Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Mere fleksible regler for dem, der arbejder fleksibelt


Både på dagpenge- og beskæftigelsesområdet mangler der løsninger for alle de danskere, som ikke er fastansatte. Det siger Tine Johansen, formand for AJKS. Derfor håber hun, at politikerne efter et valg vil arbejde for at løsne op for nogle af de rigide regler på området, så den ’fleksible’ arbejdsstyrke fx ikke støder ind i problemer med supplerende dagpenge og satsberegningen

Tine Johansen, formand for AJKS

Tine Johansen, formand for AJKS.

Hos AJKS fylder temaet om de atypisk beskæftigede rigtig meget. Helt overordnet mener a-kasseformand Tine Johansen, at der mangler løsninger på dagpenge- og beskæftigelsesområdet for dem, der ikke er fastansatte. 

Årsagen til at temaet fylder så meget hos AJKS er, at a-kassen har rigtig mange medlemmer, der enten er freelancere eller soloselvstændige. Det kan fx være fotografer med eget cvr-nummer og egen virksomhed men uden ansatte. Derudover har AJKS mange såkaldte kombinatører – det er medlemmer, der stykker deres arbejdsliv sammen med mange forskellige typer indtægt. 

”Vores systemer mangler helt overordnet regler for at hjælpe den slags medlemmer. Altså hele den fleksible arbejdsstyrke, der vokser i antal. Dem kan vores lidt rigide regler ikke rigtig omfavne. På dagpengeområdet støder de fx ind i problemer med supplerende dagpenge, og hvordan man udregner sats. Det gør de primært, fordi de har mange små indtægter, som varierer op og ned. Derfor er der helt klart nogle regler om supplerende dagpenge og satsberegning, der bør ændres,” forklarer Tine Johansen og peger på et andet område, hvor reglerne bør blødes op:

”De rigide krav, om at de soloselvstændige skal lukke virksomheden for at kunne modtage dagpenge, bør ændres. Vi så jo eksempelvis under coronanedlukningerne, at blandt andre vores fotografer mistede alle deres opgaver og deres indtægter ’over night’, og selv om der var en formodning og en forhåbning om, at der kom gang i hjulene igen, så skulle de simpelthen lukke deres virksomheder for at kunne komme ind i dagpengesystemet. Det er slet ikke hensigtsmæssigt,” siger hun og fortsætter:

”Så her op til et valg ønsker vi helt overordnet mere fleksible dagpengeregler for dem, der arbejder fleksibelt”. 

Mere uddannelse til ledige

Tine Johansen har også nogle ønsker til politikerne om mere kompetenceudvikling og mulighed for sporskifte til de ledige. 

”Vores arbejdsliv er jo langt og bliver i nogle tilfælde længere og længere på grund af den hævede pensionsalder. Så der skal være forbedrede muligheder for at uddanne sig hele livet og måske endda helt skifte branche undervejs – altså via uddannelse under ledighed,” siger Tine Johansen og peger på, at der fx er mange seniorer, der ganske enkelt mangler en digital værktøjskasse, som efterhånden er helt uundværlig på AJKS’ arbejdsmarked:

”Og den værktøjskasse skal de naturligvis først og fremmest have via efteruddannelse, imens de er i job. Men er de ledige, så skal der også være bedre muligheder der. Og derudover skal der være bedre muligheder for helt at skifte fokus undervejs – bedre hjælp til at de ledige kan få sat deres kompetencer i spil på en anden del af arbejdsmarkedet. Så der skal være langt bedre muligheder for uddannelse til ledige,” siger Tine Johansen, der roser ordningen med, at man som ledig kan uddanne sig på 110 procent dagpenge inden for mangelområder.

”Den ordning kunne godt bredes ud. Vi kan godt bruge bedre muligheder for, at ledige hos os får mulighed for at omsætte deres kompetencer på en ny måde. Fx står hele film- og tv-produktionsområdet og skriger på kvalificeret arbejdskraft – det kunne til dels afhjælpes ved at nogle af vores medlemmer flytter sig fra at have arbejdet faktuelt og journalistisk til at gå ind på et fiktionsområde. Det er måske langt hen ad vejen den samme værktøjskasse, man skal bruge, men på en helt anden del af arbejdsmarkedet og på en ny måde”. 

Mere ansvar og mere frihed

AJKS-formanden håber, at politikerne efter et valg vil holde fast i den aftale, der giver a-kasserne ansvaret for egne ledige i de første tre måneder. Og i virkeligheden så hun gerne perioden udvidet til seks måneder. 

”Vi kender jo medlemmerne og det arbejdsmarked, som de bevæger sig på, så det giver rigtig god mening, at vi har ansvaret. Derudover synes vi også, at det med at have ’one point of contact’ er rigtig godt, da det kan være både svært, sårbart og stressende at være ledig,” siger Tine Johansen, der også drømmer om, at hele dagpengeindsatsen blev forenklet og sat lidt mere fri.

”Det er som ledig meget svært at forstå alle de regler og kontroller, man er underlagt. Her kunne vi godt tænke os, at det hele blev sat lidt mere fri. Problemet er, at der er det her element af mistillid og mistro under det hele. Hvor jeg mener, at der modsat er brug for en tro på og tillid til, at ledige rent faktisk gerne vil i beskæftigelse. Der bliver stillet så mange krav til de ledige i dag, hvor jeg plæderer for, at vi i stedet for at have regler i dybden for den enkelte, skal brede reglerne ud til at omfatte nogle flere – som nævnt også alle dem der ikke arbejder 8-16 på vores arbejdsmarked”.

