Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Opholdskrav for ret til dagpenge vedtaget – få overblik nu

Regeringen og Dansk Folkeparti har nu vedtaget det kraftigt kritiserede opholdskrav for dagpenge. Hvem, hvordan og hvornår rammer opholdskravet? Få overblik nu.

Opholdskrav dagpenge

Formand for DJ og AJKS. Lars Werge, foran Christiansborg, hvor vi sammen med en række andre a-kasser sagde "Drop opholdskravet" og forsøgte at råbe politikerne op.

Status på opholdskravet for dagpenge per 20. december

Folketinget i dag 2. behandlet opholdskravet for dagpengene. Det blev vedtaget.

Dagpengerereglerne i forhold til opholdskravet fra 1. januar

 • Du skal haft ophold i Danmark, EU/EØS i syv ud af de seneste 12 år for være berettiget til dagpenge, barselsdagpenge og sygedagpenge, når loven er fuldt indfaset i 2021
 • Loven skal indfases over tre år
 • Visse ophold i udlandet sidestilles med ophold i Danmark – disse er derfor undtaget opholdskravet. Se hvilke længere nede i artiklen
 • A-kassemedlemmer skal selv skaffe dokumentation for, at de har ret til dagpenge i forhold til opholdskravet, hvis de mister deres job. Det har de seks måneder til
 • Hvis du har en dagpengeret nu, mister du ikke denne. Men hvis du på et senere tidspunkt, skal søge om en ny dagpengeret, skal det kunne dokumenteres, at du har opholdt dig i Danmark, EU/EØS i de påkrævede år
 • Loven gælder med tilbagevirkende kraft

Hvornår træder opholdskravet i kraft? 

Opholdskravet træder i kraft per 1. januar 2019. Det vil ramme med tilbagevirkende kraft. Det betyder, at AJKS - for at kunne godkende en dagpengeret efter 1. januar 2019 - bl.a. skal kunne dokumentere, at du ikke har opholdt dig uden for EU/EØS i mere end syv ud af 12 år (når loven er fuldt indfaset).

Opholdskravet indfases over tre år

 • Fem ud af 12 år i 2019
 • Seks ud af 12 år i 2020
 • Syv ud af 12 år i 2021 og frem

Hvem rammes IKKE af opholdskravet?

Det er ikke alle, der rammes af opholdskravet. Regeringen og Dansk Folkeparti har udfærdiget en række undtagelser. 

 • hvis du har ophold i udlandet med henblik på uddannelse
 • hvis du udsendes som repræsentant for en dansk offentlig myndighed
 • hvis du er beskæftiget i offentlig dansk interesse
 • hvis du er ansat i en dansk virksomhed, herunder filial eller datterselskab
 • hvis du har hyre på dansk skib
 • hvis du er gift eller har indgået registreret partnerskab med en person, der opfylder én af betingelserne. I skal have haft fælles bopæl inden udrejse
 • hvis du rejser med dine forældre og er under 23 år

Politikerne berøver Danmark vigtig viden og kompetencer

”Det er en lille opblødning, at du nu kan arbejde uden for Danmark, EU/EØS i fem år: Færre risikerer at miste dagpengene. Men det vil stadig begrænse danskernes lyst og mulighed for at rejse ud. Noget af viden vi går glip af, er den vi i dag får fra journalister og kommunikatører, der arbejder i udlandet. Det er mennesker, der har valgt at rejse ud for at kunne bringe os historier fra hele verden på en professionel måde og med indgående kendskab til det land, de rapporterer fra. Nu vil politikerne have en udløbsdato på udlandsophold og det vil Danmark fattigere på viden og kompetencer,” mener formand for DJ og AJKS, Lars Werge.

AJKS har siden februar været med til at råbe politikerne op. Blandt andet via artikler, ved at hjælpe medlemmer med at skrive direkte til politikerne og ved, sammen med mange andre a-kasser, at samles foran Christiansborg, hvor vi har delt flyers ud, været på besøg inde på Borgen og har sagt ”Drop opholdskravet”.

Opholdskrav betaler en del af skatteaftale

I februar 2018 enedes Regeringen og Dansk Folkeparti om en ny skatteaftale. De valgte, at dagpengesystemet skulle finansiere ca. 200 mio. kr. af skatteaftalen. Den besparelse kunne opnås ved at begrænse retten til dagpenge, sygedagpenge samt barselsdagpenge for a-kassemedlemmer, der har arbejdet uden for Danmark, EU/EØS mere end syv ud af de otte år.

Forud for 2. behandlingen af lovforslaget ændrede Regeringen og Dansk Folkeparti lovforslaget, så det nu er syv ud af 12 år. Det vil sige, du kan arbejde uden for Danmark, EU/EØS i fem år, når loven er fuldt indfaset.

Massiv kritik fra a-kasserne førte til lille ændring

Den massive kritik fra de danske a-kasser førte til at lovforslaget blev ændret fra, at du skulle have opholdt dig i syv ud af otte år inden for EU/EØS til at det nu er syv ud af 12 år samt at unge, op til 23 år, nu kan rejse med deres forældre uden at miste dagpengeretten, når de vender tilbage til Danmark.   

Hvorfor lovgivning med tilbagevirkende kraft?

Men selvom det vil redde flere medlemmer fra at miste dagpengeretten – og herunder retten til barsels dagpenge og sygedagpenge – er det uhørt stadig, at ramme a-kassemedlemmer med tilbagevirkende kraft.   

”Dagpengene er et økonomisk sikkerhedsnet. Det giver tryghed og er en del af den danske model. Det rykker voldsomt ved tilliden til politikerne, når de dels piller ved den model og dels gør det med tilbagevirkende kraft. Hvordan skal du som borger kunne sikre dig? Vores medlemmer har aktivt valgt en forsikring, så de blandt andet har haft mulighed for at genetablere netværk og finde deres ben igen efter arbejde i udlandet. Nu skal a-kasserne ind og optrevle arbejdshistorikken 12 år tilbage og nogle medlemmer vil opleve, at den forsikring de troligt har betalt til i årevis er dækningsløs,” siger Lars Werge.

"Uretfærdigt makværk" mener formand for DJ og AJKS

”Jeg havde gerne set det lovforslag taget helt af bordet. Det undergraver vores arbejdsmarked, når politikerne pludselig og med tilbagevirkende kraft gør det meget mindre attraktivt at være medlem af en a-kasse”, siger Lars Werge i denne artikel fra DJ om opholdskravet for dagpenge, der netop er vedtaget i Folketinget med bare én stemme: 53 for og 52 imod.

Bliver du ramt af opholdskravet?

Bliver du – eller er du i tvivl om du bliver – ramt af opholdskravet, så kontakt AJKS for personlig vejledning på 3342 8001 eller ved at skrive til os i selvbetjeningenAlle medlemmer vil også få direkte besked fra AJKS. 

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.

Henrik Thrysøe

ons, 04/10/2019 - 17:06

Jeg er målløs.
Bor og har boet i Dallas Texas i 17 år. Er fuld medlem af Arbejdslederne inklusiv a-kassen og har betragtet det som et sikkerheds netværk hvis noget skulle gå galt, kunne jeg komme hjem og have et minimum eksistens grundlag til at komme på benene igen. Blev sendt til USA for a bringe ordre / arbejde hjem til vores fabrik i Nordjylland og på Sjælland. Jeg er lige blevet fortalt at de 218,000 kr som jeg har betalt er spildt og jeg har ingen rettigheder til dagpenge længere. Hvis det er tilfældet, må der være en vej til at få pengene tilbage?
It’s a sad day og jeg føler mig stavnsbundet