Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

60% af arbejdsgiverne har ansat nyuddannede indenfor de sidste 3 år

Vores rekrutteringsanalyse viser, at arbejdsgiverne ikke er bange for at ansætte nyuddannede, og så vægter de personlighed højt. Læs med og få større indblik i arbejdsgivernes tanker, når de rekrutterer.

Rekrutteringsanalyse 2022

Den eneste rekrutteringsanalyse med direkte fokus på journalistik, kommunikation, markedsføring, SoMe, sprog, TV og radio.

 

Du kan selvfølgelig læse stillingsopslaget, hvis du vil se kriterierne for en specifik stilling. Men ville det ikke være rart at få indblik i, hvad arbejdsgiverne generelt kigger efter, når de rekrutterer? Det kan du nu – og med specifik fokus på arbejdsgivere på udkig efter AJKS-kompetencer og fra AJKS-brancher.

Vi har nemlig endnu engang lavet en rekrutteringsanalyse, der stiller skarpt på, hvordan arbejdsgivere inden for journalistik, kommunikation, markedsføring, SoMe, sprog, TV og radio rekrutterer, hvilke kompetencer de har behov for nu som i fremtiden, hvilke præferencer de har i forhold til ansøgning og CV, og hvordan de bruger freelancere og selvstændige.

Tilbage i 2020 lavede AJKS i samarbejde med KS og DJ vores første rekrutteringsanalyse. Det gjorde vi, fordi vi så et behov for at tilvejebringe viden om vores medlemmers jobmarkeder. Coronakrisen betød i sagens natur, at dele af den viden fra 2020, fx virksomhedernes behov for at rekruttere, blev udfordret. Nu er coronakrisen i vid udstrækning lagt bag os, og jobmarkedet buldrer derud af - og vores nysgerrighed er intakt. Det samme er behovet for at kende arbejdsgiverne præferencer og behov. Det er derfor, at vi med glæde kan præsentere dig for AJKS’ rekrutteringsanalyse 2022.

Du finder analysen her og kan læse et udpluk af vores findings herunder:

 

Personlighed

Tilbage i 2020 var en af de mere overraskende fund i vores analyse, i hvor høj grad arbejdsgiverne vægtede, at der var en personlig beskrivelse i CV’et. Igen i 2022 vægter dette relativt højt hos arbejdsgiverne, og i det hele taget er det tydeligt, at det, at du som ansøger giver et klart indtryk af din personlighed, er noget arbejdsgiverne vægter uanset om vi taler CV, ansøgning eller til selve jobsamtalen. Giv derfor arbejdsgiveren mulighed for at vurdere, om du vil passe ind i teamet.

 

Gang i jobmarkedet

Når vi stiller skarpt på, hvilke rekrutteringskanaler, arbejdsgiverne benytter, viser besvarelserne meget godt, at der virkelig er kommet gang i jobmarkedet efter corona. Således er der, set i forhold til i 2020, en stigning i brugen af alle rekrutteringskanaler, som fx opslåede jobs, netværk, LinkedIn, facebook m.v.

En anden markant udvikling er, at der er sket mere end en halvering af antallet af arbejdsgivere, der ikke benytter SoMe som rekrutteringskanal fra 24% i 2020 til kun 10.3% i 2022.

 

Godt nyt til nyuddannede

Som en afledt effekt af det kontinuerlige politiske fokus på dimittendledighed har vi i vores Rekrutteringsanalyse 2022 valgt også at forholde os nysgerrigt i forhold til arbejdsgivernes syn på nyuddannede ansøgere.

Og her er der godt nyt at hente. Næsten 60% af arbejdsgiverne svarer, at de inden for de seneste 3 år har ansat nyuddannede, hvilket tyder på, at der ingen berøringsangst er.

I rekrutteringsanalysen kan du læse om, hvad arbejdsgiverne vægter hos nyuddannede ansøgere, men vi vil gerne allerede her komme med et citat fra Adm. Direktør Rikke Højgaard fra zibrasport, for det kan tjene som inspiration til vores studerende og måske afhjælpe potentiel stress over karakterræset:

”Selvfølgelig skal en nyuddannet kandidat have en relevant uddannelse, men når det er sagt, så er jeg ret ligeglad med karakterer. Jeg vil 300 gange hellere have en kandidat, der har arbejdet frivilligt, været på jordomrejse og ikke mindst haft studiejobs, end jeg vil have en 12-tals kandidat, der har prioriteret de høje karakterer frem for at lære at begå sig på en arbejdsplads. Man kan lære nyuddannede rigtig mange ting, når de kommer ind, men noget af det mest ressourcekrævende og risikofyldte (for begge parter) er, hvis de ikke har en ide om, hvordan man indgår på en arbejdsplads.”

Med denne opløftende udtalelse vil vi runde af med en opfordring om at hente vores Rekrutteringsanalyse 2022, der ud over ovenstående tilbyder viden om kompetencebehov, brug af freelancere og selvstændige i opgaveløsningen, præferencer i forhold til nyuddannede ansøgere, jobsamtalen, ansøgning og CV, og hvad der virker og ikke virker hos specifikke arbejdsgivere. 

God læselyst.

 

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.

Johannes Nørgård

tor, 05/19/2022 - 14:07

Besynderligt, at alder overhovedet ikke indgår i rekrutteringsanalysen, når fagbladet Journalisten for nyligt satte fokus på, at arbejdsgiverne ikke vil ansætte nogle over 50 år...det ville ellers være rart at vide, hvor stort omfang det fravalg har...

Kære Johannes. Det kunne bestemt have været en vinkel vi også kunne have taget med, men det ville betyde at vi skulle udelade noget andet, da spørgerammen allerede er temmelig omfangsrig. Det har derfor været et spørgsmål om prioritering og som du selv nævner, er den anden problemstilling flittigt behandlet og oppe i vælten. Når det er sagt, kan vi ikke af vores ledighedstal se at arbejdsgiverne ikke vil ansætte seniorer. Eller sagt på en anden måde. Kigger vi på afgangen fra ledighed inden for 6 måneder tegner der sig et billede af, at det tager lidt længere tid at lande et job for medlemmer der er 55+. Ca. 65% af alle vores medlemmer går i job i løbet af de første 6 måneder på dagpenge. Tallet for 50+ er ca. 50%.
Der er ingen tvivl om at der er et problem, men heldigvis lykkedes det for flertallet at få et job. Men tak for din opmærksomhed og vi vil tage det med som et punkt vi evt. kan fokusere på næste gang vi laver en rekrutteringsanalyse.