Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Dimittend i dagpengeland: 3 fakta, 5 tips og 4 metoder, der skærper din jobsøgning

Hvor mange får job lige efter studiet? Hvilke kompetencer efterspørger arbejdsgiverne lige nu? Og hvilke tips skal man kende, hvis man skal ud og lande sit første job? Få svar i artiklen her.

dimittend dagpenge

 

 

Tre fakta om dimittender og jobsøgning 

 • Tommelfingerregel ca. 50% af alle nyuddannede går direkte fra studieliv til første job
 • 4 ud af 5 dimittender kommer i job i løbet af det første år på landsplan
 • Den gennemsnitlige ledighedslængde for dimittender i AJKS falder. I dag er den nede på ca. 24 uger

Måske er det dig, der lige nu står og tripper for at komme ud på arbejdsmarkedet. Måske kender du en eller flere nyuddannede, der overvejer, hvordan vejen fra studietid til arbejdsliv vil forme sig.

Vi er dykket ned i tallene og skitserer her, hvordan den typiske rejse fra studietid til arbejdsliv ser ud for nyuddannede medlemmer i AJKS. 

 

A-kassen hjælper dig som nyuddannet

Det kan være lidt af et kulturchok at gå fra studieliv til dagpengeland – et ukendt og kryptisk system, hvor mere end 30.000 siders lovgivning sætter rammerne.

Men bare rolig! AJKS sikrer, at du lander blødt og trygt. Allerede inden for de første to uger som ledig, vil du blive indkaldt til et velkomstmøde, hvor du vil blive klædt godt på, så du kan navigere i systemet og være ajour med dine rettigheder og forpligtigelser som dagpengemodtager.

På velkomstmødet vil du også blive oplyst om jobcenter og anden aktør (et privat firma, der varetager jobcenterets arbejde).

Du vil også på dette møde få målrettede råd fra AJKS’ karrierevejledere til din jobsøgning inden for de brancher, AJKS dækker.

 

Jobcenter og anden aktør – hvad er det?

Inden for de første 6 ugers ledighed vil du blive indkaldt til dit første møde i dit jobcenter – eller anden aktør. Det er i jobcenteret, at du vil have kontinuerlige møder om, hvordan det går med din jobsøgning og hvad du vil søge fremadrettet, ligesom aktivering løbende vil være på dagsordenen.

 

Hvor lang er rejsen fra studie til første job?

Det har længe været en tommelfingerregel at lige knap 50% af alle nyuddannede er i job fra dag 1 - uden en eneste dag på dagpenge; typisk fordi deres studiejob bliver konverteret til et ”rigtigt” job, mens andre fortsætter på deltid i deres studiejob, mens de aktivt søger job. Andre igen er efter endt studie fuldtidsledige og arbejder benhårdt på at lande det første job.

I 2020 er tallet dog faldet til 37% for alle dimittender, hvilket kan tolkes som en effekt af COVID19 og et stort antal dimittender.

Men de nyuddannede, der ikke går direkte i job, forlader til gengæld dagpengeland hurtigt – hele 69,9% af AJKS’ unge medlemmer forlader dagpenge inden for de første 26 uger- enten til job eller mere uddannelse!

 

Stop på vejen til første job - og 5 tips til at forkorte den

Der er sjældent en one size fits all. Det er der heller ikke, når det kommer til at beskrive rejsen fra studie til første job.

Men AJKS’ karrierevejledere vil alligevel, på baggrund af erfaringer og dialog med såvel virksomheder som medlemmer, skitsere hvilke stop rejsen mod første job kan indeholde - og hvad der kan gøre rejsen så kort som muligt.

 

1. Få råd til din jobsøgning

Søg al den kvalificerede rådgivning, du kan få, både i AJKS og i dit forbund.

Både Dansk Journalistforbund (DJ) og Kommunikation og Sprog (KS) har en bred vifte af tilbud – også til dimittender.

