Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Året der gik i AJKS – 2023

Der kunne skrives mangt og meget om, hvad der er forgået ude i den store verden i løbet af 2023. Men her fokuserer vi på beskæftigelsesområdet, og hvordan vores medlemmer - særligt dem der har været ramt af ledighed - har været påvirket af 2023.


Det er jo ikke nogen hemmelighed, at såvel inflation, stigende renter, gentagne fyringsrunder indenfor mediebranchen og en TV, streaming og filmbranche i knæ, har påvirket en del af vores medlemmer.

Men hvor mange er blevet ramt? Og hvor mange er gået i job igen? Og i hvilke jobs? Og hvordan ser det generelt ud med ledigheden? Dette er nogle af de spørgsmål vi vil besvare i denne korte gennemgang af året der gik version 2023.
 

Data vs. den oplevede virkelighed

Inden vi kaster os ud i en gennemgang af data, vil vi gerne komme med det forbehold, at vi godt er klar over, at data er en taknemmelig størrelse, i den forstand, at de fint kan bruges til at tegne et billede af overordnede konjekturer, tendenser og situationer, men intet siger om hvordan det enkelte menneske, der figurerer i disse data, har oplevet fx det at være ramt af ledighed i en TV-branche, der synes at være i knæ.

Disse perspektiver får vi tæt ind på livet i AJKS, når vi taler med vores medlemmer eller møder dem til karrieresamtaler, workshops og lignende.

Nogle oplever at blive udfordret på håbet om at komme i job igen indenfor deres branche og søger påtvunget nye veje. Andre har måske i længere tid, mens de havde travlt i job, tænkt at de ikke rigtig trivedes mere, og ser pitstoppet i dagpengeland, som en mulighed for at lave det brancheskift, de længe har higet efter. Andre igen, holder vedholdende fast i deres målsætninger og kæmper sig bravt tilbage i en presset branche. Uanset hvordan det enkelte medlem, har oplevet det at være ledig, så er den positive fortælling fra 2023, at det lykkedes for langt flertallet, ikke bare at komme i job igen, men også at komme i et fagligt relevant job igen. Mere herom senere.


Hvordan er det gået med ledigheden i 2023

I 2023 er der 1587 medlemmer, der har meldt sig ledige og gået på dagpenge. Aktuelt er der 1738 ledige AJKS-medlemmer og i løbet af 2023 er 1500 medlemmer gået i job. Ca. 150 medlemmer er langtidsledige, defineret som mere end 12 måneders sammenlagt ledighed, og da der er tale om netop sammenlagt ledighed, kan dette tal godt dække over medlemmer, der har været ind og ud af systemet og altså ikke nødvendigvis været ledige og jobsøgende i 12 sammenhængende måneder.

At 1500 medlemmer er gået i job i løbet af 2023- og altså næsten samme antal som er blevet ledige, understreger at ledighed ikke er en statisk størrelse og bekræftes yderligere af, at ca. 62% af vores ledige medlemmer i 2023 er gået i job i løbet af de første seks måneders ledighed (kilde: jobindsats.dk).

Dette tal er 0,6 % lavere end i 2022, og ser vi lidt på den generelle ledighedssituation på tværs af fag og jobmarkedet, har der da også været en mindre stigning i antallet af ledige fra 2,4 % af arbejdsstyrken i oktober 2022 til 2,7% i oktober 2023 (kilde: Danmarks statistik).

Ser vi på antallet af ledige stillinger indenfor Danmarks Statistiks kategori Information og kommunikation, har der været et fald fra 5269 i tredjekvartal 2022 til 4053 i tredjekvartal 2023. Der er altså lidt større konkurrence om lidt færre stillinger.
 

Men i hvilke stillinger er de 1500 medlemmer, der er gået i job i løbet af 2023 så blevet ansat i?

Ja, det vil nok komme som en overraskelse for de fleste, at flertallet er gået i job i TV/film branchen eller som journalister jf. nedenstående graf. Dette kan ikke forklares med, at der er gang i disse brancher, men skal nok ses som et udtryk for, at der er flere ledige med faglig baggrund inden for disse brancher og dermed flest, der søger job inden for disse. Men det kaster ikke desto mindre et mere positivt lys over perspektiverne inden for disse brancher, end den generelle stemning efterlader en i. For tallene viser, at der trods alt sker noget, og at det altså ikke per definition behøver at være en lost cause at søge job som journalist eller inden for TV/film Branchen.

 

 

Beskæftigelsespolitisk nybrud

Skal vi runde af i den positive ånd, kan vi med fordel lige genfortælle, at der er sket et nybrud inden for beskæftigelsespolitikken i den forstand, at politikerne, efter massivt påvirkningsarbejde fra Danske  A-kasser og Akademikernes Centralorganisation (AC), i løbet af 2023 er nået til enighed om, at A-kasserne per første januar 2024 skal varetage kontakten og rådgivningen med ledige medlemmer i de første tre måneders ledighed. Og som vi allerede har skrevet om, er dette en kæmpe fordel for dig, der er medlem af en fagspecifik a-kasse, som AJKS. For det betyder, at du i de første tre måneder af din ledighed får mulighed for at få sparring på din situation og din jobsøgning fra karriererådgivere med indgående kendskab til dit branchefelt, de virksomheder, din profil er attraktiv for, dine muligheder og de jobsøgningsmetoder, der virker bedst i din branche.

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.
Få karrierevejledernes guides og artikler til jobsøgning, arbejdsliv, karriere og meget mere.

Artikler om karriere og jobsøgning

Få tips til din jobsøgning og karriere fra AJKS' karrierevejledere i vores arkiv, hvor vi deler artikler, videoer og guides. 

Netværk med andre professionelle inden for medier og kommunikation. Hold dig opdateret på faglige trends og tendenser. Events næsten hver uge. 

Faglige og sociale arrangementer

Netværk med andre professionelle inden for medier og kommunikation. Hold dig opdateret på faglige trends og tendenser. Events næsten hver uge. 

Vi hjælper dig med fx kompetenceafklaring, sporskifte og jobsøgningsstrategi - eller lige det, du har behov for. 

Book karrierevejledning

Er du ledig, kan du få individuel vejledning. Vi hjælper dig med fx kompetenceafklaring, sporskifte og jobsøgningsstrategi - eller lige det, du har behov for.