Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Netværk – din åbning til jobmarkedet som freelancer

Hvis du er selvstændig eller freelancer, hvordan får du så oftest nye kunder? Hvilke sociale medier bruger den typiske freelancer og er de fleste egentlig freelancere eller selvstændige af lyst eller nød? AJKS udformede i 2018 vores egen undersøgelse for at blive lidt klogere på markedet for vores freelancere og selvstændige.

Freelancer, Selvstændig

 

I samarbejde med freelancegruppen i Journalistforbundet udsendte vi en survey og 115 af vores gode medlemmer har valgt at give deres besvarelse på spørgsmål vedrørende tilværelsen som selvstændig eller freelancer.

Og korrekt, 115 besvarelser udgør ikke et repræsentativt udsnit, så for at give besvarelserne et bredere perspektiv har vi på udvalgte områder sammenstillet med tal fra freelanceplatformen Worksome, og henviser også til Dansk Journalistforbunds nylige udgivne rapporter om Fagenes Fremtid.

Er det lyst eller nød som er afsæt for at blive freelancer?

 

"Hvad er baggrunden for, at du er freelancer/selvstændig?"

Heldigvis angiver mere end 65%, at de selv har valgt tilværelsen som freelancer eller selvstændig.

For at tilføje billedet et bredere perspektiv kan man sammenstille det med tal fra freelanceplatformen Worksome. Deres undersøgelse med svar fra 1203 respondenter beretter, at 77,4% ”I høj grad” eller ”I meget høj grad” har valgt freelance tilværelsen ud fra et frivilligt valg. Samme undersøgelse uddyber at 72,4% har valgt at være freelancer for at opnå mere frihed og fleksibilitet. 67,8% af respondenterne fortæller dertil, at de fastholder tilknytning til en a-kasse. Du kan finde hele undersøgelsen fra Worksome her.

I AJKS undersøgelsen er det interessant at zoome ind på, at der er lige knap 24%, der svarer, at det mere er af nød end lyst eller at de oplever det som et grundvilkår i branchen!

Med andre ord peger de besvarelser på, at ca. hver 4. freelancer eller selvstændig nærmest anser det som en markedspræmis, at deres fagområde, splittes op på opgavebasis – og implicit mere er freelancer eller selvstændig af nød end af lyst.

Skal vi igen brede billedet og markedsperspektivet mere ud, så kan med fordel læse mere i Dansk Journalistforbunds nylige udgivne rapporter om Fagenes fremtid, som kort fortalt understøtter, at journalist og kommunikationsopgaver i stigende grad bliver løst af freelance- og projektansættelser. Find rapporterne her.

Tilfreds med tilværelsen, men sårbare…

 

"Hvor stor en del af indtægt kommer fra en eller to store kunder?"

Mere end 40% fortæller, at over 50% af deres indtægter alene kommer fra én eller to kunder. For en revisor kan det måske virke foruroligende, men den sårbarhed kan ikke aflæses i svarene om tilfredshed med freelance-tilværelsen.

"Kan du leve tilfredsstillende af udelukkende at være freelancer/selvstændig?"

Knap 75% tilkendegiver, at de kan leve tilfredsstillende ved udelukkende at arbejde som freelancer eller selvstændig, mens de resterende fortæller, at de har andre lønmodtagerjobs ved siden af.

Det giver et indtryk af, at der er en overvejende tilfredshed med ”livet som sin egen chef” og omsætning nok til at kunne leve godt– med andre ord, at ”markedspræmissen” om man vil det, håndteres positivt. 

Netværk slår opsøgende salg

 

"Hvilke(n) metode benytter du, når du skal lande nye opgaver?"

Ikke helt overraskende er markedet præget af en udpræget netværksøkonomi, knap 89% svarer, at deres netværk er primær kanal, når der skal landes nye opgaver.

Pitch af ideer er den næstmest brugte metode, hvilket sandsynligvis også skal ses i sammenhæng med, at fx journalistik, kommunikation og marketing er områder, der lever af at præsentere løsninger og ideer.

Dinosaurerne og digitale indfødte

Afslutningsvis viser undersøgelsen, at der nærmest er en ligelig fordeling i forhold til, hvor mange der benytter sociale medier som et strategisk led i deres salgsproces.

En lille overvægt svarer ”nej” til SoMe, sandsynligvis mange af de samme, der lever fint nok med et stærkt netværk. For de ca. 42%, der angiver, at de benytter SoMe strategisk fører Facebook som anvendt kanal, stærkt efterfulgt af LinkedIn.

"Benytter du dig strategisk af sociale medier i forhold til at lande opgaver - og hvis ja hvilke?"

Hvad gør AJKS for freelancere?

AJKS har kontinuerligt et stort fokus på den markedsudvikling, der er for vores medlemmers jobmuligheder – bl.a. tendensen til at fastansættelser erstattes af freelanceopgaver.

Af samme grund finder du i AJKS, tilbud specifikt rettet mod dig, der er – eller overvejer at blive – freelancer.

Workshoppen ”Opstartsplan, salg og pitch” tager livtag med de svære og praktiske overvejelser, som følger i kølvandet med det nye freelance jobmarked.

Deltagere på workshoppen bliver nænsomt ført gennem de nødvendige og nådesløse refleksioner om formål, markeder, produkt pallette, værditilskrivning og pitch/salgs metoder.

Workshop er tilrettelagt således at nye indsigter, fokusområder og metoder bliver til et samlet output, som deltagerne tager med sig hjem i kompendieform.

Næste workshop er den 23. april i Århus og den 27. maj i København - tilmeld dig via vores eventkalender her.

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.