Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Opholdskrav for dagpenge: Ny skatteaftale kan ramme danskere med arbejde i udlandet

Overvejer du at tage et år i udlandet for at arbejde eller har du allerede været af sted? Regeringen og DF vil indføre opholdskrav for dagpengene. Det rammer danskere, der arbejder - eller overvejer at arbejde - uden for EU/EØS i mere end 1 år.

Skatteaftale med nyt opholdskrav for dagpenge

Flemming Leitorp

*Opdateret 28.11.2018*


”Lovforslaget om opholdskrav for at få dagpenge er en stramning, der kan få meget store og alvorlige konsekvenser for den enkelte. I AJKS har vi en ret stor gruppe medlemmer, der arbejder i udlandet, og som vil blive berørt af disse ændringer,” siger Lars Werge, Formand for AJKS.

Svækker a-kassernes betydning for det enkelte medlem

Skatteaftalen er endnu ikke udmøntet i praktiske regler, men det fremgår af aftalen, at du skal:

 • have haft ophold i Danmark, EU/EØS i syv år ud af de sidste otte år for at være berettiget til dagpenge, barselsdagpenge eller sygedagpenge

Det vil betyde, at mennesker, der har arbejdet mere end et år i fx USA eller Asien, mister retten til dagpenge, når de vender hjem. Uanset hvor længe, de har betalt til deres a-kasse. Loven skal virke med tilbagevirkende kraft.

"Lovforslaget er blevet til som en del af et skatteforlig, og a-kasserne er stort set ikke blevet hørt i den proces," siger Lars.

Måske derfor er der desværre mange uafklarede elementer i lovforslaget. Herunder hvordan Regeringen og Dansk Folkeparti forventer, a-kasserne skal dokumentere ophold samt, hvorvidt England regnes for at være inden for eller uden for EU/EØS. 

Et administrativt helvede 

Ifølge lovforslaget bliver det a-kassernes opgave at optrevle medlemmers historik i udlandet og dokumentere, hvor vedkommende har arbejdet og opholdt sig.

I dag kan a-kasserne kun se, hvorvidt et medlem har arbejdet eller boet i Danmark. Så alle andre, skal - når de søger om dagpengeret - gennemgås og der skal jagtes dokumentation fra andre lande. 

Medlemmet får ½ år med dagpenge, mens dokumentationen indhentes. Kan den ikke fremskaffes inden for ½ år, skal a-kassen stoppe udbetalingen af dagpenge. 

"Hvordan forestiller politikerne sig, at a-kasserne skal optrevle medlemmers historik i udlandet med lande vi ikke engang har et samarbejde om at udveksle oplysninger med? Det vil være noget a-kasserne skal bruge flere årsværk på at behandle,” siger Lars Werge i en anden artikel fra AJKS. 

Hvad med Brexit og opholdskravet?

England er som bekendt også i gang med at forlade EU. I lovforslaget nævnes intet om England. Derfor ved vi på nuværende tidspunkt ikke om England regnes for at være uden for EU og om det givet fald også bliver med tilbagevirkende kraft. Regnes England for at være uden for EU/EØS vil det udvide antallet af berørte danskere betragteligt. 

Opholdskravet indfases via en indfasningsordning 

Overgangsordning frem mod 2021, hvor loven er fuldt indfaset

Loven skal træde i kraft i januar 2019. Regeringen har foreslået en indfasningsordning:

 • I 2019 er kravet 5 års ophold inden for 8 år
 • I 2020 er kravet 6 års ophold inden for 8 år
 • I 2021 er loven fuldt indfaset

For de mange, der allerede er, eller har været, i udlandet er overgangsordningen ikke god nok.

Har du allerede dagpengeret, bliver du ikke ramt i denne omgang 

Ledige, der allerede har en dagpengeret, rammes ikke af opholdskravet i deres indeværende dagpengeperiode. Men søger du på et senere tidspunkt om en ny dagpengeret, vil a-kassen skulle godkende denne, og her skal vi bl.a. kunne dokumentere, at du ikke har opholdt dig uden for EU/EØS i mere end 7 ud af 8 år (når loven er fuldt indfaset). 

