Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

”Hvornår har jeg gjort mig fortjent til at være fuldbyrdet medlem af mit hjemland igen?”

Johanne Møller står uden ret til dagpenge i de næste 7 år. Fordi hun har arbejdet i Østafrika i omkring 6 år, heraf i 4 år som selvstændig journalist og kommunikationskonsulent på kontrakter med lokale og internationale organisationer og virksomheder.

Opholdskrav dagpenge

Privat foto: Johanne Møller

Inden Johanne i 2012 rejste ud for at arbejde for en lille dansk NGO i Rwanda, udvide horisonten og få uvurderlig erfaring, gjorde hun sit økonomiske forarbejde grundigt.

A-kassen var en prioritet – selv i starten af hendes arbejdsliv, hvor indkomsten var meget lav. Hun betalte selv til særlige forsikringer for expats, da hun som bosat i udlandet ikke kunne få adgang til det danske sundsvæsen. Og da hun efter et par år i Rwanda blev selvstændig, sørgede hun for løbende vejledning fra AJKS blandt andet om reglerne for selvstændige, så hun var sikker på fortsat at have det økonomiske sikkerhedsnet, hun har betalt til siden 2011.

Alligevel står hun nu til at miste dagpengeretten de næste 7 år, hvis Regeringen og Dansk Folkepartis lovforslag om opholdskrav vedtages.

”Lige nu kan jeg slet ikke overskue konsekvenserne af det. Jeg har heldigvis et job nu, men hvad, hvis jeg bliver ledig om tre år, skal på barsel eller bliver langtidssygemeldt?

Én ting er at blive ledig – det er faktisk ikke min største bekymring lige nu. Men at jeg også står til at miste retten til barselsdagpenge, hvis jeg bliver gravid, og sygedagpenge, hvis uheldet er ude – det har slået luften lidt ud af mig. For hvad er mit alternativ så?” Siger Johanne.

Johanne flyttede i sommeren 2018 tilbage til Danmark for at starte nyt job som kommunikationsansvarlig i en dansk udviklingsorganisation – og for at være tæt på familie og venner i Danmark igen.

Lovgivning trykker på et i forvejen ømt punkt

”Det kræver i forvejen en del energi at flytte tilbage efter mange år ude. Der er en masse ting ved tilværelsen, du skal vænne dig til, og det tager lidt tid at føle sig som en del af hverdagen og samfundet igen. Den her lovgivning trykker på et i forvejen ømt punkt – hvornår har jeg gjort mig fortjent til at være fuldbyrdet medlem af mit hjemland igen?” Spørger Johanne. 

Det har gennem alle årene været en prioritet for Johanne at betale sit a-kassekontingent, fordi det har givet økonomisk tryghed og hun har altid været glad for AJKS. I dag er det frustrerende, at det sikkerhedsnet kan rives væk med bagudvirkende kraft.

”Det er jo en forsikring, jeg har betalt ind til. Og nu er den forsikring pludselig ikke gyldig alligevel. Det virker helt bagvendt – den var ikke gået med en hvilken som helst anden form for forsikring. Hvis jeg havde kendt til dagpengeskærpelserne, kunne jeg have taget det med i mine overvejelser – og i stedet for at betale a-kassekontingent kunne jeg fx have lagt pengene til side eller kigget efter andre muligheder. Men fordi jeg ikke har haft nogen forudsætning for at forberede mig på det, gør det mig frustreret,” siger Johanne.

Opholdsskrav Dagpenge - nyt lovforslag

Privatfoto: Johanne Møller Johanne arbejdede i 4 år som selvstændig kommunikatør og journalist i sin virksomhed, Pow-Wow Communications i Rwanda. Fordi hun sammenlagt har arbejdet uden for EU og EØS-lande i mere end 4 år, står hun til at miste sin dagpengeret i 7 år.

Danmark går glip af ny viden og super-ambassadører

I Rwanda har Johanne været med til at skabe en positiv udvikling for unge mennesker igennem forskellige projekter og initiativer for unge iværksættere, unge kvinder og unge kreative talenter.

Hun har ofte fremhævet den danske model, hvor man som borger har et sikkerhedsnet, hvis uheldet skulle være ude, eller hvis man har brug for økonomisk støtte, indtil man finder et arbejde.

”Mine brandtaler har ofte vakt megen anerkendelse hos mine internationale venner og kollegaer. Den tale holder jeg nok lidt igen med for eftertiden,” siger Johanne.