Jobsøgning er en mærkelig disciplin og dét, der virker, vil ofte være brancheafhængigt. I både AJKS, DJ og KS kender vi medlemmernes fag og brancher.

2. Bliv klar på dine barrierer, kompetencer, værdier og målsætning

 

 1. Find ud af, hvor du står og hvor du gerne vil hen
 2. Har du relevant erhvervserfaring fra studiejob eller praktik, eller syner dit CV blankt i den sammenhæng?
 3. Er der kompetencer, du – trods en dugfrisk uddannelse – mangler?
 4. Hvad vil du gerne arbejde med?

Det hjælper dig med at definere de stop, der giver bedst mening for dig på vej mod målet. En karrierevejleder fra AJKSDJ eller KS kan hjælpe med denne afklaring.

3. Få sparring på dit CV og ansøgning

I både AJKS og i dit forbund kan du få målrettet sparring på ansøgning og CV samt input og inspiration til din jobsøgningsstrategi. Du får typisk feedback via mailen fra AJKS, mens du i KS kan få feedback på CV og ansøgning via telefonen, Skype eller mail, hvis du er medlem. 

Er du medlem af DJ kan du få feedback på en ansøgning, efter du har deltaget på DJ's kursus i jobsøgning. 

4. Kom ud og vær faglig

 

Der er to typiske barrierer, du kan støde på som jobsøgende dimittend:

 1. Et 'ikke så stort' fagligt netværk
 2. Begrænset eller ingen relevant erfaring

Frivilligt arbejde kan være en god måde at få opbygget såvel netværk som faglig erfaring. Er du journalist og interesserer dig for udviklingsproblematikker, kunne et stop på vejen være at arbejde som frivillig journalist hos fx Globalnyt.dk.

Din personlige a-kassevejleder i AJKS kan rådgive dig om dine muligheder for at arbejde frivilligt, mens du er på dagpenge. Find din vejleder her >

Virksomhedspraktik er et flittigt benyttet redskab. Selvom det ikke direkte afledt har en stor jobeffekt, så giver det god mening for dig som nyuddannet at komme ud i 4 eller 8 uger, og løse opgaver for en relevant virksomhed.

Igen får du opbygget netværk og erfaring, som kan være dét, der i sidste ende gør forskellen i forhold til at lande dit første job.

Tænk over, hvilke virksomheder det – i forhold til din målsætning – kunne være attraktivt for dig at komme i virksomhedspraktik hos. Skal du omkring DR og Mastiff for at få erfaring og netværk, er virksomhedspraktik en måde at opnå dette på.

Læs mere om virksomhedspraktik nu >

Kurser, workshops, events, netværksmøder er også en måde både at få ny faglig viden og udvide dit netværk på. Hold øje med kalenderen hos KS og DJ samt AJKS’ arrangementskalender. AJKS holder mere end 20 arrangementer i kvartalet, hvoraf mange opdaterer dig fagligt.

Du har også mulighed for at søge hos jobcenteret om et fagligt relevant kursus eller benytte dig af nogle af de mange gratis kurser, der udbydes. Læs mere om kursusmuligheder her >

Freelance opgaver eller opgaver som selvstændig er også en måde, du kan få erfaring på CV’et og samtidig udvide dit faglige netværk på.

I AJKS, KS og DJ er vi eksperter i at rådgive freelancere og selvstændige.

Du kan få individuel sparring om dine muligheder som freelancer eller selvstændig af din personlige a-kassevejleder. Du kan også bruge AJKS’ karriereteam til at få sparring på alt fra forretningsplan til, hvordan du kan opbygge faglig autoritet via sociale medier eller content marketing.

