Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Ydelseskort: Sådan udfylder du dagpengekort og efterlønskort

Når du får dagpenge eller efterløn, skal du udfylde et ydelseskort. Læs her hvordan du udfylder det og hvilke frister du skal være opmærksom på.

Et ydelseskort er en samlet betegnelse for dagpengekort eller efterlønskort. Du udfylder og indsender kortet digitalt via selvbetjeningen.

Gå direkte til selvbetjeningen nu

Du kan gå til selvbetjeningen, hvis du er medlem af AJKS og skal udfylde dit dagpengekort eller efterlønskort nu. Husk, at dagpengekortet først er tilgængeligt 6 bankdage før den kommende første. 

Hvornår skal du udfylde dit ydelseskort?

Hvis du vil være sikker på at få dine penge til tiden, skal du udfylde dit ydelseskort ved slutningen af hver udbetalingsperiode, hvilket typisk er 6 bankdage før den kommende første.

Kortet skal dog udfyldes for hele måneden ud.

Fx gælder ydelseskortet for august for perioden 1.-31. august 2017, men kortet kan allerede indsendes den 24. august 2017.

Læs mere: Satser og udbetalingsperioder

Vi udbetaler herefter pengene til din NemKonto, så du har dem tidligst den sidste bankdag i måneden.

Hvordan udfylder du dit ydelseskort?

Da du skal udfylde dit ydelseskort før perioden slutter, betyder det, at du skal forudsige, hvordan du forventer den sidste del af perioden på ydelseskortet bliver.

Altså skal du fx for ydelseskortet i august 2017 forudsige perioden 24.-31. august 2017.

Når du udfylder dine ydelseskort, skal du derfor oplyse om:

  • dine aktiviteter (fx arbejde, sygdom og ferie) for den periode der er gået og
  • det arbejde, du forventer at have resten af måneden.

Det kan være svært at forudsige, om du pludselig får ekstra timer, men eftersom ydelseskortet skal indsendes tidligere, vil det blive nødvendigt.

Hvis du har ændringer til dit ydelseskort efter du har udfyldt det - og inden du har fået udbetalt dine penge - skal du udfylde et nyt ydelseskort for samme periode, i selvbetjeningen.

Hvis du har ændringer til din udbetaling - efter du har fået udbetalt ydelser - kan du ændre i dine oplysninger i selvbetjeningen under bjælken 'post'. Her skal du ind under sendt post, hvor du så kan rette i det tidligere indsendte ydelseskort.

Din udbetaling kaldes i første omgang for en a conto udbetaling

AJKS skal så den 11. i måneden efter, indhente oplysninger i indkomstregisteret på det arbejde, du eventuelt har haft i den sidste udbetalingsperiode.

Hvis oplysningerne ikke passer med det, som du har oplyst på dit ydelseskort, skal vi regulere din udbetaling. Årsagen kan være, at du fx har skønnet forkert i den sidste periode.

Har du fået for meget udbetalt, modregnes beløbet i dine dagpenge eller din efterløn næste gang.

Kan det ikke lade sig gøre at modregne beløbet inden for tre måneder, skal du blot tilbagebetale det beløb, du har fået for meget udbetalt.

Hvad sker der, hvis du overskrider fristen for at udfylde ydelseskortet?

Hvis du kommer til at overskride fristen, så sørg for at få det udfyldt så hurtigt som muligt. Så snart vi har modtaget dit udfyldte ydelseskort, kan vi udbetale dine dagpenge eller efterløn – også selv om det er afleveret lidt for sent.

Du skal dog være opmærksom på, at et ydelseskort kan blive for gammelt. Hvis du indsender dit dagpengekort eller efterlønskort mere end en måned og ti dage efter udbetalingsperiodens afslutning, mister du retten til ydelser for den pågældende periode.

Se hvad du har fået i dagpenge eller efterløn i selvbetjeningen

Når vi har behandlet dit ydelseskort, får du automatisk en udbetalingsspecifikation. Det er en opgørelse over, hvor meget du har fået i dagpenge eller efterløn, samt oplysninger om indeholdt skat og ATP.

Du finder din udbetalingsspecifikation i din Post i selvbetjeningen.

Du betaler almindelig indkomstskat af dine ydelser. Du skal ikke betale arbejdsmarkedsbidrag (otte procent).

Har du spørgsmål om dit ydelseskort?

Hvis du har spørgsmål om dit ydelseskort kan du skrive til os via selvbetjeningen, ringe på telefon 3342 8001 fra mandag - fredag fra kl. 10-15, eller møde op personligt.

Hvor mange dagpenge kan du få og hvor længe?

Din dagpengesats afhænger af, om du har meldt dig ledig efter lønmodtagerarbejde, selvstændig virksomhed eller om du er nyuddannet. Se hvor mange dagpenge du kan få nu

Dagpengesatser i 2019

Få overblik over de aktuelle satser for dagpenge og efterløn.

Du udfylder dit ydelseskort i selvbetjeningen

Du kan gå til selvbetjeningen, hvis du er medlem af AJKS og skal udfylde dit dagpengekort eller efterlønskort.