Bedre dagpenge til alle ledige

I AJKS mener de derudover, at dagpengene bør hæves for alle, og at der ikke kun skal gives et beskæftigelsestillæg til visse grupper, som der ellers nu er besluttet.

”Nu er der jo lavet løsninger for særlige grupper, der får en højere sats i tre måneder. Altså dem man kalder kernetropperne med sådan et træls ord. Men vi mener, at man bør hæve satsen for alle. Og så er vi i den grad imod, at man laver en omfordeling, så det bliver dimittenderne, der skal betale for de andres løft. At det er de unge, der skal finansiere, at nogle, der har været på arbejdsmarkedet længe, får en bedre sats. Jeg under dem den bedre sats, men jeg synes, det er unfair, at det er de unge og nye på arbejdsmarkedet, der skal finansiere det. Der er simpelthen brug for et generelt løft i stedet,” siger Tine Johansen, der heller ikke tror på, at der ligger nogen som helst motivationsfaktor i at gøre dimittenderne fattigere.

”Altså vi ved, at de nyuddannede rigtig gerne vil i beskæftigelse, og at de søger vidt og bredt. De kommer ud og er nysgerrige og vil rigtig gerne omsætte det, de har lært, til noget nyttigt, så vi oplever altså ikke en mangel på vilje eller forkælede og kræsne dimittender. Men det tager bare nogle gange lidt ekstra tid at komme ind på arbejdsmarkedet og få fodfæste, når man er ny,” siger Tine Johansen, der peger på, at ændrede regler omkring supplerende dagpenge også kan hjælpe i den forbindelse.

Hun vil i øvrigt rigtig gerne være med til at gendrive myten om de dovne dimittender – ja i det hele taget myten om de dovne ledige.  

”Jeg synes, det er så brandærgerligt, at opfattelsen af, at de ledige er dovne og kræsne gennemsyrer tænkningen, når vi taler dagpengesystem og beskæftigelse i det hele taget. Vi kan ikke genkende billedet, og vi vil derfor rigtig gerne være med til at gendrive den myte med, at nogle føler sig for fine til noget. Lige netop vores medlemmer har rigtig ofte arbejde uden for branchen. Fx var der under coronapandemien rigtig mange af vores medlemmer, der tog job i smitteopsporingen,” siger Tine Johansen og fortsætter:

”Vi har mange medlemmer, der stykker deres arbejdsliv sammen, så de har noget ’con amore’, som er arbejde de er uddannet til og brænder for, og så har de noget andet ved siden af. Så vores medlemsgruppe beviser virkelig det modsatte af, at man kun søger og tager job snævert inde for det, man er uddannet til”. 

Bedste argument for dagpengesystemet

Som afrunding har Tine Johansen en appel til politikerne om generelt at passe på dagpenge- og dermed flexicuritysystemet.

”Hvis vi ser to år tilbage til dengang, hvor corona rasede, så kan vi godt nok takke vores dagpengesystem for meget. Tænk på hvordan dagpengesystemet var i stand til at gribe mennesker under en økonomisk krise og få dem i beskæftigelse igen. Tænk på, hvor hurtigt det gik fra, at vores ledighed bragede derudaf, til vores beskæftigelse pludselig bragede derudaf. Det kan ikke nytte noget, at vi sender folk ud i en social deroute under en samfundskrise. Der bliver vi nødt til at holde hånden under dem. For det er, hvad hele vores flexicuritysystem går ud på. At man hurtigt kan omstille sig fra det ene til det andet, og at vi som fællesskab også tager hånd om dem, der mister beskæftigelsen under en krise,” siger Tine Johansen og slutter: 

”Det griber også ind i den dagsorden med, at ledighed jo ikke selvforskyldt. Det er nogle gange noget strukturelt, der sker, og for at samfundet kan omstille sig, så har vi brug for at folk bliver grebet – og derfor har vi brug for et stærkt dagpengesystem”.

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.
Netværk med andre professionelle inden for medier og kommunikation. Hold dig opdateret på faglige trends og tendenser. Events næsten hver uge. 

Faglige og sociale arrangementer

Netværk med andre professionelle inden for medier og kommunikation. Hold dig opdateret på faglige trends og tendenser. Events næsten hver uge. 

Få karrierevejledernes guides og artikler til jobsøgning, arbejdsliv, karriere og meget mere.

Artikler om karriere og jobsøgning

Få tips til din jobsøgning og karriere fra AJKS' karrierevejledere i vores arkiv, hvor vi deler artikler, videoer og guides. 

Er du ikke medlem af AJKS endnu? Meld dig ind og få et stærkt fagligt netværk, et solidt sikkerhedsnet som værn mod uforudsete hændelser - og tegn en ekstra tryghed i form af lønsikring til en god pris og med bred dækning.

Er du ikke medlem af AJKS endnu? 

Meld dig ind og få et stærkt fagligt netværk, et solidt sikkerhedsnet som beskytter dig mod uforudsete hændelser
- og skab ekstra økonomisk tryghed med vores lønsikring til en god pris og med bred dækning. 

Se alle medlemsfordele og meld dig ind