Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Delegeretmøde: Ny hovedbestyrelse på plads

Den 13. maj mødtes AJKS delegerede for at tale om de seneste års arbejde og sætte kursen for de fremtidige 2 år.

Til start holdt Tine Johansen, formand i AJKS, sin beretning for de delegerede.

Her fortalte hun, at ledigheden stadig er relativ lav blandt AJKS-medlemmerne. Ved seneste delegeretmøde i 2021 var der omkring 2500 ledige ovenpå corona-nedlukninger. Til dette møde var tallet godt 1700 – eller omkring fem procent af medlemmerne.  AJKS forventer dog en stigende ledighed den kommende tid på grund af de mange nedskæringer på medie- og kommunikationsområdet.

Den 1. maj trådte en ny dagpengereform i kraft. Det glædelige er, at den indeholder et beskæftigelsestillæg i tre måneder til medlemmer, som har været længe på arbejdsmarkedet, og som rammes af ledighed. Det ærgerlige ved reformen er, at tillægget finansieres af dimittenderne, som til gengæld både sættes ned i sats og dagpengeperiode.

Dagpengereformen fylder meget i AJKS. De nye regler er ikke bare svære for medlemmer at forstå, men også besværlige at administrere. Heldigvis gør medarbejderne i AJKS alt for at rådgive medlemmerne bedst muligt og fortælle om de forskellige indgange til dagpengesystemet for dimittender og mulighederne for beskæftigelsestillæg til andre medlemmer.

I denne anden ende af aldersspektret har hovedbestyrelsen i den forgange periode haft fokus på seniorers muligheder på arbejdsmarkedet. Alt for mange af vores erfarne medlemmer oplever, at det kan være svært at få beskæftigelse igen, når de er blevet ledige.

Derfor har hovedbestyrelsen henvendt sig til beskæftigelsesminister Ane Halsbo-Jørgensen med ideer til, hvordan man kan forbedre seniorernes muligheder på arbejdsmarkedet. Og hun har kvitteret positivt, og vi har også kunnet konstatere, at hun har fokus på området.

På delegeretmøde for to år siden bad forsamlingen den nyvalgte hovedbestyrelse om at drøfte muligheden for seniormedlemskab af a-kassen, altså muligheden for at forblive medlem efter folkepensionsalderen. Hovedbestyrelsen har ad flere omgange drøftet spørgsmålet, men har fundet, at vi ikke kan tilbyde meget mere end netværk til de medlemmer, som har nået pensionsalderen, og den opgave mener vi ligger bedre i forbundene.

En ny beskæftigelsesindsats træder i kraft 1. januar næste år og betyder, at a-kasserne overtager kontakten med den ledige fra Jobcentret de første tre måneder. Vi glæder os til opgaven, som vi er sikre på, at vi kan løfte til glæde for den ledige – også selvom der ikke følger penge med opgaven.

Vi har de seneste to år haft stort fokus på at påvirke lovgivningen og statens syn på ledige. Vi vil væk fra rigide regler og samtalecirkus, og vi vil have større fokus på den enkeltes behov. Det arbejde foregår både i samarbejde med vores hovedorganisation Danske a-kasser og forbundene DJ og KS.

Vi har sat gang i et projekt for at hjælpe nye medlemmer ind i AJKS til gavn for dem og for fællesskabet. For vi er stolte af vores produkt. Vi er en af de billigste a-kasser og har lang erfaring og stor viden om ’det atypiske arbejdsmarked’, som mange medlemmer er en del af – altså alle dem, som stykker arbejdslivet sammen af mange forskellige indtægter.

På mødet kom Morten Søholm fra Creative Zoo, som vi samarbejder med for at få større indblik i de yngre målgrupper, deres behov og vaner, og fortalte om fremtidens generation af a-kassemedlemmer.

 

Den fremtidige kurs

På delegeretmødet blev det besluttet at koncentrere os om at øge medlemstilgangen ved fx at have større og mere målrettet fokus på studerende og dimittender. Mange af de uddannelser som AJKS’erne kommer fra er blevet dimensioneret de seneste år – derfor skal vi hjælpe de tilbageværende ind i den rette fold, så vi kan hjælpe dem bedst muligt både fra studie til arbejdsliv – men også i deres videre karriere. Derudover bibeholder vi fokusset på den politiske påvirkning, så de ledige bliver levendegjort som andet end statistikker, og vi viser, de reelle konsekvenser af de politiske aftaler.

Det er medlemmerne og særligt de ledige medlemmer, det handler om. Det er dem, AJKS er her for, og som alle de delegerede brugte en lørdag formiddag på at sikre de bedste muligheder for.

Frem til næste delegeretmøde er det Hovedbestyrelsen, der er den øverste myndighed.

Den nye Hovedbestyrelse ser således ud:

Tine Johansen blev genvalgt som formand og næstformanden velges ved førstkommende HB-møde. Hovedbestyrelsesmedlemmerne er:

Fra DJ:

  • Karen Hedegaard
  • Allan Boye Thulstrup
  • Benjamin Vibe
  • Mie Hovmark
     

Fra KS:

  • Maiken Møller Balslev
  • Michaell Møller
  • Cathrine Holm-Nielsen

Suppleanter til hovedbestyrelsen:

For KS:

1. Suppleant Karina Andersen

2. Suppleant Per Lindegaard Hjorth
 

For DJ:

1. Suppleant Niels Stoktoft Overgaard

2. Suppleant Frederik M. Juel

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.
AI er ikke til at komme udenom.

AI er eller bliver en del af de fleste AJKS'eres arbejdsværktøjer.

AI – det er ikke til at komme uden om
Hvilken betydning kan AI få for AJKS'ernes kommende arbejdsmarked? Og hvad er AI egentlig for en størrelse?

Det kigger vi på her

Thought Leadership

Thought Leadership

Thought Leadership synes at være det nye buzzword indenfor marketing. Men hvordan adskiller det sig fra Content Marketing, og er det overhoved en ny størrelse eller blot gammel vin på nye flasker? Og hvem kan benytte det - og hvordan? Det kigger vi på her.

Få karrierevejledernes guides og artikler til jobsøgning, arbejdsliv, karriere og meget mere.

Artikler om karriere og jobsøgning

Få tips til din jobsøgning og karriere fra AJKS' karrierevejledere i vores arkiv, hvor vi deler artikler, videoer og guides.