Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Meritlærer på dagpenge

Vidste du, at du kan læse til meritlærer, når du er på dagpenge? Undervisning er et af de arbejdsområder, som AJKS´ere orienterer sig mod. For nogle er der blot tale om få timer og korte vikariater i folkeskolen, på højskoler osv. som et supplement til anden indtægt. Hvorimod andre ønsker et decideret skift til at blive lærer. Her kommer meritlærerordningen ind i billedet.

Vil du vide mere om meritlærer-uddannelsen?

Kom til infomøde i AJKS d. 12.august

AJKS og Københavns Professionshøjskole holder infomøde om meritlæreruddannelsen d. 12. august kl. 13.00-15.00.

Læs mere og tilmeld dig her

Sådan som meritlærerordningen er skruet sammen, er der mulighed for at uddanne sig som lærer på dagpenge.

”Når man er ledig, er der mulighed for at tage kurser, som kan videreudvikle ens kompetencer. Man må ganske vist ikke tage en fuldtidsuddannelse, mens man er på dagpenge, men man må gerne tage dele af en uddannelse. Netop meritlæreruddannelsen giver den mulighed. Man skal stadigvæk være jobsøgende og tage jobs, man får tilbudt, fortæller faglig leder Maria Trier Olsen, som understreger, at det er vigtigt at kontakte sin a-kassevejleder angående ens muligheder”

Meritlæreruddannelsen er planlagt, så fagene ikke kolliderer med rådighedskravet. Det betyder, at du sideløbende med din jobsøgning kan opkvalificere dig og på den måde øge dine muligheder for at få anden beskæftigelse. Men hvordan ser beskæftigelsesmulighederne som lærer ud?


Efterspørgslen på læreruddannede


Der bliver sådan set uddannet et passende antal lærere, men udfordringen er, at en stadigt stigende andel af de uddannede finder ansættelse uden for folkeskolen. Derfor opstår der lærermangel.  Tænketanken Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har i foråret 2021 dokumenteret, at knapt 20% af de lærere, der underviser i folkeskolen, ikke har en læreruddannelse. I den østlige del af Danmark er tallet op mod 30% i enkelte kommuner. En udvikling som Danmarks Lærerforening ser som en glidebane ift. at sikre kvaliteten i undervisningen. Derfor er der et øget fokus på at få flere til at uddanne sig som meritlærer.

”Andelen af lærere i Folkeskolen uden en læreruddannelse er steget markant i 10´erne. Det betyder dels, at skolerne nu efterspørger lærere med alle fagkombinationer, men det betyder også, at efterspørgslen på meritlærere er stor. Meritlærerens kombination af uddannelses-, erhvervs- og livserfaring danner sammen med læreruddannelsen en solid basis for meritlærerens samarbejde med forældre og kolleger om elevernes uddannelse og dannelse”, fortæller Mette Marie Ladekær Gräs, koordinator for meritlæreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole.

Med de tal er folkeskolen afhængig af at ansætte personale uden læreruddannelse for at få kabalen til at gå op, men alt andet lige er vil de kommende år skabe større opmærksomhed på at ansætte flere med meritlærerbaggrund. For nogle AJKS´ere vil det altså fortsat være en mulighed at finde supplerende indtægt ved at undervise, og for andre vil det være et springbræt til at prøve sig af i en ny faglig kontekst, hvor ens præferencer for at hjælpe andre og gøre en forskel kan få nyt liv.

 

Meritlærer på dagpenge


Når du er på dagpenge og dermed står til rådighed, må du kun følge kurser, som er under 20 timer om ugen. I AJKS´ vurdering af, hvorvidt du kan følge et modul, forholder vi os til, hvad uddannelsesinstitutionerne normerer den samlede studietid til at være. Den samlede studietid er selve modulet, opgaveskrivning, forberedelse o. lign.

Du bør derfor altid kontakte din a-kassevejleder inden du tilmelder dig. 

 


Sådan bliver du meritlærer
 

Meritlæreruddannelsen er en betalingsuddannelse. Du kan evt. søge om tilskud fra jobcentret. Uddannelsen er på 150 ECTS-point, og tager typisk 4 år at gennemføre på deltid. Den består af følgende indhold:

  • Undervisningsfag
  • Fag indenfor pædagogik og lærerfaglighed
  • Praktik

 

For at blive optaget på uddannelsen skal du opfylde et af følgende krav:

  • Have afsluttet en kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse

eller

  • Være fyldt 25 år, have en uddannelse på mindst erhvervsuddannelsesniveau og mindst to års erhvervserfaring.


Du kan følge undervisningen på enten dagskole, aftenskole eller digital skole - alt efter udbud på den enkelte uddannelsesinstitution. På uddannelsesguiden kan du finde flere oplysninger om de uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelsen.

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.

Havva

tir, 05/03/2022 - 20:29

Hej
Jeg er uddannet som PAU og SSH.
Jeg arbejder på nuværende tidspunkt på en folkeskole som fastansat og har været der i 6 mdr.
Jeg vil gerne læse til lærer og vil tage meritlærer uddannelsen.
- Kan jeg gøre det med min faglige baggrund og skal jeg eventuel tage enkeltfag for at komme ind på uddannelsen, og hvilke fag er det jeg skal have.
- Jeg vil gerne være dansklærer i folkeskolen.
- hvornår kan man søge eventuel for at tage disse enkeltfag hvis de kræves for at komme ind på uddannelsen.

KH Havva