Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Hvad ved du om sanktioner?

Medierne har den seneste tid været fyldt med historier om sanktioner. Mere specifikt sanktioner som a-kassen, i nogens optik, giver alt for få af. Historierne tager hurtigt fart, og mange har holdninger til, hvad der er ret og rimeligt – ofte baseret på følelser og i mindre grad på fakta. Det retter vi op på her.

 

Hvad indebærer en sanktion egentlig, og hvornår kan man risikere at få en, hvis man er ledig? Det kommer vi ind på i denne artikel, der også prøver at forklare mulige scenarier, når der bliver lavet en indberetning med et ønske om sanktionering.

De færreste synes, at a-kassestof er det mest interessante i verden, og det er oftest først som ledig, at man er tvunget til at sætte sig ind i, hvordan a-kassesystemet er skruet sammen. Hvilket også kan være ret svært, da det er et af de mest lovtunge områder i beskæftigelsessystemet. Men det er vigtigt at have lidt basisviden, hvis man vil danne sig en oplyst holdning om sanktionering af ledige.

Især tre parametre er interessante:

  • Hvilke krav skal de ledige opfylde for at få dagpenge?
  • Hvad kan a-kassen sanktionere for, og hvilke sanktioner kan vi lave ifølge loven?
  • Hvorfor sanktionerer AJKS ikke, hver gang der er en indberetning?

Til slut hiver vi også et andet aspekt ind, som er oppe og vende i medierne og er interessant for fokusset på sanktioneringen af ledige - nemlig kræsne ledige.

 

Vi starter med kravene til de ledige

For at modtage dagpenge skal du være medlem af en a-kasse, ledig og stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det vil sige, at du skal være aktivt jobsøgende fra første dag, du er ledig.

Som ledig betyder det, at du minimum skal søge to stillinger om ugen. Du skal registrere din jobsøgning i en digital joblog og have et aktivt CV på jobnet.

Når du er ledig, skal du søge og stå til rådighed for alle former for arbejde, du er i stand til at varetage. Både indenfor og udenfor dit eget fagområde.

Du skal søge fuldtidsarbejde. Som fuldtidsforsikret svarer det til 37 timer om ugen. Det gælder også, når du har et deltidsjob, har mange freelance-opgaver, er i tilbud om aktivering eller ansat i løntilskudsjob. 

 

Hvilke sanktioner kan a-kassen give?

Ifølge lovgivningen er der forskellige hændelser eller mangel på samme, der kan give en sanktion. A-kassen kan dog ikke sanktionere den ledige, hvis der er en gyldig grund til hændelsen.

Hvis du som ledig ikke kommer til din samtale med jobcentret eller a-kassen, kan du få en sanktion. I dette tilfælde vil du miste dine dagpenge, indtil du genoptager kontakten.

Det kan også være, at du udebliver fra et aftalt forløb. Fx et aktiveringskursus, der varer over flere uger eller dage, så kan du også få en sanktion alt efter scenariet. Hvis du ikke kommer på første dagen, eller hvis du afbryder dit forløb uden gyldig grund, får du 3 ugers karantæne uden dagpenge.

Og så er der den, der er meget oppe i vælten. Tvivl om rådighed. Udfylder du ikke din joblog, har du meget sygdom eller melder du altid afbud til samtaler på jobcenteret - så kan der komme en indberetning til a-kassen, fordi der er tvivl om din rådighed.

Men hvilke gyldige grunde har du som ledig for ikke opfylde ovenstående krav i enkeltstående tilfælde?

Loven stiller krav, men beskytter også den ledige. Du kan være syg, selvom du skal til en samtale - eller er tilmeldt et aktiveringsforløb. Hvis du skal til jobsamtale eller er i arbejde, vejer det selvfølgelig også tungere.

 

Hvorfor sanktionerer AJKS ikke hver gang, der er en indstilling?

Ledige skal selvfølgelig kun have en sanktion, hvis der er hjemmel til det. Derfor undersøger vi i AJKS, hvad der er op og ned i en sag, før vi giver en sanktion. Og selvfølgelig bliver der givet sanktioner, men ifølge en rundspørge blandt AJKS’ a-kassevejledere bliver mange af indberetningerne afvist, fordi der ikke er hjemmel til at give en sanktion.