Vi holder også jævnligt gå-hjem mødet 'Selvstændig eller freelancer?' samt workshoppen 'Opstartsplan, salg og pitch' for dig, der gerne vil godt fra start som freelancer eller selvstændig. Du kan se hvornår arrangementet holdes næste gang i kalenderen nu. Derudover bliver du i løbet af de første seks måneder inviteret til temamøder, hvor du kan vælge mellem forskellige temaer; herunder selvstændig eller freelancer, LinkedIn og den gode ansøgning. Se mere om temamøder her >

5. Bliv klog på jobsamtalen og dit lønniveau

5. Bliv klog på jobsamtalen og dit lønniveau

Skal du til jobsamtale, kan du trække på karrierevejledere i AJKS, DJ og KS og få råd og sparring i forhold til selve samtalen.

Du kan også deltage i vores webinar eller workshop "Brænd igennem til jobsamtalen", som løbende bliver udbudt.

Er du medlem af DJ eller KS, kan du få rådgivning om dit lønniveau og selve lønforhandlingen.

Men husk - har du en hitrate på 1 jobsamtale om måneden, kører det for dig. Så det gælder om at væbne sig med tålmodighed - samtidig med, at du løbende evaluerer, om dit materiale eller strategi skal være skarpere.

 

Din metode frem mod destination job


Sideløbende med, at du:

 • bliver afklaret
 • får sparring
 • opgraderer din faglighed og erfaring
 • udvider dit netværk

... skal du søge job.

Men hvilke rekrutteringskanaler benytter virksomhederne, hvor er chancerne størst for dig som nyuddannet, og hvilke metoder skal du bruge?

 

1. Vær synlig og aktiv på digitale platforme

 

Hvor er din målgruppe - det vil sige, de arbejdsgivere eller kunder, der er interessante for dig og som du har noget at tilbyde?

Sørg for, at du er synlig og aktiv på de samme platforme.

LinkedIn fylder i jobsøgningssammenhæng meget, men er du visuel kommunikatør eller grafiker, kan fx Instagram eller Pinterest også være vigtige platforme for dig.

Få råd til at skabe synlighed og få opbygget autoritet omkring din faglighed, dit produkt eller din service hos karriererådgivere i AJKS eller i dit forbund. Eller hent vores matrix over sociale medier i forhold til jobsøgning nu

2. Søg opslåede jobs

 

Det er en gammel traver, men den virker stadigvæk. 72% af arbejdsgiverne rekrutterer stadig via stillingsannoncer (Ballisager 2017).

Udfordringen er, at når du som nyuddannet søger opslåede jobs, konkurrerer med et bredt ansøgerfelt (typisk mellem 100-300 ansøgere), hvoraf mange har dokumenteret praktisk erfaring med de opgaver, der skal løses i jobbet.

Så meget desto vigtigere, at du som nyuddannet

 • dels søger realistisk
 • dels får tydeliggjort dine kompetencer og passion

Tænk over, hvad der eventuelt adskiller dig fra resten af ansøgerfeltet. Hvad kan du bruge som et stærkt kort? Har du fx skrevet speciale om co-creation, og har du spritny viden, så sæt det i spil i ansøgningen, hvis brugerinddragelse er en del af jobbet. 

3. Søg uopfordret

 

Ifølge såvel Ballisagers som AJKS’ Rekrutteringsanalyse er uopfordret jobsøgning en rekrutteringskanal, som arbejdsgiverne benytter og ser positivt på. Og er du nyuddannet, har du god grund til at anvende denne metode i din jobsøgning.

Her konkurrerer du ikke med 100-300 andre ansøgere, men højst med måske 4-5 andre, der i den forgangne måned har søgt uopfordret i samme virksomhed.

Chancen for at blive inviteret til samtale er altså større (hvis virksomheden har et behov du kan løse), samtidig med, at chancen for at blive fravalgt til fordel for én med mere erfaring, er markant mindre.

 • Sæt dig fx en målsætning om, at inden x dato skal du have fundet 30 relevante virksomheder
 • Sæt en deadline for, hvornår du skal have søgt uopfordret hos dem
 • Vær parat til at følge op en uge eller to efter, du har søgt
 • I AJKS, KS og DJ kan du både få feedback på din uopfordrede ansøgning og råd til tilgange og researchværktøjer.

