Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Dagpenge-aftale trækker i forkert retning

”Det er mere pisk end gulerod, og det er igen a-kassernes medlemmer og de ledige, der må aflevere”, siger formand AJKS og DJ Lars Werge, der især er rystet over forringelserne for modtagere af supplerende dagpenge.

Dagens aftale om et nyt dagpengesystem, som er indgået mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, er et skridt i den forkerte retning. Det mener AJKS'  formand, Lars Werge, som ærgrer sig over aftalen.

Aftalen indeholder en række elementer, som afspejler de anbefalinger, som Dagpengekommissionen for kun tre dage siden lancerede i forbindelse med afslutningen på et to år langt arbejde.

Aftalen indeholder ifølge forringelser, som træder i kraft i januar og juli måned 2017. Det gælder i første række, at ledige får en karensdag hver fjerde måned, som det hedder i aftaleteksten.

Det er jo en sær gave at modtage som ledig; de skal aflevere i stedet for at modtage, for de bliver herefter dømt til en dag uden dagpenge. Det er nok det tydeligste eksempel på, at Christiansborg-politikerne har pisken fremme over for de ledige, siger Lars Werge.

Min opfattelse er, at de ledige for alt i verden ønsker et job. De leder efter et job, og de bruger rigtig meget energi både fysisk og mentalt på at finde beskæftigelse, tilføjer Lars Werge.

Et angreb på a-kassernes fødekæde

En anden tydelig forringelse gælder for dimittender, der kan blive a-kassemedlemmer og opnå ret til dagpenge på slutningen af studierne. De modtager den såkaldte dimittend-sats, hvis de ikke finder job – i dag er den på 82 % af dagpenge-maksimum, men aftalen betyder, at satsen fra 2017 bliver 71,5 %.

Lars Werge er kritisk:

Studerende har ikke som mål at komme ud og leve af dagpenge. Men det er ikke dem alle, der kan finde job lige efter eksamen, og her har de set a-kassen som en forsikring, der gav mening. Nu giver det lidt mindre mening. Jeg synes den markant lavere dimittendsats er et angreb på a-kassernes fødekæde, siger Lars Werge.

Nu skal der fokus på supplerende dagpenge

DJ er tifreds med, at fokus er på at gøre optjeningen mere fleksibel og på, at de ændrede regler skal gøre det attraktivt at tage småjobs; de findes også inden for DJ’s område, og DJ-formanden håber, at dette ønske kan kombineres med reglerne for supplerende dagpenge, så de to ambitioner ikke kommer til at stå i vejen for hinanden. Som forslaget ligger fra kommissionen, vil det spænde ben for, at ledige tager helt korte job som fx et par dages ansættelse, for så bruger de lynhurtigt al ret til supplerende dagpenge.

Det giver simpelthen ikke nogen mening, at man gør det endnu mindre attraktivt at tage de helt korte jobs, når vi nu netop ved, hvor vigtig enhver tilknytning til arbejdsmarkedet er for ledige. I det forslag, kommissionen er kommet med, giver det kun mening at tage et job, hvis det minimum er på 146 timer om måneden. Der er den nuværende ordning langt bedre i forhold til at give mulighed for at komme ud og arbejde også selv om det kun er et par dage. Det kan jo være lige præcis de dage, der resulterer i et fast job i den anden ende.

Ingen løsning for de atypiske

Aftalen indebærer, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe til at se på forholdene for selvstændige og freelancere. Desværre indeholder aftalen ingen oplysninger om, hvornår arbejdsgruppen skal være færdig – kun at løsningen ikke må koste noget.

Det må for guds skyld ikke blive en syltekrukke, og jeg kan garantere, at DJ vil gøre alt, hvad der står i vores magt for at fastholde aftaleparterne på vigtigheden af at få dette emne ordentligt belyst. Vi har rigtig mange medlemmer, der bliver ramt med de dagpengeregler, som de er i dag. De efterspørger en løsning, der tilgodeser kombinations-indkomster og atypisk beskæftigede, siger Lars Werge.

Der er ting, som vi kan være tilfredse med. Men samlet set er jeg ikke i tvivl om, at denne dagpengeaftale trækker i den forkerte retning, og jeg forudser, at aftalen ikke vil dæmpe den megen uro, der har været siden den forrige aftale blev indgået af VK-regeringen, DF og de radikale i 2010. agpenge burde være et område, der ikke var ballade om, fordi de skal skabe tryghed på arbejdsmarkedet. Men jeg tror, at balladen vil fortsætte, siger Lars Werge.

Hvad betyder den politiske aftale for dagpengemodtagerne når den bliver til lov og indføres i 2017? Læs oversigten fra AJKS

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.