Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Freelancer, selvstændig og kombinatør anno 2022 - selvvalgt ’Bohemeliv’ eller det nye prekariat?

AJKS har netop lagt sidste hånd på en forårsfrisk undersøgelse om jobmarkedet for freelancere, selvstændige og kombinatører. Undersøgelsen peger på tendenser og dilemmaer - vi giver dig de vigtigste overskrifter.

Nu kan du hente AJKS' freelanceundersøgelse fra 2022.

 

 

Freelanceundersøgelsen er lavet i et samarbejde mellem AJKS og Freelancegruppen i Dansk Journalistforbund.
Du kan hente undersøgelsen her:

Freelanceundersøgelse 2022

’Bohemeliv’ eller det nye prekariat

Økonomi vs. frihed udgør klassiske poler i arbejdsliv-regi og er også omdrejningspunkt for nogle dilemmaer i denne undersøgelse. Lidt skarpt formuleret er der en tendens i besvarelserne, der peger i retning af, at fag- og arbejdsidentiteten i at være freelancer/selvstændig/kombinatør vægter højt - og for en del også højere end økonomi herunder vækst af forretning og indtjening.

Det understøttes af, at det ’kun’ er 18,3% der har ”… ambitioner om, at virksomhed som selvstændig, freelancer skal vækste og/eller ansætte” – forholdt til at ca. 50% oplever, at egen genereret indtægt er utilstrækkelig for at ’leve økonomisk tilfredsstillende’.

Vi er bekendt med, at nogle af respondenternes opgavemarkeder er præget af pressede priser og typisk begrænses af ’salg af timer’ vs. skalering af forretning. I den forstand lever flere i målgruppen også med risici for at blive del af ”det nye prekariat”. Med andre ord udmønter dårlige indtjeningsvilkår sig i flere – og ikke nødvendigvis særligt attraktive – jobs. 

Set fra et økonomisk perspektiv kan man mene, at der ud fra besvarelserne at dømme er plads til mere forretningsfokus og – udvikling. Om det ift. Work-Life balance så bliver kompenseret i et selvvalgt ’Bohemeliv’ med højere grad af passion, fagligt engagement og arbejdsidentitet er sværere at sige noget om.            


Corona – intet er så galt…

Det er selvfølgelig også oplagt at forholde undersøgelsen til Corona pandemien, og hvad den har haft af påvirkning på opgaver og marked. Konkret kan vi se, at 11% svarer, at hjælpepakker har været afgørende for, at de har været i stand til at overleve med deres forretninger, så ingen tvivl om at det har været en svær tid for nogle freelancere/selvstændige og kombinatører.

Sammen med supplerende dagpenge hjælper Coronapakker ca. 50% af respondenterne i mål rent økonomisk. Her skal nævnes, at supplerende dagpenge kun er tilgængeligt for den gruppe, der har valgt at være del af en a-kasse – og desværre bliver dagpengesystem for flere (9,7%) oplevet for besværligt eller decideret som en ikke-mulighed.  Der er dagpengemuligheder for freelancere, selvstændige og kombinatører – så her ligger der en vigtig oplysningsopgave for a-kassen.

Corona har omvendt også haft en ’positiv’ indvirkning, viser flere fritekst svar, da pandemien har medvirket til, at 17,8% har udviklet deres forretning med nye produkter – typisk af digital karakter. De har derigennem fastholdt - og nogle endda vækstet – deres forretning.
 

Sparringsbehov - fællesskab før forretning

At undersøgelsens respondenter bevæger sig i nogle prispressede markeder kan måske forklare, at det kan være svært at sikre sig en ’tilfredsstillende indtægt’. Det sagt, så kan man pege på, at der er et ”forretningsmæssigt udviklingsrum” – hvilket respondenterne også selv peger på, når man kigger på de tre mest efterspurgte sparringsbehov – især udmøntet i 2 og 3:

Mest efterspurgte sparringsbehov:

  1. faglige netværk og fællesskaber (53,1%)
  2. Redskaber til at blive bedre til at sælge (45,4%)
  3. Sparring på forretningsudvikling (39,2%)

 

Social selling, digitale produkter og SMV-virksomheder 

I forhold til vores undersøgelse fra 2018 er der en stigning i brugen af Facebook, LinkedIn og Instagram til markedsføring og til at lande opgaver. Totalt benytter 75,6% social selling. Omfang kan være en afledt effekt af Corona, men det kan også tyde på, at stadig flere freelancere og selvstændige er bevidst om betydningen af sociale medier som kanal til positionering, markedsføring og synlighed samt dialog med kunder.

Siden tilsvarende undersøgelse fra 2018 har der været en stigning fra ca. 10% til 16,7, der svarer, at de løser videoopgaver (16,7%). Meget tyder på at video er et felt, der vil være i fortsat vækst - og som dermed rummer potentiale for flere opgaver for vores respondenter med korresponderende kompetencer. 

SMV-virksomheder udgør mere end 50% af opgavemarkedet og SMV-virksomheder udgør et jobmarked, der med fordel kan fokuseres yderligere på, hvis man er freelancer/selvstændig. Der er tæt på 300.000 SMV’er i dk (290.483 i 2019) og næsten en million fuldtidsansatte – et tal der har været i stigning.

Afslutningsvis – stor tak til vores respondenter, der har medvirket til at tegne nogle tendenser for jobmarkedet for freelancere, selvstændige og kombinatører.

Du kan finde hele Freelance rapporten her

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.
AJKS Lønsikring

AJKS lønsikring

Som medlem af AJKS kan du tegne en lønsikring, der supplerer dine dagpenge i tilfælde af, at du bliver ledig. Den dækker både lønmodtagere og selvstændige, og du kan få op til 90 % af din løn dækket. 

Læs mere om lønsikringen, beregn din pris og tilmeld dig lige her 

Når du vil starte selvstændig virksomhed

Start af egen virksomhed? Din guide til dagpengeregler og -rettigheder

Overvejer du at starte selvstændig virksomhed eller arbejde som freelancer? Få styr på dine muligheder og rettigheder i forhold til dagpengesystemet. 

Netværk med andre professionelle inden for medier og kommunikation. Hold dig opdateret på faglige trends og tendenser. Events næsten hver uge. 

Faglige og sociale arrangementer

Netværk med andre professionelle inden for medier og kommunikation. Hold dig opdateret på faglige trends og tendenser. Events næsten hver uge.