Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Jobmarkedet 2020 – her er tendenserne

Vi har kigget på arbejdsmarkedet målrettet AJKS-medlemmer. Det er ikke altid nok med en glaskugle. Derfor er vi dykket ned i AJKS’ nye rekrutteringsanalyse samt analyser og tal fra Arbejderbevægelsens erhvervsråd KS, og DJ for at kigge efter tendenser og se hvilke kompetencer og fagdiscipliner, der bliver efterspurgt.

arbejdsmarkedet 2020

Arbejdsmarkedet 2020

 

Opråb til nyuddannede - der er brug for dig!

Fire ud af fem nyuddannede akademikere er i job indenfor 6 måneder. Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) er der et fald i ledigheden blandt nyuddannede akademikere på 2% siden 2013. 

Måske du tænker, hvorfor gøre noget ud af sølle 2%?

Fordi antallet af nyuddannede akademikere i samme periode er vokset med 50%!

I lyset af efterårets akademikerbashing, ser AJKS en ære i at tale vores medlemmers jobmarkeder op. Fordi der er behov for at understrege, at arbejdsgiverne efterspørger akademiske kompetencer – herunder de kompetencer som er at finde hos vores gode AJKS-medlemmer.

 

Kend dit jobmarked og dine muligheder

Lad os derfor sætte fokus på, hvordan ’landkortet’ ser ud for de jobmarkeder, som dækker hovedparten af AJKS’ profiler.

Her kan man med fordel fremdrage nogle konklusioner fra projektet ’Fagenes Fremtid’ udarbejdet af Dansk Journalistforbund og understøttet af data hentet fra bl.a. Forbundet Kommunikation og Sprog.

Konkret har en ekspertgruppe undersøgt udsigter, udfordringer og muligheder for journalistik, kommunikation og de visuelle fag. Herunder udvalgte råd forholdt til Kommunikationsprofilen, Den journalistiske profil og Den visuelle fagprofil:

 

Danske kommunikatører bør ifølge ekspertgruppen:

 1. involvere sig i udviklingen af en stærkere fælles faglighed
 2. opruste deres færdigheder inden for ny teknologi og håndtering af brugerdata
 3. styrke deres redskaber til at vise og måle forretningsmæssig værdi
 4. ruste sig til et fleksibelt arbejdsmarked
 5. skærpe kompetencerne til at skabe tillid til faget, opdrags- og arbejdsgivere

 

Danske journalister bør ifølge ekspertgruppen:

 1. involvere sig i udviklingen af nye forretningsmodeller
 2. styrke journalistikkens kerneværdi for at øge dens troværdighed
 3. øge journalistikkens relevans ved at rykke tættere på borgerne
 4. skærpe deres teknologiske kompetencer
 5. ruste sig til et fleksibelt arbejdsmarked

 

De visuelle fagprofessionelle bør ifølge ekspertgruppen:

 1. skærpe kompetencer inden for konceptuelt, tværdisciplinært og visuel storytelling 
 2. styrke deres kompetenceudvikling, ikke mindst inden for ny teknologi
 3. styrke deres visuelle identitet og profil og finde nye faglige specialiseringer
 4. ruste sig til et fleksibelt arbejdsmarked, hvor de selv står for faglig udvikling
 5. udvikle stærkere samarbejdskompetencer

 

Sammensmeltning af fagdiscipliner og opgaver

Gennemgående kan man pege på, at jobmarkedet for hovedparten af vores medlemmer typisk indeholder en sammensmeltning af fagdiscipliner og opgaver. Man kan pege på udviklingen i Native Advertising som et konkret eksempel på et format, hvor journalistik, kommunikation og markedsføring smelter sammen.

Dermed ikke sagt, at det er en nødvendighed, at man skal favne alle discipliner i én og samme profil, men arbejdsgivere efterspørger og forventer mere og mere, at deres medarbejdere har et minimum af forretningsforståelse, så de forstår sammenhængen af at forene flere fagdiscipliner i produkter og platforme.

 

Native advertising

Kilde: eMarketer

 

Tænk digitalt

En anden uomgængelig præmis ift. at navigere på ’Jobsøgningslandkortet’ er den fortsatte digitalisering, der præger tæt på alle brancher i dag. Du kan med fordel spørge dig selv, hvordan du vinkler din arbejdsprofil digitalt? Hvilke digitale værktøjer og platforme understøtter det du arbejder med - før, under og efter – ift. de produkter og løsninger, du skal være en del af.  Denne udvikling understøttes, når man kigger på hvilke kompetencer, der især efterspørges blandt kommunikatører. Dataanalyse kommer ind på en førsteplads efterfulgt af kompetencer indenfor opgaver med automatisering – dernæst videoproduktion. Det er i sig selv opsigtsvækkende, at mere klassiske kompetencer indenfor kommunikation – fx pressehåndtering, arbejde med nyhedsbreve og lign. ikke er at finde i top fem.

 

Håndtering af data er i høj kurs

Kilde KOM Magasinet

 

Freelancemarked kan være springbræt til næste job   

En anden voksende tendens er brugen af freelance-arbejdskraft. I AJKS’ rekrutteringsanalyse svarer 73% af arbejdsgivere, at de får løst opgaver af freelancere eller selvstændige. Og til spørgsmålet om ”Hvordan arbejdsgiver finder de freelancere, de skal bruge”, der svarer 25,7% ,”De har kontaktet os uopfordret”. Netværk er dog den klart fortrukne ”kanal” at finde de ekstra hænder til opgaveløsning, 86,4% svarer, at det er dér, de rekrutterer ny freelance-arbejdskraft.

Arbejdsgivernes svar peger i retning af, at de opgaver der er, tilfalder dem, der byder sig til.

Som freelancer og jobsøgende er det afgørende at sikre sig, at man overfor eget netværk er forholdsvis tydelig på egen profil og opgaveløsninger, da netværket reelt fungerer som en afgørende rekrutteringskanal for arbejdsgiver.

Grundlæggende er det en god idé at forholde sig nysgerrigt til, hvor der er travlhed hos arbejdsgivere. Øvelsen er derfra at være i stand til at hjælpe arbejdsgiver med at afgrænse opgaver, der kan løses på freelancevis. Tænk løsninger - ikke kun produkter. Leverer du content, så forhold dig også til om arbejdsgiver har en contentplan. Herunder en rangering af nogle af de opgaver, som arbejdsgiver nævner de har brug for hjælp til.

 

AJKS'S rekrutteringsanalyse - hvilke opgaver løser freelacere?

Kilde: AJKS' rekrutteringsanalyse

 

Skru op for personligheden og ned for kompetencebeskrivelser

Zoomer vi specifikt ind på tendenser for, hvordan du som jobsøgende bedst formidler din profil – så kan man fremhæve at arbejdsgivere rater personlighed højt. Sagt på en anden måde, opremsning af kompetencer siger ikke særlig meget i sig selv. Det er, hvordan du bringer dig selv i spil i dit arbejde – og ikke mindst i samarbejde med din nye arbejdsgiver, der er vigtigt.    

Er du sulten på flere tendenser, så kig videre her:

https://journalistforbundet.dk/fagenesfremtid

https://kommagasinet.dk/kommunikatoerer-skal-indstille-sig-paa-at-taenke-digitalt/

https://ajks.dk/rekrutteringsanalyse-2020

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.