”Det er forstemmende, at loven straffer dem, der allerede arbejder uden for EU / EØS. Eller dem, der lige nu overvejer at tage af sted. Det er i forvejen et stort spring at begive sig af sted til fx USA eller Australien og prøve kræfter med et helt nyt arbejdsmarked. Nu fratager man de mennesker den ekstra sikkerhed, der ligger i, at du ved, du er berettiget til dagpenge, hvis du skulle blive ledig, når du vender hjem til Danmark,” siger Lars.

Hvorfor straffe mennesker, der henter viden og beriger det danske arbejdsmarked?

I et tidligere interview med Altinget forklarer Rasmus Jarlov, at det ikke har været muligt for regeringen at lave de nye regler uden samtidig at ramme udlandsdanskerne.

"(…) vi må ikke diskriminere på baggrund af nationalitet. Derfor har vi ikke kunnet finde en anden løsning. Det er den pris, vi betaler for at passe på vores velfærdsydelser," forklarer Jarlov til Altinget. Læs hele artiklen fra Altinget her.

”Regeringen sender et mærkeligt signal. Danmark bliver i dén grad beriget af mennesker, der har modet og viljen til at rejse ud, lære nyt og bringe den viden med sig hjem til det danske arbejdsmarked. Så hvorfor gøre det sværere og mere risikobetonet? Vi opfordrer ligesom Danske A-kasser m.fl. til, at politikerne kigger kritisk på aftalen, før den bliver til lov,” slutter Lars Werge.

Fakta om opholdskrav for dagpenge i skatteaftalen

 • Loven skal træde i kraft 1. januar 2019
 • Loven vil virke med tilbagevirkende kraft 
 • Når loven er fuldt indfaset skal du have haft ophold i Danmark eller EU/EØS i syv år ud af de sidste otte år for at kunne modtage dagpenge, barselsdagpenge eller sygedagpenge
 • Hvis du ikke opfylder opholdskravet, kan du evt. få integrationsydelse (ikke kontanthjælp)
 • Loven er fuldt indfaset i 2021
 • Lovforslaget blev 1. behandlet i slut-november og skal 2. og 3. behandles i starten af december

Ophold i udlandet, der sidestilles med ophold i Danmark

 • hvis du har ophold i udlandet med henblik på uddannelse
 • hvis du udsendes som repræsentant for en dansk offentlig myndighed
 • hvis du er beskæftiget i offentlig dansk interesse
 • hvis du er ansat i en dansk virksomhed, herunder filial eller datterselskab
 • hvis du har hyre på dansk skib
 • hvis du er gift eller har indgået registreret partnerskab med en person, der opfylder én af betingelserne. I skal have haft fælles bopæl inden udrejse

Det er dog værd at bemærke, at følgende er præciseret: ” Beskæftigelse som freelance journalist/korrespondent uden fast ansættelsesforhold kan hverken sidestilles med beskæftigelse i offentlig dansk interesse eller som ansat i dansk virksomhed, herunder filial eller datterselskab under beskrivelsen af hvilke forhold, der kan sidestilles med ophold i Danmark.

Bliver du berørt af opholdskravet?

Eftersom der ikke er udmøntet praktiske regler ud fra loven, kan vi endnu ikke rådgive om den nye lov i detaljer. Så snart der foreligger mere information vil AJKS tage direkte kontakt til de af vores medlemmer, der måske kan blive berørt.

Du er også velkommen til at kontakte os via selvbetjeningen, hvis du har spørgsmål til, hvordan det eventuelt kan berøre dig.

Vil du hjælpe a-kasserne med at råbe politikerne op?

Hvis du risikerer at blive ramt af opholdskravet, vil vi gerne høre din historie - og hjælpe dig med at dele den direkte med politikerne. Send os en mail på ajks@ajks.dk eller skriv en besked i selvbetjeningen.

Johanne Møller står uden ret til dagpenge i de næste 7 år

AJKS-medlem Johanne Møller har arbejdet i Østafrika i omkring 6 år, heraf i 4 år som selvstændig journalist og kommunikationskonsulent på kontrakter med lokale og internationale organisationer og virksomheder.

Det betyder, at hun nu står uden for retten til dagpenge, barselsdagpenge og sygedagpenge de næste 7 år. 

Læs artiklen ”Hvornår har jeg gjort mig fortjent til at være fuldbyrdet medlem af mit hjemland igen?” nu.

Artiklen er opdateret 28.11.2018 med de seneste informationer. Se også Danske A-kassers temasider om opholdskrav og dagpenge 

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.