Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Opsagt – fyret – åben for nye muligheder

Et jobskifte er en betydningsfuld forandring, der kan medføre mange forskellige emotionelle og mentale reaktioner - især hvis skiftet ikke er selvvalgt. Hvordan vi håndterer disse reaktioner og den efterfølgende transitionsproces kan i sidste ende påvirke vores trivsel, vores præstationer og vores evne til at navigere mod nye jobhorisonter.

 

I den senere tid har vi desværre set flere større og mindre medievirksomheder varsle opsigelsesrunder. Nye teknologier, nye produktionsprocesser, et begyndende mættet streamingmarked og et stigende gratis contentmarked er blot nogle af de udviklinger, man kan pege på, der ligger til grund for at mange dygtige journalister, tv-folk, kommunikationsprofiler mm. for tiden oplever et pres og forandringer på deres job- og arbejdssituation.  

Mennesket er pr. definition et tilpasningsdygtigt væsen, men det betyder ikke altid, at vi møder forandringer med åbne arme. Især ikke, hvis forandringen ikke er selvvalgt.
 

Reaktioner på forandringer

Forandringer i professionel sammenhæng, specielt jobskifte, kan udløse en række psykologiske reaktioner. Disse reaktioner kan sammenlignes med de faser, mennesker ofte gennemgår ved sorg: benægtelse, vrede, forhandling, depression og accept.

Benægtelse: Det kan være svært at acceptere, at det job, du har haft, og de rutiner, du har fulgt, nu hører fortiden til.

Vrede: Hvorfor skete det netop for mig? Er det en fejl? Vrede kan være rettet mod tidligere arbejdsgivere, situationen eller endda en selv.

Forhandling: Dette trin kan manifestere sig som tanker som "Hvad hvis jeg havde gjort noget anderledes?"

Depression: Følelsen af tab kan blive overvældende, især hvis jobskiftet ikke var frivilligt.

Accept: Til sidst accepterer man forandringen og begynder at se fremad.

 

Transitionsprocessen

Transition betegner den forandring, der finder sted inde i os, når vi påvirkes for ydre forandringer – altså de følelser, tanker, refleksioner, forestillinger som fylder hoved og krop – typisk i faser, der kan bølge frem og tilbage. For at navigere gennem disse faser og sikre en sund overgang kan det hjælpe at bryde transitionsprocessen op i tre distinkte faser.

 

 

Afslutning:

Denne fase handler om at forlade det gamle. At få sagt ordentligt farvel. Måske er der en chef, eller en kollega, der har betydet noget særligt - og derfor et behov for at sætte nogle ord på det arbejdsfællesskab, som får et punktum, men måske kan leve videre i form af venskabelige relationer. Vrede, sorg men også forløsning og drømme om nye muligheder kan være en del af de følelsesmæssige reaktioner, man oplever.    

Neutral Zone:

Neutral zone kan beskrives om en overgangsfase, en 'mellemtilstand'. Ofte en periode, hvor man kan føle sig meget sårbar, men det er også her, man kan tage de største skridt i personlig vækst. Det er en fase, hvor det kan være værdifuldt at kigge indad – arbejde med afklaring af, hvad der er vigtigt i arbejdsliv og afstemme det med kompetencer og muligheder. Forvirring og skiftende følelser mellem tyngende mismod og pludselig optimisme kan være typiske udsving.

Ny begyndelse:

Med afklaring af egne nye mål følger også en ny begyndelse. Typisk vil der indfinde sig en form for nyt overblik og beslutsomhed – man har fået sit eget indre landkort på plads (kender sine kompetencer, værdier og motivation) og kender også de nye mål, som man ønsker at arbejde henimod. Kort sagt, der er kommet retning på jobfronten – der er en plan at arbejde efter, måske endda allerede et nyt job, hvor man kan byde ind med sine nyerhvervede indsigter og erfaringer.


Strategier for en effektiv transition

Indsaml information: Jo mere du ved om dig selv og dine muligheder, jo bedre vil du kunne navigere i nyt jobterræn.

Kommunikér: Du bliver tydeligere for din omverden, når du sætter ord på dine følelser og behov. Dermed kan folk - familie, venner og netværk også nemmere byde ind – eller give dig fred – afhængigt af, hvad du har brug for. (Ofte står de gode råd i kø til jobsøgende, men det er ok at sige tak – men nej tak, når du er fyldt op) En anden fordel ved at kommunikere er, at minimere tankemylder – få tanker ud af hovedet, kvalificer hvad der er unyttige fyld-tanker, og tanker du kan handle på.

Brug dit netværk: Nuværende og tidligere kolleger kan tilbyde indsigt, råd eller blot et lyttende øre. Den feedback du får via netværk, er værdifuldt ”brændstof”, som kan holde dig i gang med jobsøgning eller udvikling af nye projekter.

Sæt mål: Sæt korte og lange mål for din nye situation. Disse kan guide dig og give en følelse af formål og retning – du tager selv styring over din situation.

Vær tålmodig med dig selv: Når man navigerer mellem ansættelser og job, bevæger man sig i en høj grad af uvished, du kender ikke specifik tidshorisont og ej heller endemål. Det kalder på tålmodighed, accepter at være i forandringsproces – og husk dig selv på, at forandring får et slutpunkt i en ny begyndelse.


Forandringer er uundgåelige, men håndtering af forandringer har du selv indflydelse på

I en verden, der konstant er i forandring, er evnen til at tilpasse sig nyt territorium blevet mere vital end nogensinde før. Ved at forstå vores reaktioner på forandring og have strategier på plads for transitionsprocessen, kan vi ikke kun overleve jobskifte, men også bedre forstå og trives med dem.

Med andre ord - forandringer er uundgåelige, men vores reaktion på dem er noget, vi selv kan arbejde med og styre.

Ønsker du sparring på jobskifte eller andet i dit arbejdsliv, så kan du altid benytte dig af at booke et individuelt møde med en af AJKS´ karrierevejleder. Du booker møde via karriereteam@ajks.dk

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.
Vi hjælper dig med fx kompetenceafklaring, sporskifte og jobsøgningsstrategi - eller lige det, du har behov for. 

Book karrierevejledning

Er du ledig, kan du få individuel vejledning. Vi hjælper dig med fx kompetenceafklaring, sporskifte og jobsøgningsstrategi - eller lige det, du har behov for. 

Få karrierevejledernes guides og artikler til jobsøgning, arbejdsliv, karriere og meget mere.

Artikler om karriere og jobsøgning

Få tips til din jobsøgning og karriere fra AJKS' karrierevejledere i vores arkiv, hvor vi deler artikler, videoer og guides. 

Netværk med andre professionelle inden for medier og kommunikation. Hold dig opdateret på faglige trends og tendenser. Events næsten hver uge. 

Faglige og sociale arrangementer

Netværk med andre professionelle inden for medier og kommunikation. Hold dig opdateret på faglige trends og tendenser. Events næsten hver uge.