Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Selvstændig virksomhed 962 timer om året

Denne ordning gælder kun for dig, hvis du har drevet selvstændig virksomhed som din hovedbeskæftigelse umiddelbart inden din overgang til efterløn

Du skal have drevet din virksomhed i væsentligt omgang i mindst tre hele regnskabsår. Virksomheden skal have været drevet i Danmark, i et andet EØS-land eller i Schweiz.

Læs også: Luk virksomheden – hvordan gør du?

Du skal kunne sandsynliggøre, at arbejdet varigt er nedsat til højst 962 timer om året, og at arbejdet i virksomheden alene er baseret på din egen arbejdskraft. Altså må du ikke ansætte arbejdskraft.

Virksomheden kan dog godt drives sammen med din ægtefælle, hvis I kan sandsynliggøre, at den ene af jer – eller begge – har nedsat arbejdstid. Betingelsen er også, at I begge skal have deltaget i virksomheden i væsentligt omfang i de tre seneste hele regnskabsår.

Driftsændringen skal være sket inden for de sidste seks måneder forud for din overgang til efterløn.

Endelig beregner vi i AJKS et gennemsnit af din virksomheds skattepligtige indkomst for de tre sidste regnskabsår. Dette kaldes sammenligningsgrundlaget.

For at få tilladelsen er det et krav, at virksomhedens skattepligtige indkomst halveres, og at du ikke overskrider sammenligningsgrundlaget, mens du er på efterløn.

Dine arbejdstimer bliver fradrages i din efterløn – og som minimum med 12 timer pr. uge.

Du søger ved at udfylde blanket AR284 i selvbetjeningen.