Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Det bureaukratiske monster har vokset sig stort – men måske er dets dage talte?

Bureaukratiet og reglerne på beskæftigelsesområdet er lidt af et monster, der har vokset sig større og større med årene. Alverdens gode intentioner har endnu ikke fået det fældet. Men måske er tiden ved at være moden. To nye faktorer kan få betydning. Den første faktor er jobcentrene, som skal spare 1.1 milliard. Den anden faktor er nedlukningen under coronakrisen.

"... Hvis vi skal finde lidt positivt ved det seneste års ensomhed, så er det, at vi har bevist, at vores ledige medlemmer kommer i job, selvom de ikke bliver mødt af et frådende bureaukratisk monster"

Jacob Nielsen

 

 

Lad a-kasserne bevise deres værd

Besparelsen på beskæftigelsesområdet skal dække den nye pension, som regeringen forhandlede hjem i efteråret.

Begrundelsen, for at beskæftigelsesområdet skulle være doner til pensionen, var netop et ønske om at forenkle de monstrøse procedurer.

Vi håber blot, at de ikke bliver skiftet ud med nye.

Derfor ser vi det som et godt bud at lade a-kasserne tage teten og vise deres værd.

Med en massiv spareøvelse på det kommunale beskæftigelsesområde skal der tænkes nyt. Her vil vi som a-kasse gerne byde ind.

Der har allerede været a-kasseforsøg, hvor a-kasserne overtog ansvaret for de ledige i de første 6 måneder af deres ledighedsperiode. Problemet ved den ordning var, som vi ser det, at a-kasserne overtog jobcentrets opgaver 1:1. Det er vi ikke interesserede i.

Vi vil ikke måles på antallet af obligatoriske møder, som vi hiver medlemmerne ind til - men i stedet på antallet af medlemmer, vi reelt hjælper nærmere job.

I vores optik skal beskæftigelsesindsatsen forenkles - og metodefriheden dertil skal være større. For 'one size fits all' dur bare ikke. Hvilket alle, som nogen sinde har købt et 'one size fits all produkt', vil vide.

 

Fokus på det enkelte medlem – og den store fødekæde

AJKS gør allerede meget ud af at fokusere på det enkelte medlems situation.  Vi ved godt, at jobcentrene er fyldt med engagerede medarbejdere, der vil de ledige det bedste. Men det er os, der kender de enkelte medlemmers faglighed og arbejdsmarked allerbedst, samt udfordringerne, de potentielt kan komme til at stå overfor.

Vi samarbejder med de relevante uddannelsesinstitutioner, der hvert år sender nye AJKS-dimittender ud på arbejdsmarkedet. Vi er med allerede før, medlemmerne når derud, og vi gør alt for, at den transition bliver så glat som muligt.

Derudover samarbejder vi også om efteruddannelse, og har følere ude i branchen for at afdække behovene, så vi kan hjælpe vores medlemmer i den retning, der bedst giver mening.

 

Stort behov for udviklingsmuligheder

For vores medlemmers brancher er i rygende udvikling, og derfor er det essentielt, at vi har føling med både brancherne og uddannelsesmulighederne, så vi bedst muligt kan hjælpe medlemmerne.

Uddannelse er alfa og omega. Både nu og senere.

I forvejen er det en træg proces at finde relevant uddannelse i dagpengeregi, hvis du har en mellem- eller videregående uddannelse. Det er på tide, at fokus bliver rettet mod alle de fantastiske kompetencer vores ledige medlemmer har, og hvordan vi kan sætte dem i spil – evt. med en videreudvikling af deres nuværende kompetencer.

Derfor er vi arge modstandere af, at spareøvelsen på beskæftigelsesområdet evt. kommer til at gå ud over de lediges efteruddannelses- og opkvalificeringsmuligheder. For det er vejen ind på arbejdsmarkedet. Og bl.a. derfor stiller vi os til rådighed som et gratis tillæg til regnestykket.

 

Anden faktor - det landsdækkende nedlukningsforsøg

I starten nævnte vi to faktorer, der kunne give håb for nytænkning på beskæftigelsesområdet. Den anden faktor er, at vi nu reelt har oplevet en landsdækkende fastfrysning af den bureaukratiske del af beskæftigelsesindsatsen. Og den gik egentlig ret godt.

Vi ville aldrig normalt have fået lov til at lave et landsdækkende nedlukningsforsøg, men coronakrisen gav os ikke et valg. Så hvis vi skal finde lidt positivt ved det seneste års ensomhed, så er det, at vi har bevist, at vores ledige medlemmer kommer i job, selvom de ikke bliver mødt af et frådende bureaukratisk monster.

Samtidig var krisen en effektiv igangsætter af den digitale udvikling. Møder blev holdt digitalt - ligesom karrieresamtaler og a-kassevejledninger - og endnu flere medlemmer nød godt af kurser og events, da de kom som webinarer.

Det er noget, som giver værdi på flere kanter. Både en reel økonomisk værdi i form af sparet tid og transport, men også ved at vi når ud til flere medlemmer.

Afstand og tid er ikke på samme måde et issue, når man har mulighed for at mødes digitalt. Derfor vil en af vores indgangsvinkler til en forenkling af beskæftigelsesindsatsen være, foruden opgøret med møde- og kontroltyranniet, at gøre den digitale kontakt til en fast valgmulighed for medlemmet.

 

Dialog om det fælles mål – at hjælpe de ledige

Ingen er interesserede i et bureaukratisk monster for monsterets skyld. Vi har alle det samme mål – at få ledige i job. Men alt efter hvem du spørger, så er der mange veje til netop dét. Nogle synes, at incitamenter som kontrol, stramt bureaukrati og at skære i ydelsen er vejen frem.

I AJKS vil vi hellere bruge tiden på at vejlede og rådgive medlemmerne med udgangspunkt i det enkelte medlem samt vores dybe kendskab til - og samarbejdsrelationer i - marked og fag. Det mener vi giver mere relevant jobsøgning og mere holistiske jobansøgere, der dermed kommer nærmere et job.

Så derfor stiller vi os gerne til rådighed, hvis andre vil være med til at nedkæmpe monstret.