Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Nyt dagpengeforslag: Det skal være nemmere at være selvstændig

Arbejdsgruppen, der skulle se på, hvordan dagpengesystemet bedre kan indrettes, så freelancere og selvstændige bliver tilgodeset, er kommet med sin rapport.

Nye dagpengeregler selvstændige

Flemming Leitorp Formand for AJKS og DJ, Lars Werge


For AJKS er det den foreløbige kulmination på flere års politisk arbejde, hvor vi har gjort opmærksom på de udfordringer selvstændige, freelancere og kombinatører har i det nuværende dagpengesystem.

Vi har blandt andet deltaget i følgegrupper, holde møde med arbejdsgruppen og politikere samt afleveret vores forslag til et nyt dagpengesystem, der tager bedre hånd om selvstændige og freelancere.

”Det er positivt, at tre ud af de fem punkter fra vores forslag om et nyt dagpengesystem for selvstændige og freelancere er med i rapporten. Det viser, at man et stykke hen af vejen har forstået de særlige udfordringer, der er for denne gruppe i det nuværende system,” siger formand for AJKS og DJ, Lars Werge.

Tre punkter AJKS har kæmpet for - som er med i arbejdsgruppens rapport
 

1. Dine aktiviteter skal være afgørende for din dagpengeret. Du skal både kunne have virksomhed og lønmodtagerarbejde, kombinere dette – og modtage dagpenge. Det skal være op til den enkelte, hvordan en konkret aktivitet kategoriseres.

2. Du skal kunne pulje dine indtægter fra både lønmodtagerarbejde og selvstændig virksomhed når du skal opnå dagpengeret eller få beregnet din sats.

3. De meget strikse regler for at afhænde udstyr, hvis du som selvstændig lukker din virksomhed og skal have dagpenge, skal lempes.

Læs hele vores bud på et nyt dagpengesystem for atypisk beskæftigede nu

 

I hovedtræk en god rapport for selvstændige og freelancere

Det er i hovedtræk en god rapport fra arbejdsgruppen om fremtidens dagpengesystem med en række gode forslag for freelancere og selvstændige.

Men der er også forslag, der vil gøre ondt på nogle selvstændige. Sådan kan formand for AJKS og DJ, Lars Werges holdning til den nye rapport, udtrykkes.

”Hvis arbejdsgruppens forslag bliver gjort til lov, bliver der gjort op med de urimelige forskelle mellem lønmodtagere og selvstændige, der er i det nuværende system. Og det er helt afgørende - for fremtidens arbejdsmarked vil bestå af mange forskellige typer arbejdstagere”, siger Lars Werge.

Et sikkerhedsnet for alle

Hvis arbejdsgruppens forslag bliver til lov, harmoniseres dagpengelovgivningen, så alle uanset indkomsttype får et sikkerhedsnet i dagpengesystemet – uanset, hvordan man har valgt at arbejde. Om man er lønmodtager, selvstændig eller begge dele.

Vi skal have mere gennemsigtighed

Det er også intentionen, at rettigheder og muligheder i dagpengesystemet skal opnås på baggrund af objektive og registerbaserede oplysninger, og ikke – som i dag – ofte på baggrund af den enkelte a-kasses skøn og praksis. På den måde vil det blive nemmere for det enkelte medlem at overskue, hvilke rettigheder man har og alle behandles ens.

Fremadrettet er det medlemmets aktiviteter, der er afgørende for dagpengeretten – som det også er i skattesystemet. Altså vil dagpengesystemet i højere grad læne sig op af den skattemæssige kategorisering af aktiviteterne.

Det vil sige, at et medlem kan have både virksomhed og lønmodtagerarbejde og kombinere dette og modtage dagpenge. Det er op til den enkelte, hvordan en konkret aktivitet kategoriseres.

”Jeg vil opfordre Christiansborg til hurtigst muligt at få gjort disse forslag til lov, så vi sikrer, at selvstændige og freelancere også kan få del i dagpengesystemet som sikkerhedsnet”, siger Lars Werge.

Mediearbejdere vil kunne beholde udstyr

Står det til arbejdsgruppen bliver der også ændret på de strikse krav, der er i dag om, at en selvstændig skal afhænde alt udstyr for at kunne få ret til dagpenge – den selvstændige virksomhed skal være endeligt ophørt.

Som reglerne er i dag, kan det have store økonomiske og arbejdsmæssige konsekvenser for den enkelte, at man skal afhænde alle driftsmidler. Men nu foreslår arbejdsgruppen, at den selvstændige på flere nye måder kan dokumentere, at virksomheden er ophørt – uden at det betyder, at driftsmidler skal afhændes.

Alle roser har torne

Selvom der er er mange gode betragtninger i forslaget, er der også torne, der vil betyde forringede vilkår for selvstændige. For når man er ophørt med sin virksomhed og fået ret til dagpenge, så indføres der en såkaldt ”jobsøgningsperiode” på seks måneder. Det betyder, at der skal gå seks måneder før det igen er muligt at starte virksomhed ved siden af dagpengene.

Derudover foreslår arbejdsgruppen, at man ændrer reglerne for, hvor mange uger man kan modtage dagpenge samtidig med selvstændig virksomhed fra 78 uger til 30 uger.

Samtidig bliver retten til de 30 uger summet med de 30 uger, som lønmodtagere kan modtage supplerende dagpenge i. Altså kan man samlet set, kun arbejde og modtage dagpenge i 30 uger. Altså mere end en halvering af den periode man i dag kan få dagpenge i. 

Nu venter den politiske behandling af rapportens forslag.

Få løbende information om dagpengeregler

AJKS informerer løbende om de nye dagpengeregler, karriere og tendenser på arbejdsmarkedet - følg med på LinkedIn, Facebook og via vores nyhedsbrev.

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.

Kissen Møller Hansen

lør, 05/06/2017 - 05:31

Og hvad med efterlønsreglerne?

Marianne Heilmann

man, 05/08/2017 - 07:59

Som svar til af Kissen Møller Hansen

Kære Kissen
I forhold til kommende regler om selvstændige og atypisk beskæftigede, har vi ikke set om de får indflydelse på efterlønnen og i givet fald hvordan. Det er ikke nævnt i rapporten, så det må vi afvente og se.
Venlig hilsen
Marianne Heilmann
Forsikringschef