Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Hvornår får vi et dagpengesystem, der er gearet til de selvstændige og kombinatørerne?

Der er kommet et nyt udspil til en dagpengeaftale for selvstændige og kombinatører fra arbejdsgruppen om selvstændige. AJKS håber, at politikerne er klar til at gøre op med den kassetænkning, der præger systemet i dag.

nye dagpengeregler selvstændige

Flemming Leitorp


Hvis du er selvstændig fotograf og får brug for dagpenge i en periode, er det i dag et krav, at du skal lukke din forretning ned, sælge dine kameraer, din computer og alt dit udstyr før du kan modtage dagpenge.

Arbejder du for forskellige arbejdsgivere, og har indtægter både som selvstændig og freelancer, skal du vælge mellem de – for systemet – to former for indtægt, når det skal beregnes, hvor meget du kan få i dagpenge.

Men hvordan skal du som fotograf komme i gang med at arbejde igen, hvis du ikke har et kamera og hvorfor skelner systemet mellem de to indkomst-former, når det er de samme penge, du bruger til at købe minimælk for nede i supermarkedet?

AJKS har kæmpet for at påvirke lovgivningsarbejdet. Snart ser vi om arbejdsgrupper og politikere har lyttet.

Da regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet i 2015 vedtog en aftale om fremtidens dagpengesystem, manglede man nye regler for en stor gruppe: De selvstændige, honorarlønnede og freelancerne.

I stedet nedsatte regeringen en arbejdsgruppe, der skulle sørge for, at denne gruppe i vid grad bliver en del af dagpengesystemet efter samme principper som lønmodtagere.

Møder, cases og information skaber opmærksomhed om udfordringer

AJKS har holdt møde med arbejdsgruppen, med politikere og beskæftigelsesordførere, vi har været med i følgegrupper under Akademikernes Centraladministration og – via DJ og KS – arbejdet sammen med 10-11 andre faglige organisationer, under navnet Dagpengealliancen. Alt sammen for at skabe opmærksomhed – og handling – så selvstændige og kombinatører kan få løst de åbenlyse udfordringer, der er med det nuværende dagpengesystem.

Vi har blandt andet kæmpet for:

  • Mere gennemskuelige regler for det enkelte medlem, blandt andet med hensyn til at pulje indtægt
  • At selvstændige skal kunne beholde deres udstyr selvom de får behov for dagpenge
  • En højere grad af økonomisk tryghed

Tager vi kombinatørerne som eksempel er den tydeligste udfordring, at du ikke kan pulje din indtægt. Du skal vælge, om du vil bruge den indtægt du tjener som selvstændig, eller den del du tjener som lønmodtager (freelancer), til at ligge til grund for dine dagpenge.

Det er en kæmpe udfordring i det nuværende system – og vi har en tro på, at det bliver anderledes i den nye aftale.

Besøg af Beskæftigelsesministeren på Delegeretmøde

Når AJKS den 20. maj holder delegeretmøde bliver det med besøg af beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen (V). Her vil vi igen minde ham om vores ambitioner for fremtidens dagpengesystem, så det kan rumme både lønmodtagerne, de selvstændige og kombinattørerne.

Fremtidens arbejdsmarked er fleksibelt i en grad, vi endnu ikke har set

De udfordringer og tendenser vi ser for vores selvstændige og freelancere, vil kun blive mere udbredte med tiden.

Vi har i dag en udvikling, hvor organisering og tilknytning til arbejdsmarkedet forandrer sig ekstremt hurtigt.

Vi vil naturligvis fortsat have overenskomstregulerede arbejdspladser og traditionelle lønmodtagerstillinger. Men vi oplever i stigende grad korttidsansættelser, vikaransættelser og for eksempel projektansættelser. Her har arbejdstager en løsere tilknytning til den enkelte arbejdsplads, og tilbyder til gengæld sine tjenester, arbejdskraft og produkt til flere forskellige arbejdsgivere.

Det giver arbejdsmarkedet dynamik og fleksibilitet. Men det giver også bastante udfordringer i forhold til, hvor længe du som enkeltperson kan være med i loop’et. Du konstant skal holde dig opdateret og skal kunne levere det nyeste og bedst mulige.

Vi bliver længere på arbejdsmarkedet

Kombineret med, at vi er længere tid på arbejdsmarkedet – i snit arbejder vi måske 50 år i dag mod tidligere 35-40 år – vil det også give udfordringer i forhold til opslidning og stress.

Kan dagpengesystemet følge med det?

Det er nogle af de ting, vi som a-kasse er nødt til at forholde os til. Men det er politikerne også – for både arbejdsmæssigt og digitalt er der nogle store knaster, vi skal have løst. Det vil kræve alle parter deltager og inddrages aktivt; fra a-kasser, til fagforeninger, borgere og politikere.

Rammerne i det politiske system er til stede, men det er måske på tide, at nogle af processerne speedes lidt op og at borgerne inddrages på en anden måde.

Det er endnu uvist, hvornår de nye regler for selvstændige, freelancere og kombinatører vedtages.

Følg med på vores hjemmeside, på Facebook, i nyhedsbrevet og på LinkedIn, hvor vi løbende informerer.

Er du medlem af AJKS, vil du også få besked om relevante nyheder i Selvbetjeningen. Så husk at tjekke din post!

Brug for et system baseret på tillid

Desværre ser vi stadig et system, der kun i begrænset omfang inviterer borgerne med i processerne – eller i det mindste blot møder dem med tillid.

Lovgivningen i dag bærer i den grad præg af mistillid for eksempel med hensyn til de ting, vores medlemmer skal ligge frem og svare på. Hvorfor er det, at man skal søge to stillinger om ugen og ofte udsættes for et samtalecirkus af dimensioner? Det er ligesom om, man nærmest forventer, at folk snyder.

Det håber jeg kan laves om.

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.

Alice Binns

tir, 04/25/2017 - 14:00

Den gjorde mig sgu glad for at være medlem af DJ. Ikke mindst på vegne af fotograferne og deres momsbelagte arbejde med tilhørende vanvittige dagpengeregler.

Inge Ramsing

tir, 04/25/2017 - 15:03

Glad for at være med medlem af DJ og AJKS, og at I tage denne bold op. For hold da ferie, hvor er det et tåbeligt system, der stadig kører efter en forstenet opfattelse af lønmodtager og selvstændige!
Kommunikationsfolk har den samme udfordring som fotografer, ydelserne er momsbelagte.

Bille Sterll

ons, 04/26/2017 - 07:46

Alt i alt gode tegn. Det vil være et stort skridt fremad, hvis indtægter tæller ens, uanset om vi er selvstændige eller lønmodtagere. Tak for indsatsen. Lars & co.