Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

3 år med 50% løn i tilskud

InnoBooster-ordningen skruer op for muligheden for at komme i dybden med et innovativt projekt, og tilbyder at arbejdsgivere kan ansøge om at få dækket op til 50% af lønnen i op til tre år, når de ansætter en akademiker som InnoBooster til at gennemføre et innovativt projekt.

Den nyskabende idé er i centrum

For at komme i betragtning til denne attraktive ordning kræves det at man i samarbejde med en virksomhed formulerer et nyskabende innovativt tiltag, f.eks. en ny service, en ny produktlinje der ikke findes på markedet i dag eller forbedring af en proces, der skaber bedre konkurrenceevne. Der er med andre ord fokus på den nyskabende idé når Innovationsfonden, der står bag Innoboosterordningen, skal vurdere og godkende ansøgere.

Dette betyder samtidig, at Innovationsfonden ikke godkender bevillinger til rutinemæssige tiltag så som almindelig driftsoptimering, markedsføringstiltag, kommunikation eller strategiudvikling- om end disse tiltag godt kan indgå som arbejdsopgaver i Innoboosteransættelsen, så længe de knytter sig til en nyskabende idé- f.eks. udvikling og lancering af et nyt produkt.

Hvordan kan vores medlemmer få glæde af ordningen?

Hvad enten du er selvstændig og altså ansøger ordningen som virksomhed, eller er ledig og kan se ordningen som en vej til en spændende ansættelse som Innobooster, så er grundforudsætningen den gode nyskabende idé.

Går du med en idé til et produkt eller en service, så afsøg relevante virksomheder og indgå en dialog om et muligt samarbejde under InnoBoosterordningen.

Du kan også som et led i din uopfordrede ansøgningsstrategi og i din kontakt med virksomheder forsøge at opsnuse projekter, der endnu ikke er ført ud i livet og tilbyde din ekspertise til den pågældende virksomhed, og i fællesskab ansøge innovationsfonden. En virksomhedspraktik kan i den sammenhæng fungere som trinbræt mens ansøgningsprocessen sættes i gang.

Innovationsfondens hjemmeside kan du læse mere om InnoBooster og se eksempler på godkendte projekter.

Du er også velkommen til at kontakte AJKS’ karriereteam hvis du har spørgsmål eller vil have input til hvordan du kan blive InnoBooster.

Af Rasmus Hengstenberg