kims Chips?
Er logistik, løn, kreativitet, frihed eller noget helt tredje vigtigt for dig? Det er også relevant at tænke over.

 

Hvilke ressourcer (kompetencer, netværk, viden) har jeg, der understøtter min målsætning?

En ting er, hvad du gerne vil - noget andet er, om det er realistisk. Vejen til målet skal måske ha’ indlagt et pittstop i form af et kursus.

Du skal med andre ord afklare, hvad du har af kompetencer, netværk og viden, der understøtter din målopfyldelse. Men du skal også kigge på, hvad du eventuelt mangler. Eksempelvis kan SEO-kompetencer være efterspurgt i de jobs, du gerne vil søge. Hvis du ikke har SEO-erfaring, må du finde ud af, hvilke muligheder, der er for få det.

Ved at lave denne øvelse får du både identificeret:

 • Den værdi du kan tilføre en given virksomhed
 • De personer i dit netværkder der kan hjælpe dig med din målsætning
 • De konkrete udfordringer der skal handles på for at målsætningen bliver realistisk.

Er du i tvivl om dine kompetencer, så kig på din uddannelse og dit CV, og se hvad du kan sige ”erfaring med” og ”viden om” foran.
(Eks. erfaring med tilrettelæggelse, viden om co-creation)

 

Hvilke barrierer har jeg? Og hvordan kan de overkommes?

Mangler du vigtige kompetencer, eller er manglende erfaring og begrænset netværk dine største barrierer - eller er det motivationen, der halter?
Få defineret eventuelle barrierer og undersøg, hvordan de kan overkommes.

Hvis du laver ovenstående målafklaringsøvelse, vil din jobsøgning blive nemmere, bedre og mere kvalificeret.

 

3. Struktur er din ven

 

Der er flere faktorer i spil, når dagpengemodtagere føler sig hårdt ramt. Systemet er kryptisk - til tider ulogisk, og det virker rigidt. Usikkerhed og uvished er også en faktor. ”Kendte vi bare slutdatoen for vores ledighed, ville det være en hel anden historie”, er der mange der siger.

Men disse faktorer er det imidlertid svært at ændre på. Lige i forhold til uvisheden kan det være betryggende at vide, at 4 ud af 5 dimittender kommer i job i løbet af det første år. Så der er en slutdato.

Til gengæld kan du kigge på, hvordan du hvordan du arbejder som jobsøgende.
Og her er struktur din bedste ven.

 

Jobsøgningsplan skaber overblik og ro

Jobsøgning er en hård arbejdsdisciplin, og mange undervurderer værdien af at have en mere struktureret jobsøgningsplan – ud fra et mål om at disponere egen energi og trivsel bedst muligt

Så næste trin er at strukturere arbejdet med din målsætning som et projekt. Et projekt med deadlines, klart definerede handlinger, delmål samt struktur.  En struktur hvor du adskiller arbejdet med jobjagten fra din fritid.

Lav en ugeplan med arbejdstid og fritid - sørg for at din jobsøgning ikke bliver en 24/7 begivenhed. Det er den bedste måde at passe på dig selv og samtidig sikre et højt output.  

 

4. Prioritering af din indsats

 

Dimittender bruger ofte for meget tid på stillingsopslag og for lidt tid på at tænke i uopfordret jobsøgning. Tag jobsøgningen over på egen banehalvdel - og spørg dig selv: Hvor vil jeg gerne arbejde?

Udform en ”kundeliste” med konkrete virksomheder. Afklar om du har netværk til hver enkelt virksomhed ved at lave en virksomhedssøgning på LinkedIn. Og bliv skarp på, hvad du kan tilføre, og hvordan du er motiveret til x, y og z virksomhed.

For nyuddannede er virksomhedspraktik et stærkt supplement til traditionel jobsøgning. Virksomhedspraktik giver adgang til nye netværk, arbejdsmarkedserfaring og kan bruges til at fokusere på egne kompetencer. I kombinationen kan du f.eks. også søge Innobooster- og/eller landdistriktsvækstpilotordningen.
Læs mere om disse ordninger på innovationsfonden.dk

 

5. Hvad er dine styrker som nyuddannet

 

Som nyuddannede skal du fremvise ”sult” på at komme i gang og herunder nytænkning, fleksibilitet - og i bedste fald også effektivitet.

Som nyuddannet kan du ligge inde med ny viden, som kan være værdifuldt for en given arbejdsgiver. Måske har du skrevet speciale om Co-creation, Big data og kommunikation eller noget helt tredje. Få sat din viden i spil, når du søger job.

Derudover oplever vi, at de nyuddannede er godt klædt på, når det kommer til at tænke de nye medieplatforme ind som del af journalistik og kommunikation. I den sammenhæng vil nyuddannede typisk også overkomme at overskue de mange - især digitale - platforme, der er i dag.

I vores optik er der ingen tvivl om, at fremtidens jobmarked inden for kommunikationsfagene tilhører de jobsøgere, der formår at tænke digitalt, og som kan skalere deres opgaver til de enkelte digitale kanaler.

 

Du står ikke alene med din jobsøgning

Husk, at du som medlem af AJKS har mulighed for at få karriererådgivning, feedback på ansøgningsmateriale og kan deltage i vores mange events- dem finder du her https://ajks.dk/events

 

Er du medlem af DJ eller KS har du også her mulighed for karriererådgivning, deltagelse i gå-hjem møder og meget mere. 

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.