Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Ny iværksætterordning for dimittender

Er du lige blevet færdig eller ved at blive færdig med din videregående uddannelse? Kunne du tænke dig at starte din egen virksomhed? Og samtidig være sikret fast minimumindtægt det første år mens du afprøver din ide? Ja? Så læs lige mere om iværksætterpilotordningen!

Hvad er iværksætterpilotordningen?

Iværksætterpilotordningen er et tilbud til dimittender fra landets videregående uddannelser, som har en innovativ iværksætteridé med et udviklingspotentiale. Formålet med ordningen er at bidrage til, at flere talentfulde nyuddannede starter nye vækstvirksomheder.

Hvad får du som iværksætterpilot?

Under iværksætterforløbet modtager du:

  • personlig rådgivning og sparring på din iværksætteridé
  • en månedlig ydelse på 14.473 kr. i op til et år
  • et særligt engangstilskud på op til 35.000 kr. til brug for særlige udgifter såsom leje af udstyr, ekstern rådgivning, test af prototype osv.
  • adgang til fysiske faciliteter, hvor du kan arbejde konkret med din iværksætteridé.

Hvem kan blive iværksætterpilot?

For at komme i betragtning til iværksætterpilotordningen skal du være nyligt færdiguddannet, eller tæt på færdiguddannet med en offentlig ordinær videregående uddannelse, en ph.d.-uddannelse eller en SU-berettiget privat videregående uddannelse. Det kan fx være en akademi-, professionsbachelor-, bachelor-, kandidat- eller ph.d.-grad opnået fra en af landets professionshøjskoler, erhvervsakademier, maritime uddannelser, kunstneriske uddannelser, universiteter eller lignende. Voksenuddannelser på videregående niveau er således ikke inkluderet i ordningen.

Du kan også søge som et team!

Det er også muligt at søge som et team sammen med en eller to andre. Ansøgerne behøver ikke at være fra samme uddannelsesinstitution, men alle skal opfylde kravene til iværksætterpilotordningen.

NB: Næste ansøgningsfrist er allerede d. 20. november 2014 kl 12.00.

Iværksættterpilot og dagpenge?

Du skal være opmærksom på at hvis du kommet igennem nåleøjet og bliver optaget på iværksætterpilotordningen, så vil det påvirke din dagpenge.

Som iværksætterpilot er der er tale om selvstændig virksomhed. Derfor er du ikke berettiget til dagpenge samtidig med at du arbejder i din virksomhed.

Hvorvidt du kan optjene ret til en ny dagpengeperiode, afhænger af hvor meget arbejde du lægger i din virksomhed.

Virksomheden skal være drevet i væsentligt omfang for at der kan tælles timer til ny dagpengeret.

Væsentligt omfang vil sige, at du har arbejdet mindst 30 timer pr. uge og har en omsætning, der underbygger dette. Det vurderer man ud fra om omsætningen kan sidestilles med lønmodtagerarbejde på fuld tid.

Hvis virksomheden har været drevet i væsentligt omfang, kan der tælles 37 timer for hver uge, den har været drevet i væsentligt omfang. Altså 37 timers arbejde til optjening af ny dagpengeret.

Beregningen af ny dagpengesats sker ikke før virksomheden har været drevet i 3 hele regnskabsår.

Er dette ikke tilfældet, og såfremt du ikke har haft 3 måneders sammenhængende lønmodtagerarbejde i mindst 320 timer, og såfremt du har opnået dimittendret inden for de seneste 5 år, så er du berettiget til dimittendsatsen i tilfælde af ledighed når/hvis du vælger at lukke din virksomhed.

Hvis det er noget for dig, så kan du læse mere – og ansøge – på Innovationsfondens hjemmeside.

Denne blok er defekt eller manglende. Du kan mangle indhold eller også kræves der, at du aktiverer det oprindelige modul.

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.