Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Studerende og 30 år?

Bliv klogere på betingelserne for gratis medlemskab af AJKS, når du er studerende og fyldt 30 år.

Hvis du er fyldt 30 år og er medlem af a-kassen, kan du have mulighed for gratis medlemskab i den periode, hvor du er studerende. 

For at kunne få det gratis medlemskab, skal du:

  • Tage en uddannelse, der varer minimum 18 måneder
  • Have haft bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før studiestart
  • Ikke have en indtægt, der er højere end 228.996 kr. (inkl. SU) per år (i 2020)
  • Betale til efterlønsordningen i hele perioden med kontingentfritagelse
  • Opfylde indkomstkravet i en medlemsperiode inden for de sidste 3 år, før du påbegyndte dit studie. 
  • Det vil sige, at du har haft en indtægt på mindst 238.512 kroner som fuldtidsforsikret og 159.012 kroner som deltidsforsikret (i 2020). Indtægten skal være indberettet til indkomstregistret.  

Dit gratis medlemskab varer et år ad gangen, og du kan maksimalt være gratis medlem i fem år.

Bemærk, at du skal være tilmeldt og begynde at betale til efterlønsordningen senest den dag, du fylder 30 år. Det betyder, at du skal betale til efterlønsordningen samtidig med at du er kontingentfritaget. Efterlønsbidraget udgør 514 kr. per måned (i 2020).

Er du fyldt 30 år, og kan du ikke opnå kontingentfritagelse?

Du kan vælge at blive medlem/fortsætte dit medlemskab og betale kontingent.

Hvis du har været medlem i 12 måneder, når du afslutter din uddannelse, vil du have ret til dagpenge dagen efter. Hvis du ikke har 12 måneders medlemskab, kan du først få dagpenge en måned senere.

Du kan spare penge ved at lade dig deltidsforsikre, så længe du læser. Du bliver automatisk fuldtidsforsikret, når du afslutter din uddannelse og søger om dimittendrettigheder.

Som deltidsforsikret er kontingentet 340 kr. pr. måned. Som fuldtidsforsikret er kontingentet 459 kr. pr. måned (i 2020).

Læs mere om AJKS' priser

Du er meget velkommen til at ringe til os for yderligere vejledning

Meld dig ind eller søg om genoptagelse af dit medlemskab

Fandt du den information du søgte