Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

En a-kasse, der skaber værdi for medlemmerne

Det er med a-kasser, som det er med brandforsikring: I det øjeblik, huset brænder, er det for sent at tegne forsikring. Og i det øjeblik, ledigheden sætter ind, er det nødvendigt at være med i en a-kasse.

Heldigvis vælger ganske mange at være medlem af en a-kasse, og i AJKS er vi glade for, at også 2015 bød på medlemstilgang. Vi fik 795 flere medlemmer i løbet af året, og ved årsskiftet var vi 23.638 medlemmer i AJKS.

I samme periode faldt ledigheden for vore medlemmer, så vi 31. december 2015 registrerede en rekordlav ledighed på cirka 6 procent. Det er vi glade for på medlemmernes vegne – og vi er stolte af det, fordi vi i al beskedenhed mener, at vore tilbud til medlemmerne er med til at give dem redskaber, så de finder beskæftigelse.

Hvad lavede AJKS i 2015?

  • Karrieresamtaler for ledige
  • Kompetenceafklaring
  • Sparring
  • Gå-hjem-møder med temaer som: LinkedIn for jobsøgere, freelancere og selvstændige, afklaring: Dagpenge eller drømmejob, freelancer – få styr på de komplicerede regler og jobsøgning for seniorer

Netværket AJKS TOOLBOX

  • Sparring med andre om jobsøgning
  • Træning i personlige henvendelser
  • Praktiske værktøjer til brug, når du søger job
  • Mulighed for at få taget et professionelt profilfoto til ansøgning/CV

Hertil kommer de mange henvendelser fra medlemmer, der bliver ledige og har svært ved at finde deres balance i regel-junglen. Henvendelser til vore konsulenter, når det hele brænder på – men heldigvis også opringninger, hvor medlemmerne takker for hjælpen på vejen til den ny beskæftigelse.

Det politiske lobbyarbejde

Desuden har AJKS politisk været travlt beskæftiget med et samarbejde via de faglige organisationer DJ og KS omkring det indgåede dagpengeforlig, som Folketingets flertal bestående af Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti enedes om i oktober måned.

Sammen med en række fagforeninger, og især sammen med Dansk Journalistforbund  og Kommunikation og Sprog har AJKS skabt øget opmærksomhed omkring de udfordringer, som de atypisk beskæftigede (freelancere, selvstændige, korttids-ansatte osv.) møder i dagpenge-land.

Det er udfordringer, som vi har haft et ydmygt håb om, at et dagpengeforlig ville løse. Det har været budskabet, der er blevet gentaget over for politikerne igen og igen – men de tre partiers ordførere og politiske ledelser har ikke lyttet, og en løsning på dette presserende problem er ikke i nær udsigt.

Derfor er det fortsat AJKS’ bestyrelses opgave at fastholde presset på Folketinget. En god løsning på disse udfordringer vil være signalet om, at der er politisk anerkendelse af, at de allermest fleksible borgere i Danmark naturligvis også skal have dækning af den ”brandforsikring”, som en a-kasse er.

AJKS er tæt på dig

Langt de fleste af a-kassens medlemmer oplever ikke ledighed på tæt hold. De er i faste jobs og har varig beskæftigelse. Alligevel stifter de fleste medlemmer af a-kassen bekendtskab med ledighed i løbet af deres arbejdsliv, og her er det væsentligt, at de føler tryghed og får hjælp.

Den hjælp leverer AJKS. Undersøgelser af tilfredsheden med vore medarbejdere har i 2015 vist, at vi er meget lydhøre, service-mindede og opleves som ”tæt på” af vore medlemmer, når de kontakter os.

Det har, tror jeg, meget med AJKS’ tradition og størrelse at gøre. A-kassen er grundlagt af fagforeningerne KS og DJ, som i 2009 fusionerede deres mindre a-kasser til AJKS. Det vil sige, at vi opleves som ”en del af familien”, og det er en ambition for os, at vi fortsat har den rolle: Vi er tætte på medlemmernes faglighed og forstår deres situation og dagligdag.

Klippe en hæl og hugge en tå?

Lige efter årsskiftet var der fornyet fokus på, hvad et medlemskab af en a-kasse koster. Der er forskel på prisen, og netop når man ser frem mod et nyt år, er det ofte forbundet med et overblik over økonomien. Man forsøger at lægge et budget for 2016, og kan man klippe en hæl og hugge en tå, uden at det går ud over kvaliteten, så gør man det.

Mit budskab er, at AJKS-medlemskabet ikke alene giver medlemmerne en tryghed og danner en basis af sikkerhed, hvis ledigheden indtræffer. Prisen dækker også ydelser på et højere og mere kvalificeret niveau, end man finder i sammenlignelige a-kasser – uanset om de er dyrere eller billigere.

Vi ved, at vi gør det godt i AJKS. Det kan vi se på, at vi scorer gode karakterer både, når medlemmerne skal vurdere os på vores rådgivning, og når vi har analyse-institutter og A-kassernes Samvirke (branche-fællesskabet) til at taksere os. Det er vores mål og ambition, at vi i 2016 bliver endnu skarpere på de nævnte områder – og det er vores ønske, at vi også kan blive flere medlemmer.

Så hvis du er tilfreds med AJKS, må du meget gerne give budskabet om os videre til dine kolleger og venner. Vi har plads til alle, der har brug for en stærk og seriøs a-kasse!

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.