Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu
At stå til rådighed

Jacob Nielsen

Ledig - hvad gør du?

Ledig - hvad gør du?

Hvis du er blevet ledig og gerne vil modtage dagpenge, er der mange regler og lovkrav du skal kende. Hvilke krav og regler, som gælder for at kunne modtage dagpenge, er fastsat i lovgivningen.

Vi ved godt, at vores medlemmer helst vil bruge deres tid på at få et nyt job, så derfor har vi forsøgt at gøre kravene så tydelige som muligt.

Du har ret til dagpenge, når du:

  • har meldt dig ledig på jobnet.dk på din første ledige dag
  • har været medlem af en a-kasse i de sidste 12 måneder
  • står til rådighed for arbejdsmarkedet
  • har haft en indtægt på mindst 233.376 kr. som fuldtidsforsikret og 155.580 kr. som deltidsforsikret. Indtægten skal være indberettet til indkomstregistret inden for de seneste tre år og skal ligge i en medlemsperiode
  • opfylder opholdskravet. Det vil sige, at du skal have haft lovligt ophold her i riget (Danmark, Færøerne og Grønland), et EU/EØS-land eller i Schweiz i sammenlagt mindst 7 år inden for de seneste 12 år på det tidspunkt, hvor du melder dig ledig. I 2019 er kravet fem år inden for de seneste 12 år og i 2020, seks år inden for de seneste 12 år. Har du opholdt dig uden for disse områder, kan du være omfattet af en række undtagelser – altså forhold, der sidestilles med ophold i Danmark. Læs mere om opholdkravet nu

Der er et loft på, hvor meget indtægt du kan tælle med hver måned. Som fuldtidsforsikret kan du højest tælle 19.448 kr. med pr. måned og 12.965 kr. pr. måned som deltidsforsikret.

Læs mere: Hvor mange dagpenge kan jeg få og hvor længe?

At stå til rådighed

For at modtage dagpenge skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder, at du skal have bopæl og ophold i Danmark og være aktivt jobsøgende.

At være aktivt jobsøgende betyder, at du aktivt skal søge arbejde, ligesom du skal kunne overtage formidlet arbejde med dags varsel. Altså vil det sige, at du både kan og vil arbejde – der må ikke være nogen hindringer af fx helbredsmæssig art for, at du kan overtage arbejde.

Bliv klogere på "at stå til rådighed nu"

Sådan søger du dagpenge

  1. På din første dag som ledig skal du melde dig ledig på jobcentret.
  2. Når du er tilmeldt jobcentret, skal du udfylde en ledighedserklæring gennem AJKS' selvbetjening.
  3. AJKS indhenter oplysninger om dine arbejdsforhold og løn hos SKAT.
  4. Opfylder du betingelserne, sender AJKS dig en skriftlig godkendelse af din dagpengeret.

Læs mere: Sådan søger du dagpenge

 

Som nyuddannet skal du først tilmelde dig som ledig den dag, hvor du får ret til at modtage dagpenge.

Læs mere: Nyuddannet

Jacob Nielsen

Hvor meget får du i dagpenge, hvornår skal du sende dit dagpengekort ind og hvornår udbetales dagpengene?

Få overblik over dagpengesatser og udbetalinger for hele året. 

Jacob Nielsen

MENS DU ER LEDIG

Når du er ledig har du en masse pligter, men også en masse rettigheder.

Jacob Nielsen

YDELSESKORT OG UDBETALING AF YDELSER

Du får udbetalt dagpenge, efterløn eller arbejdsmarkedsydelse, når vi har modtaget og behandlet dit ydelseskort.