Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Dimittend og fuld af kompetencer, frisk viden og motivation!

Dimittender er fulde af kompetencer, frisk viden og motivation, som er en styrke for arbejdsgiverne.

 

Året er 2009 og sommeren står, sammen med en af de største omvæltninger i mit liv, for døren. Jeg har nemlig netop afleveret mit integrerede speciale i International Udvikling og Socialvidenskab på RUC og kan se frem til starten på en ny epoke i mit liv: Arbejdslivet!

Uheldet ville, at starten på mit arbejdsliv faldt sammen med en af de største økonomiske kriser i moderne tider - og således også et voldsomt presset arbejdsmarked.

Lettelsen og glæden ved at have afsluttet min uddannelse, og en brændende motivation for at få brugt min tilegnede viden og kompetencer, blev derfor hurtigt overskygget af bekymringer og usikkerhed i forhold til, om der overhoved var et karrierefremmende job til mig derude. En usikkerhed og bekymring der fandt ekstra næring i en kontinuerlig italesættelse af ”den problematisk høje dimittend ledighed” i såvel medier, som af jobkonsulenter jeg mødte på min vej.

I dag skriver vi 2021 og økonomisk krise er erstattet af Coronakrise. Fællesnævneren for dimittender i dag og dimittender dengang er, at jobmarkedet er presset af relativ høj dimittend ledighed - og den deraf følgende usikkerhed om, hvorvidt det vil lykkedes at finde et givende job!

Fra politisk hold er der i dag endnu mere fokus på dimittendledigheden, og alskens prisværdige tiltag skal gøre det nemmere for dimittender at få foden indenfor på arbejdsmarkedet. Fx kan dimittender nu igen komme i 8 ugers virksomhedspraktik. Og det kan for nogle være en hjælpende hånd!

Men enhver italesættelse af en problemstilling kan som tidligere antydet have den afledte effekt, at oplevelsen af problemets omfang forstærkes.

I mit arbejde som karriererådgiver møder jeg fra tid til anden dugfriske dimittender, der som følge af Coronakrisen, konkurrencesituationen på jobmarkedet og italesættelsen af dimittendledighedsproblematikken helt har mistet troen på egne kompetencer og muligheden for at lande et job. ”Skal jeg læse videre? Skal jeg søge over i en anden branche? Skal jeg søge ufaglært arbejde?” Det er nogle af de spørgsmål, jeg møder. Ligesom ”jeg er i tvivl om, hvad jeg overhoved kan” ofte går igen. Det er sådan set gode spørgsmål, og det er helt forståeligt, at tvivlen kan opstå i jobsøgnings- og dagpengelandets lidet opmuntrende kontekst. Nu forstærket af Coronakrisen.  Også jeg blev ramt af den tvivl tilbage i 2009.

 

Dimittender kan skabe værdi for virksomheder fra første dag!

Men lad mig slå en ting fast med syvtommersøm! Dimittender - og det gælder også dig, der læser med lige nu - kan skabe værdi for virksomheder fra første arbejdsdag!

Selvfølgelig vil værditilførelses-kurven være stigende i takt med, at man som ny i job finder ind i rutiner, systemer og kultur på arbejdspladsen. Men alle dimittender besidder qua deres uddannelse og øvrige erfaringer kompetencer, viden og indsigter, der er lønkroner værd! Dette underbygges af, at ca. 50% af alle dimittender går direkte fra studie til første job!

En stor del af AJKS’ dimittender har været i praktik under studiet og har dermed allerede dokumenteret, at de kan skabe output og værdi for virksomheder, ligesom nogle kan bibringe den nyeste viden inden for deres felt.

 

Men er det ikke sværere at få job når man er dimittend?

Det kan det være må det forsigtige svar lyde…

Som dimittend er der potentielt to barrierer, der kan medføre, at det tager længere tid at lande det første job.

Den ene er, at man som dimittend i sagens natur ikke har et lige så omfangsrigt fagligt netværk som fx en journalist med 10 års erfaring. Og netværk er vigtigt, når det kommer til jobsøgning!

Den anden er, at man ikke i samme grad som den erfarne kandidat kan dokumentere den værdi, man kan tilføre. Erhvervserfaring på CV’et tjener således i høj grad til at dokumentere overfor en potentiel arbejdsgiver, at de kompetencer man besidder er blevet brugt til at skabe værdi.

Studiepraktik, relevant studiejob, måden man formidler sine kompetencer og motivation, særlig viden fra specialet, frivilligt arbejde, freelanceopgaver og virksomhedspraktik/løntilskud er tiltag og faktorer, der kan være med til at eliminere ovenstående barrierer.

Og det er der tilsyneladende en del af vores dimittender, der har haft held til. Deraf det forsigtige svar på spørgsmålet om, hvorvidt det er sværere at få job som dimittend.

For hvis vi tager databrillen på, kan vi se, at AJKS-medlemmer til trods for en høj ledighed fortsat går relativt hurtigt i job igen. Ca. 63 % forlader dagpengesystemet inden for de første 26 ugers ledighed, hvilket er det samme som før Corona. Og hele 69,9% af vores dimittender forlader dagpengesystemet inden for de første 26 uger!

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.
Hent din lynguide til a-kasse og jobsøgning her

LYNGUIDE FOR DIMITTENDER

Få en glidende overgang fra studielivet til jobsøgning og a-kasseland - hent vores lynguide til dimittender her! 

Tommelfingerregl: Ca. 50% af nyuddannede går direkte i job.

Fra studieliv til arbejdstid - hvad kendetegner typisk det første år som nyuddannet?

Meld dig ind i AJKS

Jacob Nielsen

BLIV MEDLEM

Få karrierevejledning, din egen a-kassevejleder - og bliv del af et stærkt, fagligt netværk for professionelle inden for medier og kommunikation.