Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Tjekliste til uopfordret ansøgning

Flere arbejdsgivere finder nye medarbejdere via en uopfordret ansøgning. Men hvordan griber du det an? Få 7 trin til at skrive en uopfordret jobsøgning nu.

Uopfordret ansøgning

Jakob Carlsen


Ifølge arbejdsgiverne udgør uopfordrede ansøgninger en væsentlig rekrutteringskanal. I Ballisagers rekrutteringsanalyse 2017 svarer hele 42% af arbejdsgiverne, at de rekrutterer nye medarbejdere på baggrund af uopfordrede ansøgninger.

Hele 59% af arbejdsgiverne fortæller, at de dertil gemmer uopfordrede ansøgninger til senere rekrutteringsbrug.

Kort og godt, uopfordret jobsøgning virker. Blandt andet fordi det giver dig mulighed for at arbejde proaktivt i stedet for reaktivt med din jobsøgning – og du typisk ikke er i konkurrence med andre!

Lad os kigge på de 7 trin, der kan hjælpe dig i gang med at skrive din næste uopfordrede jobsøgning.

#1: Slip egoet

Indledningsvis - husk, at jobsøgning handler ikke om dig.

Det handler om, hvordan du kan hjælpe den nye arbejdsgiver og virksomhed, som du er interesseret i. Derfor bør den grundlæggende tilgang til uopfordret jobsøgning være drevet af nysgerrighed og en undersøgende, dialogisk adfærd, hvor dit mål er at afdække behov og samarbejdsmuligheder.

Arbejd med åbne spørgsmål – her er nogle bud

 • hvordan arbejder du/I med xxx opgaver?
 • hvilke udfordringer møder du/I?
 • hvor ser du/I at der mangler indsatser?
 • hvad kunne gøre dit arbejde sjovere/nemmere/bedre?
 • hvad vil du pege på, jeg kan gøre for at gøre mig attraktiv som medarbejder hos jer?

#2: Definér din faglige profil

Sørg for, at du er afklaret i forhold til din faglighed og kompetencer.

I hvilke faglige discipliner er du særlig stærk, og drevet af en naturlig motivation.

Hvilke opgaver har du en naturlig ’sult’ efter at arbejde med.

Eksempelvis kunne en faglig profil beskrives a la:

”Digital kommunikationsprofil med særlig interesse i datadrevet kommunikation – arbejdsmæssigt får jeg vinger, når jeg kan få lov at nørde med brugerdata og bringe det til live i vedkommende content, såvel skriftligt og visuelt.” 

Bevidstheden om din egen faglige profil skal gerne være på plads således, at du er i stand til at indgå en kvalificeret dialog med en potentiel arbejdsgiver.

Tjekliste til uopfordret ansøgning

 1. Slip ego'et - jobsøgning handler om din modtager. Ikke om dig 
 2. Definér din faglige profil - hvilke opgaver driver dig, hvilken faglighed og kompetencer kan du bidrage med? 
 3. Få overblik over dine jobmarkeder og lav en liste over virksomheder, du gerne vil arbejde for 
 4. Gør dig selv synlig, tænk i kontaktflader og aktivér dit netværk
 5. Overvej hvordan du vil henvende dig 
 6. Følg op, følg op, følg op (det er dit ansvar)
 7. Evaluér din indsats efter 1-2 måneder - og justér hvis nødvendigt
 8. (Bonus-punktet) Få sparring på din strategi hos fx AJKS eller dit fagforbund med en karrieresamtale

#3: Definér dine relevante jobmarkeder og konkretiser dem på virksomhedsniveau

Uopfordret jobsøgning betinger, at du er fokuseret på, hvilke jobmarkeder du gerne vil være en del af.

Forhold dig til, hvilke brancher, der kan have glæde af den faglige profil, du kan byde ind med. 

Forsøg at konkretisere dine jobmarkeder mest muligt.

Nøjes ikke med blot at tænke i brancher – specificér dine jobmål til en liste med navne på konkrete virksomheder, som du gerne vil arbejde for.

