Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Karrieretip: Gør, hvad du har lyst til

Har du lyst til at have et alsidigt karriereliv, hvor du både arbejder som journalist, holder et par orlovsår og tager en afstikker for at pleje en gammel drøm om at arbejde som kok, så skal du bare gøre det. Det er ikke længere et dødsstød til karrieren at træde væk fra den slagne vej – tværtimod sætter arbejdsgiverne pris på fleksible medarbejdere med forskelligartede kompetencer.

I 2014 ansatte AJKS karrierevejleder Søren Cronwald for at hjælpe flere medlemmer i arbejde. ”Ideen er, at vi gerne vil opruste på de tilbud til medlemmerne, som handler om andet end ren sagsbehandling, og det er typisk karriereforhold og de mere virksomhedsrettede aktiviteter, der skal få folk i arbejde”, fortæller Søren Cronwald.

Efter at han har haft en række vejledermøder med medlemmerne, er der især én ting, der springer ham i øjnene.

"Mange medlemmer udtrykker bekymring over, at de ikke har en lineær tilgang til deres karriere. Men jeg vil gerne pointere, at karrierebegrebet er bredere i dag, end det har været tidligere," forklarer Søren Cronwald.

Brancheskift er ikke et problem

Tidligere gjaldt det om at holde sig på den samme sti, hvis man ønskede en bestemt karriere. Hvis man var kommunikationsuddannet, skulle man udelukkende arbejde med kommunikation, og hvis man af uransagelige årsager endte med en anden type job, var det mere eller mindre umuligt at vende tilbage til den oprindelige branche. Sådan er det ikke mere, men det er ikke alle, der har opdaget det endnu.

”Det er mit indtryk, at karrieregentagelserne hos vores medlemmer indimellem begrænser dem mere, end det egentlig giver dem nogle muligheder. Derfor er det vigtigt at få karrierediskussionen i gang”, fortæller Søren Cronwald.

”Helt konkret havde jeg fornylig et møde med en kvinde, der havde været på barsel. Hendes hidtidige arbejdsliv havde været rettet mod NGO’er og idealistisk arbejde”, fortæller Søren Cronwald. ”Vi talte om, hvorvidt det ville skade hendes karriere, hvis hun tog et job i en virksomhed.”

Det endte med, at NGO-kvinden tog springet. For selvom arbejdstagerne kan være bange for at skifte spor i deres karriere, har arbejdsgiverne for længst sluppet den tankegang, at det skulle være et problem. Derfor kan en virksomhed sagtens være interesseret i at ansætte en med erfaring fra græsrodsbevægelserne og omvendt.

”I dag har arbejdsgivere nogle andre forventninger til deres ansatte. Det hedder ’employability’”, fortæller karrierevejlederen. Det engelske ord dækker over din evne til at løse opgaver for din arbejdsgiver. Så længe du kan løse opgaverne for dem, er det mindre vigtigt, hvorfra du har fået kompetencerne til at gøre det.

Ét liv, flere karrierer

I gamle dage havde man én karriere, men i dag taler fagfolk om, at man har flere karrierer i løbet af et arbejdsliv. Derfor er den ændrede tankegang om karriebegrebet noget, der er brugbart at kende til både for nyuddannede ledige og folk, der har været på arbejdsmarkedet i mange år.

”Ethvert job er et godt job, især når vi taler den første ansættelse, fordi man altid vil kunne hente nogle erfaringer omkring, hvordan en organisation fungerer, og hvordan man selv fungerer. Derefter er det din egen opgave at kunne relatere det til den faglighed, du kommer med”, forklarer Søren Cronwald.  Og hvis du allerede sidder tungt på arbejdsmarkedet og er godt inde i din karriere, kan det være, at du skal overveje at bruge noget tid på dit privatliv.

”I dag er der også en anden accept af, at man fravælger sit arbejdsliv for en periode, fordi man finder nogle kvaliteter i privatlivet. Det kan man også tale om som en karriere." Kompetencer er meget mere end blot faglige kompetencer, de handler også om, hvem du er som person. ”Hvis du gør det med en bevidsthed om den værdi, som du vil have ud af det, så behøver en orlov f.eks. ikke at være et minus”, afslutter Søren Cronwald.

Ledige medlemmer af AJKS kan kontakte AJKS' karrierevejlederteam, hvis de har lyst til en afklaring om deres karriere.

De fire karrieretyper

Kilde: Decision Dynamics Karrieremodel™

Se hvilken af de fire typer, du minder mest om og overvej, om det vil hjælpe dig i din karriere at tillægge dig nogle af de andre værdier.

Eksperten

Det er typisk en, der gerne vil være specialist, og som bliver drevet af den faglige viden. Eksperten er engageret og er drevet af, at tingene skal være stabile. Eksperten har det bedst med at have ét fagområde og holde sig til det.

Den lineære

Den lineære er mere konkurrenceorienteret og har motivation for at lave nogle ledelsesopgaver. Den lineære har det ligesom Eksperten bedst med, at der er en lineær udvikling og ikke de store spring. Den lineære er chefudgaven af Eksperten.

Den udvidede

En person, der tænker i kreative baner og er mindre målrettet. For den udvidede er det vigtigt at lave noget, der er sjovt og gerne sammen med nogle andre. Det giver noget i bredden på kompetencerne, den udvidede er meget projektorienteret.

Den episodiske

En person, der kan lide at ændre retning undervejs i sit arbejdsliv. Den episodiske er god til at tilpasse sig og er derfor meget markedsorienteret. Det betyder, at man til en vis grad trives med forandringer, og man er god til at netværke.