4. Netværk

 

I mange af de brancher AJKS dækker, er netværk en vigtig kanal til jobs og opgaver.

Netværk gengives ofte som en masse forbundne personer. Men det er kun et retvisende billede for de personer i din omgangskreds, du jævnligt har kontakt med.

For alle de andre personer, du ikke er i kontakt med jævnligt, gælder, at der kun er en ”stiplet linje”, der indikerer, at du kan gå den vej. Du skal selv sætte strøm til.

Det vil sige: Du skal tage kontakt og indgå i dialog for at få udbytte af denne del af netværket.

Og husk at tænke netværk i bredeste forstand.

Det er ikke kun dem med samme faglighed som dig, der kan være værdifulde for din målsætning. Sæt nu din gamle veninde, der i dag er uddannet folkeskolelærer, i mellemtiden er blevet gift med en kommunikationsguru.

Netværk som metode lapper ind over dét at søge på opslåede jobs og uopfordret.

Kender du fx en, der arbejder i den virksomhed, hvor du søger et opslået job, og vedkommende giver dig vigtige informationer om, hvad der er vigtigst i forhold til det konkrete job du søger, eller ligefrem anbefaler dig til chefen, har du benyttet dig af netværk til at søge et opslået job.

Ifølge AJKS’ Rekrutteringsanalyse fra 2020 svarer hele 80,4% af de adspurgte arbejdsgiverne, at de vægter en netværksanbefaling i enten meget høj grad eller i høj grad. 

Bliv skarpere på networking i fagforbund og AJKS. I AJKS kan du blandt andet vælge det temamøde, der hedder ’Bliv bedre til at netværke’ for at få tips, tricks og en strategi.

 

Den gode rejseplan til dit første job

 

 • Du skal regne med, at rejselængden kan variere, men typisk vil være på ca. 24 uger.
 • Brug al den gode rådgivning, du kan få. Fokus kan være alt fra jobsøgningsstrategi, din digitale profil, afklaring til lønforhandling og kontrakter. Jo bedre du er klædt på og kan formidle, hvad du kan og vil, jo nemmere går rejsen.
 • Find ud af, hvilke stop du har behov for på vejen til dit første job. Er det virksomhedspraktik, kurser, begge dele eller noget helt tredje?
 • Gør en indsats for at sikre dig, at du er synlig, aktiv og udstråler faglig autoritet på de platforme, hvor din målgruppe er.
 • Brug alle tilgængelige metoder i din jobsøgning. Og husk at få prioritet den uopfordrede jobsøgning – den er et anbefalelsesværdigt redskab for dig, der er nyuddannet.
 • Strukturér din uge og giv dig selv lov til at holde fri. Jobsøgning bliver nemt en 24/7-beskæftigelse. Planlæg din jobsøgning, som du ville planlægge et projektarbejde.

Og husk, at dit første job er ikke dit sidste!

Måske er det ikke drømmejobbet, du får i første omgang. Men det kan være et skridt på vejen, som giver dig værdifuld læring, brancheforståelse og kompetencer - det fører dig tættere på din langsigtede målsætning.

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.
Få karrierevejledernes guides og artikler til jobsøgning, arbejdsliv, karriere og meget mere.

Artikler om karriere og jobsøgning

Få tips til din jobsøgning og karriere fra AJKS' karrierevejledere i vores arkiv, hvor vi deler artikler, videoer og guides. 

Nyuddannet? Vi har samlet en dimittend pakke til dig. Skær genvej til jobbet med råd, sparring og gratis events.

Få AJKS' dimittendpakke

Nyuddannet? Vi har samlet en dimittend pakke til dig. Skær genvej til jobbet med råd, sparring og gratis events.

Få hele pakken nu

Hent din lynguide til a-kasse og jobsøgning her

LYNGUIDE FOR DIMITTENDER

Få en glidende overgang fra studielivet til jobsøgning og a-kasseland - hent vores lynguide til dimittender her!