 

#4: Kvalificér din synlighed og tænk i kontaktflader – aktivér dit netværk

Med en defineret faglig profil og dine jobmål konkretiseret i form af virksomhedsnavne, vil du kunne begynde at kunne kvalificere, hvordan din faglige profil er synlig og overfor hvem.

Du kan eventuelt Google dig selv og teste om det, der dukker op nogenlunde matcher dit eget bud på en faglig profil. Hvis ikke, så tilpas dine digitale profiler!

Din liste med virksomhedsnavne giver dig et afsæt for at undersøge, om der kan være kontaktflader i dit netværk, der kan bruges aktivt til at starte og understøtte en dialog til de virksomheder, du vil i kontakt med.

Vær ikke bange for at bede folk om hjælp, hvis de kan hjælpe dig med referencer og indgange.

 

#5: Vælg en henvendelsesform – telefon, mail eller en kombination, der passer dig

Hele præmissen i uopfordret jobsøgning hviler på, at du tager kontakt til din nye potentielle arbejdsgiver.

En mail er nem at ignorere, så forbered dig på, at telefonen skal bruges aktivt.

Nogle foretrækker at kombinere brug af mail og telefon, først at sende mail og derefter følge op per telefon eller vice versa.

Målet med din henvendelse er at aftale et møde, hvor du har mulighed for at uddybe din research af virksomheden og afdække samarbejdsmuligheder.

Tænk gerne i at være gavmild fra første møde, del idéer og tanker, der kan have relevans for arbejdsgiver og et eventuelt samarbejde.


#6: Husk at følge op – det er dit eget ansvar at få afklaring på henvendelser

Opfølgning er en disciplin i sig selv i forlængelse af uopfordret jobsøgning.

Det er muligt, du har haft et godt møde og sidder med følelsen af at have blæst din nye potentielle arbejdsgiver baglæns med din faglighed med mere.

Imidlertid er både mail og telefon stille som graven, du hører intet!

HUSK arbejdsgivere er ofte ret travle mennesker, og det ikke er af ond vilje, hvis det for dem ikke er top of mind at give dig en tilbagemelding på et møde!

Ansvaret for at sikre, at du får en tilbagemelding er dit. Så følg op og tænk i at gøre dig synlig og tilgængelig – brug eventuelt LinkedIn eller andre digitale kanaler, når først du har indledt dialog.

#7: Evaluér dine uopfordrede jobsøgningsstrategier med 1-2 måneders interval

En af fordelene ved uopfordret jobsøgning er, at du kan arbejde efter din egen plan – med fokus på et udvalg af egne kompetencer, målrettet specifikke jobmarkeder og henvendelse af kanaler du selv har valgt.

Og har du en plan – og følger den – har du også muligheden for at evaluere på, hvad der virker og ikke virker.

Så arbejd fokuseret 1-2 måneder med din strategi, evaluer – eventuelt med hjælp fra en anden – og tilpas din jobsøgning.

Måske var dine jobmål ikke helt i plet, alle virksomheder var ramt af besparelser – og det kalder derfor på at inddrage nye jobmarkeder og virksomheder.

Det kan forekomme som en stor mundfuld at komme i gang med uopfordret jobsøgning. I så fald, tøv ikke med at søge støtte og hjælp hos dit forbund eller her i AJKS.

En af de største fordele ved uopfordret jobsøgning, er muligheden for selv at tage styring på din jobsøgningsproces og ikke være dikteret af mere eller mindre relevante stillingsopslag.

Så tag ejerskab, søg uopfordret – det gavner din trivsel og mulighed for at komme i job.

Hvilke andre rekrutteringskanaler foretrækker arbejdsgiverne, hvor lang tid bruger de på at læse et CV og hvad betyder sociale medier for jobsøgningen? Få svarene ved at læse Ballisagers rekrutteringsanalyse.

Savner du sparring, så book en karrieresamtale og få hjælp til at komme i gang.