Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Sådan bliver løntilskudsjob effektive

DJs formand Mogens Blicher Bjerregård foreslår i JP i dag, at løntilskudsjob altid forlænges med ordinært job af samme længde. En måde at sikre, at løntilskudsjob bliver effektive og opfylder målene med tilskudsjobbene. Læs indlægget her.

Ordningen med job på løntilskud kan med et særligt krav gøres langt mere effektiv, nemlig ved at gøre et sådant job betinget af, at det skal forlænges med lige så mange måneder på fuld løn og helt normale vilkår. Altså at et løntilskudsjob på seks måneder skal følges af yderligere seks måneder på fuld løn og dermed optjening af dagpengeret.

Job med løntilskud er et af de elementer, der ofte er blevet diskuteret, hvilket også fremgår af rapporten fra Carsten Koch-udvalget, der skal se på den samlede beskæftigelsesindsats i landet.

Men i dag er der stor forskel på, om den enkelte kommer i job med løntilskud på det private arbejdsmarked eller i det offentlige.

På det private område passer ordet ’løntilskud’, for her skal der ydes overenskomstmæssig løn.

I et offentligt løntilskudsjob får man, hvad der svarer til dagpenge, dog med pension oveni og nogle fradrag. Men for den enkelte kommune, region eller statsvirksomhed er der reelt ikke mange incitamenter til at beholde den medarbejder, der har været i job med løntilskud. I stedet har vi set alt for mange eksempler på, at den ene jobtilskudsansatte afløser den anden. Det er ikke i orden.

En god og effektiv måde at sætte en stopper for den svingdør er et kombinationskrav om, at der kun gives løntilskud, hvis der også indeholder en periode på normale vilkår. Det vil så også være fornuftigt at stille det samme krav på det private område, så der bliver mere ens vilkår.

Med en sådan ordninger, er der både tid at komme ind på arbejdsmarkedet og søge fodfæste på lige vilkår med alle andre. Den arbejdsløse kommer for alvor i gang igen, der er optjent dagpengeret og kommunen eller den private arbejdsgiver investerer i en medarbejder, så det giver et større incitament til at beholde vedkommende.

Forslaget opfattes muligvis som dyrt for eksempelvis en kommune. Men jeg er overbevist om, at udgiften hurtigt er tjent ind. Først og fremmest menneskeligt, fordi flere kommer i arbejde. Men også økonomisk, fordi der kommer flere skatteindtægter til kommunen og vigtige opgaver bliver løst.

Dette forslag lever også op til målsætningen om, at der skal være mere tillid til den enkelte. Og det tror jeg på, er den rigtige vej at gå i hele vores beskæftigelsessystem.

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.