Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Selvstændig virksomhed i 80,17 timer per måned

Denne ordning gælder kun for dig, hvis du har drevet selvstændig virksomhed som din hovedbeskæftigelse umiddelbart inden din overgang til efterløn.

Du skal have drevet din virksomhed i væsentligt omgang i mindst tre hele regnskabsår. Virksomheden skal have været drevet i Danmark, Færøerne, Grønland, i et andet EØS-land eller i Schweiz.

Læs mere: Luk virksomheden – hvordan og hvad nu?

For at få tilladelsen skal du sandsynliggøre, at dit personlige arbejde i virksomheden sættes varigt ned. Det skal ske i løbet af de seks måneder op til, du går på efterløn.

Du skal sandsynliggøre, at:

  • din arbejdstid fremover maksimalt udgør 80,17 timer per måned
  • dele af dit hidtidige arbejde bortfalder permanent eller overtages af anden arbejdskraft (bortset fra din ægtefælle, samlever eller umyndige børn)
  • nedsættelsen skyldes permanente faktiske ændringer
  • der tages udgangspunkt i arbejdsfunktioner, der skal være klart afgrænsede og beskrevet.

Bestemmelsen kan ofte bruges ved salg, bortforpagtning eller lukning af dele af virksomheden eller indskrænkning af åbningstid.

Bestemmelsen kan derfor som udgangspunkt ikke bruges, hvor du blot vil arbejde mindre i din virksomhed.

Du vil blive fradraget fast 80,17 timer per måned i din efterløn.

Du søger ved at udfylde blanket AR284 i selvbetjeningen.