Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Studerende og 30 år?

Bliv klogere på betingelserne for gratis medlemsskab af AJKS, når du er studerende og fyldt 30 år.

Er du studerende og fyldt 30 år

Hvis du er fyldt 30 år og er medlem af a-kassen, kan du blive gratis medlem i den periode, hvor du er studerende.  

For at kunne få det gratis medlemskab, skal du, mens du har været medlem af a-kassen:

  • Opfylde arbejdskravet. Dvs. du skal have tjent mindst 228.348 kr. inden for de sidste 3 år (skal være i medlemsperioder). Du kan dog højst medtage 19.029 kr. pr. måned.
  • betale til efterlønsordningen (du skal kunne opnå ret til efterløn) 
  • Ikke have en indtægt, der årligt er højere end 223.633 kr. inkl. SU
  • Ikke modtage anden offentlig forsørgelse (fx pension, revalidering eller kontanthjælp).

Dit gratis medlemskab varer et år ad gangen, og du kan maksimalt være gratis medlem i fem år.

Er du fyldt 30 år, og kan du ikke opnå kontingentfritagelse?

Du kan vælge at blive medlem/fortsætte dit medlemskab og betale kontingent.

Hvis du har været medlem i 12 måneder, når du afslutter din uddannelse, vil du have ret til dagpenge dagen efter. Hvis du ikke har 12 måneders medlemskab, kan du først få dagpenge en måned senere.

Du kan spare penge ved at lade dig deltidsforsikre, så længe du læser. Du bliver automatisk fuldtidsforsikret, når du afslutter din uddannelse og søger om dimittendrettigheder.

Som deltidsforsikret er kontingentet 334 kr. pr. måned. Som fuldtidsforsikret er kontingentet 451 kr. pr. måned.

Læs mere om AJKS' priser

Du er meget velkommen til at ringe til os for yderligere vejledning

Meld dig ind eller søg om genoptagelse af dit medlemskab

Fandt du den information du søgte