Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

AJKS – din faglige ambassadør

Hvis du er ledig, skal du deltage i fællessamtaler på jobcentret. Her møder du også AJKS, der er med som din faglige ambassadør. Det har vi god erfaring med – og vores survey viser, at det giver medlemmerne værdi.

Om fællessamtalen

AJKS deltager i fællessamtaler i jobcentre efter ca. 6 måneders og 16 måneder ledighed – og hvis medlemmer ønsker det, også til en fællessamtale i begyndelsen af ledighedsperiode.

Fællessamtalen er et lovgivnigsbestemt samarbejde mellem jobcentre og a-kasser, typisk har en samtale varighed af 30 til 45 minutter.

I 2018 deltog AJKS i 718 fællessamtaler.

De fleste AJKS’ medlemmer tænker primært på a-kassen som et økonomisk sikkerhedsnet. Og i de perioder hvor medlemmer er mellem job, udgør dagpengene en garanti for deres indkomstgrundlag.

Lang de fleste af vores medlemmer er i job, og det er derfor begrænset, hvor meget kontakt de har til AJKS. Derfor er der mange, der ikke møder AJKS i rollen som ”faglig ambassadør”. En rolle som vi tager meget seriøst – f.eks. når vi deltager på fællessamtaler på jobcentrene over hele landet.

Vi har spurgt vores gode medlemmer, hvad de tænker om den indsats AJKS bidrager med, når vi møder dem til fællessamtaler i jobcenter regi. Det er positiv læsning.

Om undersøgelsen:

AJKS har gennemført et digitalt survey fra marts 2018 frem til juni 2019, som har resulteret i 109 besvarelser fra medlemmer over hele Danmark. Udover de nævnte resultater i artiklen indeholder undersøgelsen demografiske data på AJK’S medlemmer, med henblik på, at indhente viden der kan hjælpe os til at servicere de enkelte medlemsgrupper bedre.

AJKS medvirker til en værditilskrivning på 28%

Det man kan fremhæve ud fra besvarelserne er, at når AJKS er med til samtalerne vækstes svarkategorierne ”I meget høj grad”, I høj grad”, og i ”Nogen grad” med henholdsvis 8%, 11% 0g 9%.
Lidt journalistisk strammet repræsenterer AJKS en værditilskrivning på samlet set 28% alene i de tre ”positive” svarkategorier.

Uden AJKS’ deltagelse kan man tilføje, at der er en stigning på 21%, der svarer, at de ”I mindre grad” har haft værdi af samtalen - og en stigning på 9%, der svarer ”slet ikke”.

 

Kompetent, vidende og opbakkende

Medlemmer har også sendt egne kommentarer ind i forbindelse med surveyet. De nuancerer den oplevelse, som medlemmer har haft af fællessamtaler i jobcenter regi.

”Min oplevelse af AJKS's bidrag var meget positiv og bidrog til en mere afbalanceret samtale.”

”AJKS fremstod kompetent, vidende og opbakkende og som en god støtte i en samtale, som mest bare skal overstås. Samtalen med jobcenteret blev nemmere ved at have AJKS med som “støtte” og forstående overfor min jobsøgningssituation.”

”Synes Jobcenter og AJKS supplerede hinanden fint”

”Både jobcentrets og AJKS' repræsentant foreslog scenarier i god ånd. Det virkede dog igen som om, at AJKS' repræsentant var betydelig mere inde i hvordan min situation var end Jobcentrets, hvilket vel er ret forståeligt.”

”Dejligt at AJKS pointerer, at man gerne må holde fast i sin faglighed - også som ledig.”

 

Afslutningsvis skal det understreges, at AJKS fortrinsvis har et godt samarbejde med de mange jobcentre rundt om i Danmark, og vi tilbagevendende holder samarbejdsmøder med de største i København og Århus. Ikke desto mindre kan der være nogle forskellige interesseforhold jobcenter og a-kasse imellem – konkret kan det være tilgang til aktiveringsmuligheder, som virksomhedspraktik, løntilskud og opkvalificering i form af kurser. AJKS arbejder for, at din jobsøgning bliver så meningsfuld og effektiv som muligt, og det vil fremadrettet fortsat være vores fokus at indtage rollen som faglig ambassadør for vores medlemmer.

Denne blok er defekt eller manglende. Du kan mangle indhold eller også kræves der, at du aktiverer det oprindelige modul.

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.