Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Høringssvar fra AJKS til forslag om supplerende dagpenge

Der er både roser og torne i det nye forslag om supplerende dagpenge. Derfor har AJKS indgivet følgende høringssvar til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

høringssvar supplerende dagpenge

Flemming Leitorp Formand for AJKS og DJ, Lars Werge

 

Indledningsvis bemærker AJKS, at dagpengeforliget fra 2015 samt det opfølgende forlig fra maj 2017 vedrørende dagpenge for selvstændige/atypisk beskæftigede samlet set betegner både forbedringer og forringelser af vilkårene for vore medlemmer.

Vigtigt med forbedringer for freelancere, selvstændige og andre i kortvarige ansættelser

Vi er et forbund med en ganske stor andel af medlemmerne, der arbejder i kortvarige ansættelser, vikariater, som freelancere og selvstændige (ca. 26 % af vore beskæftigede medlemmer), og ikke mindst for denne gruppe har det været vigtigt at se forbedringer.

Disse er kommet, ikke mindst med det ændrede krav til optjening, således at kombinatører med forskellig indkomst kan lægge det hele sammen og lægge til grund for ret til dagpenge.

Men der er heller ingen grund til at skjule, at vi ikke er glade for alle forandringerne. I andre dele af forligene er der til gengæld flere torne end roser.

Derfor benytter AJKS muligheden for at sende et høringssvar i anledning af, at Beskæftigelsesministeriet har sendt ændring af ovennævnte bekendtgørelse i høring.

AJKS fremsætter følgende bemærkninger til udkastet

I bemærkninger til lovforslaget er følgende er anført under punkt 1.1.3.

Aftale om et tryggere dagpengesystem bygger som nævnt på Dagpengekommissionens anbefalinger, men afviger på nogle punkter fra anbefalingerne.

Aftalen styrker incitamentet til at tage et arbejde i løbet af dagpengeperioden. Den to-årige dagpengeperiode fastholdes, og der foreslås bl.a. indført en mulighed for fleksibel genoptjening af op til et års ekstra dagpengeret.

Det bliver mere attraktivt at tage et arbejde, også af kortere tid og eventuelt lavere løn. Aftalen fremmer mobiliteten og trygheden på det danske arbejdsmarked samt sikrer ro og stabilitet på dagpengeområdet til gavn for såvel lønmodtager som arbejdsgivere.”

Vi finder, at udkastet rummer endog meget store konsekvenser for det medlem, der har mistet retten til supplerende dagpenge.

Af udkastet, der nu foreligger – til ændring af reglerne om udbetaling af dagpenge – fremgår det af §41, at der ikke kan udbetales for måneder, når retten til supplerende dagpenge er opbrugt.

Uproportionalt store konsekvenser

Det er efter AJKS’ mening uproportionalt store konsekvenser for de medlemmer, der arbejder og modtager dagpenge.

Bliver udkastet gennemført, vil det efter vores mening stride direkte imod den erklærede hensigt med dagpengeforliget: Nemlig at det skal kunne betale sig at tage alt arbejde, også kortvarigt.

Man risikerer at fjerne incitament for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet

AJKS vil derfor pege på en løsning. I de regler, der træder i kraft 1. juli 2017, arbejdes med en overgangsperiode.

I overgangsperioden er det sådan, at et medlem, der har mistet retten til supplerende dagpenge, mister dagpenge i de uger, hvor der fremadrettet arbejdes. På samme måde som eksisterende regler.

I overgangsperioden vil et medlem stadig kunne tage arbejde af mindre omfang, f.eks. freelanceopgaver, og som følge deraf, kun miste dagpenge i den berørte uge.

Derfor vil der stadig være et incitament til at tage alt det arbejde, man kan og på den måde fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet og forhåbentlig få et fast arbejde.

Overgangsperiode bør være permanent

Vi beder derfor om, at man ændrer § 41 således, at overgangsperioden bliver en permanent periode. Altså, at et medlem alene mister dagpenge i de uger medlemmet arbejder, når retten til supplerende dagpenge er ophørt.

Herudover har AJKS ingen bemærkninger.

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.