Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

AJKS: Sådan kan dagpengesystemet rumme de atypiske

I løbet af 2017 bliver dagpengesystemet ændret mærkbart. Dog ikke for de selvstændige. Den lovgivning er netop ikke fastlagt endnu. AJKS forsøger at påvirke beslutningstagerne.

Da Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti i oktober 2015 vedtog en aftale om et tryggere dagpengesystem manglende der bud på lovgivning for en stadig voksende gruppe, nemlig selvstændige og atypisk beskæftigede. Den nye lovgivning træder i kraft i 2017.

Vilkårene for selvstændige og atypisk beskæftigede er dog ikke beskrevet i aftalen.

I stedet blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle analysere problematikkerne og endeligt komme med forslag til en dagpengeløsning. Arbejdet forventes afsluttet primo 2017.

Et stigende antal af AJKS’ medlemmer arbejder som selvstændige og atypisk beskæftigede (fx freelancere, honorarmodtagere, kunstnere, forfattere, musikere etc.)

Derfor har vi en stor interesse i at påvirke og få indflydelse på lovgivningen. Vi ved hvor ugennemskueligt den eksisterende lovgivning er.

Et system, der kan rumme alle

Incitamentet til at melde sig ind i en a-kasse er, at forsikringen giver en vis grad af økonomisk tryghed i tilfælde af manglende indtægt fra arbejde.

I dag er dagpengesystemet indrettet til at kunne håndtere enten klassisk selvstændig virksomhed eller klassisk lønmodtagerarbejde. For den gruppe, der ikke falder ind under én af de to kategorier, må vi i a-kasserne ofte foretage en konkret vurdering på baggrund af alle forhold for den enkelte.

Det betyder, at medlemmer der ikke enten er klassisk selvstændig eller lønmodtager, ikke kan gennemskue deres rettigheder eller hvilken dækning de har.

I AJKS mener vi mener at det er afgørende, at dagpengesystemet giver selvstændige og atypisk beskæftigede samme økonomiske sikkerhed som lønmodtagere og at reglerne bliver gennemskuelige.

5 punkter, der skal ændres

Derfor har AJKS afleveret vores bud på hvordan dagpengesystemet kan rumme de selvstændige, kombinatører og atypisk beskæftigede.

I korte træk går vores bud ud på følgende:

Definition af selvstændige – klarere retningslinjer

Der er ingen entydig parallel mellem medlemmets skattemæssige status og medlemmets status i arbejdsløshedslovgivningens regler. Alt for mange gange skal a-kassen foretage en konkret vurdering ud fra kriterier, som medlemmet ikke kan gennemskue.

Vi ønsker derfor, at det ene og alene er medlemmets skattemæssige status, der er afgørende for, om der er tale om selvstændig virksomhed eller ej.

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Vi ønsker begrænsningen på 78 ugers dagpengeret fjernet. 

Ophør som selvstændig

Vi ønsker, at en selvstændig skal kunne lade sin virksomhed ”hvile” én gang på en femårig periode og modtage dagpenge.

Medlemmet skal derfor ikke afvikle driftsmidler og er på den måde ikke fremadrettet afskåret fra igen at blive selvstændig.

Retten til dagpenge

For at få ret til dagpenge, skal medlemmet have haft 1.924 timers arbejde indenfor de seneste 3 år.

Arbejdstimerne hentes enten fra arbejdet som selvstændig eller som lønmodtager. Ikke fra begge dele.

Vi ønsker, at alt arbejde kan sidestilles. Altså at alt arbejde kan tælles med. 

Dagpengesats

Også her ønsker vi, at al indtægt kan tælles med til beregning af dagpengesatsen – det vil sige både indtægt fra selvstændig virksomhed og indtægt fra lønmodtagerarbejde.

Læs hele AJKS' input: AJKS' bud på nyt dagpengesystem for selvstændige, kombinatører og atypisk beskæftigede

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.