Men det er ikke kun brandtaler Danmark går glip af i fremtiden, hvis lovforslaget vedtages.

AJKS får hver uge henvendelser fra medlemmer, der er bange for at rejse ud eller fra medlemmer, der allerede er ude, og nu ikke ved om de er økonomisk dækket, når de vender hjem.

”Vi dræner landet for den erfaring og viden, vi alle sammen bliver så rige på, når man rejser ud,” mener formand for AJKS, Lars Werge. ”Tænk på det enorme udviklingspotentiale, Danmark kommer til at gå glip af med denne her bagud skuende politik.”

Den bekymring, deler Johanne. 

”I mine år ude opbyggede jeg en helt uvurderlig erfaringsbase som menneske og som professionel. Mine år i Rwanda har udvidet min horisont og gjort mig meget mere målrettet og viljefast i mit arbejde, og det tror jeg vil komme mig – og samfundet – til gode i resten af mit arbejdsliv.”

”Jeg tror, at opholdskravet potentielt kommer til at afholde udlandsdanskere fra at vende hjem – og desværre kommer det nok også til at afholde en masse fra at tage ud i verden og få global erfaring. Det synes jeg er et kæmpe tab for Danmark,” siger Johanne.

Opholdskravet er fremsat som en del af et skatteforlig, der er indgået mellem Regeringen og Dansk Folkeparti. Det er dermed ikke en del af dagpengelovgivningen og a-kasserne er ikke blevet hørt i processen.

Næsten som om man havde håbet, det ville gå lidt ubemærket hen

”Det virker på mig som om, at symbolpolitik har fået lov til at sætte dagsordenen i stedet for, at man har rådført sig hos dem, der sidder med det hver dag – ikke mindst a-kasserne. Og som resultat sidder mere end 20.000 danskere nu i klemme, uden at have haft en chance for at forberede sig på det.

Det er næsten som om man havde håbet, det ville gå lidt ubemærket hen ved at fremsætte forslaget som en del af skatteforliget.  Så vidt jeg kan forstå, er det i forvejen et meget lille antal af ikke-EU borgere, som uretmæssigt er på danske dagpenge – og tallet daler år for år. Faktisk er antallet af danske borgere, som nu mister dagpengeretten, fordi de har opholdt sig i udlandet, meget større end antallet af de, som loven er tiltænkt at ramme. Det er svært at få til at stemme,” mener Johanne.

Heller ikke formand for AJKS, Lars Werge, er begejstret for hverken processen eller det foreløbige resultat.

”Det er helt uhørt, at man vil vedtage en lov med så vidtrækkende konsekvenser – især uden at rådføre sig med de involverede parter først. Har Regeringen og Dansk Folkeparti overhovedet tænkt konsekvenserne af dette ordentligt igennem? Hvad sker der med Brexit? Så er det pludseligt endnu flere medlemmer, der står uden dækning. Og hvordan forestiller man sig, at a-kasserne skal optrevle medlemmers historik i udlandet – med lande vi ikke engang har et samarbejde om at udveksle oplysninger med? Det vil være noget a-kasserne skal bruge flere årsværk på at behandle,” siger Lars Werge.

Uden for systemet

Selvom Johanne ikke er truet økonomisk lige nu, tager det pusten fra hende at vide, at hun pludselig ikke er dækket, skulle hun stå uden job, blive langtidssyg eller gravid. 

”For mig har det – udover den økonomiske forsikring i form af dagpenge – givet en god tryghedsfølelse at kunne blive vejledt af en a-kasse, som har specifik viden om min branche og dens arbejdsvilkår, og jeg har altid været glad for AJKS. Men hvis lovforslaget bliver vedtaget, ser jeg ingen anden udvej end at melde mig ud. Det er jeg vildt ærgerlig over.”

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.

Anja Dybris

fre, 11/16/2018 - 21:15

Det er en uskik - eller rent ud sagt en stor forringelse af borgeres retssikkerhed - at gennemføre love med tilbagevirkende kraft. Borgeren bliver kriminaliseret eller frataget rettigheder, selvom om en handling var lovlig, da man udførte den, eller rettighederne faste, da man søgte og udfyldte papirer: Dette sidste nye påfund, ligesom adskillige andre love, som folketinget har vedtaget igennem de sidste femten år; for mig at se med det formål at genere bestemte befolkningsgrupper mest muligt. Det går ud over børn, unge, voksne, hvadenten de er født i Danmark eller andre steder i verden.