Ofte er der tale om udeblivelse på gyldigt grundlag fx jobsamtale, arbejde eller sygdom, som a-kassevejlederen som en anden detektiv har fundet frem til ved rundringning til interessenter og ved at tjekke de mange forskellige digitale indgange. For det meste er beskeder endt de forkerte steder i systemet, eller også er de ikke blevet registreret korrekt. 

Og så er der den populære i medierne – den med de ledige, der ikke søger job. Men det gør størstedelen heldigvis, når man går dem efter i sømmene. Det, nogle glemmer, er at registrere deres jobsøgning. Her går vi i AJKS ind, og husker dem på det – før de når til at skulle sanktioneres. Hertil kan også tilføjes, at en stor del af dem, der ikke registrerer deres jobsøgning, er folk, der går i job. Det vil sige, at de ikke har søgt et job, fordi de allerede har fået et.

Statistisk set kan vi se, at der er få gengangere i indberetningerne. Hvilket giver sig selv, hvis personerne er kommet i job. Men det er heller ikke de samme ledige, der bliver ved med at være syge eller at glemme at registrere deres jobsøgning i jobloggen.

Fokus på a-kassens brug af sanktionering

Ja, til seneste afsnit kan vi lige tilføje, at loven siger, at du skal søge job, indtil du går i arbejde. Vi regner dog ikke med, at der er nogen, der synes, at dette er et stort problem. Disse personer er allerede på vej i job, så de må have søgt, og de er ude af systemet om et øjeblik. De er dog vigtige at have med her, fordi de trækker tallene op ift. sanktioneringsindberetninger.

Men lad os gå videre. Vi har nu fået et overblik over de krav, du skal opfylde, hvis du er ledig. Vi kender forskellige sanktioneringsgrunde, -muligheder og -fritagelser. Og vi har hørt lidt om, hvorfor a-kassen ikke sanktionerer, hver gang der er en indberetning. Men som lovet får du også et ekstra lille aspekt. Nemlig kræsne ledige. Et relateret emne, der er i vælten hos medierne og opinionsdanmark. Vi lover at gøre det kort, men emnet er bare en stor del af følelsesargumentationen. Derfor fortjener det også at blive belyst med lidt fakta.

I AJKS kan vi se, at vores medlemmer søger bredt. Både via jobloggen, og via statistikker over de jobs, som vores medlemmer kommer ud i. Her er det tydeligt, at der bliver søgt bredt både geografisk og fagligt. Derudover er en stor del af vores ledige medlemmer på supplerende dagpenge. Det vil sige, at de kan have deltidsjob eller har perioder med fuldtidsprojektstillinger eller andet. De bliver dog stadig regnet for ledige. Så vores ledige medlemmer er ikke kræsne, de tager jobs og gør alt for at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Så med fakta i hånden, kan vi godt afvise myten om de dovne eller kræsne ledige. Jobbene bliver søgt, det kan vi se. Nogle gange skal der lidt hjælp til, når de farer vild i bureaukratiet, men så er de også selvkørende.

AJKS’ syn på sanktioner er, at de ikke er et mål. De er et middel til at få folk nærmere job.

I vores optik kommer de ledige nemmere i job, når vi laver en tidlig indsats, hvor vi hjælper med de udfordringer, der kan være - og med at huske på de krav, der skal opfyldes.  Og ikke mindst har den individuelles situation for øje. Vi vil gerne komme sanktionerne i forkøbet.

På baggrund af det, så glæder vi os over, at loven tilskriver et menneskeligt touch og en individuel tilgang hos a-kasserne. For når man dykker ned bag tallene, er der masser af individer, der gør alt for at komme i job. Dem skal vi hjælpe. Og her er automatiske sanktioner ikke svaret.

I AJKS tager vi vores rolle som tilsynsmyndighed alvorligt. Der er ikke belæg for at sige, at vi giver for få sanktioner. Som a-kasse er vi selv under skarpt tilsyn, og i AJKS har vi ikke fået en eneste bemærkning. Vi giver de sanktioner, som vi skal ift. loven, men heller ikke flere.

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.

Søren Bak

ons, 10/13/2021 - 16:39

God gennemgang og personligt har jeg gode erfaringer med råd og vejledning fra AJKS. I dag er jeg atter i arbejde på fuldt tid.

Carsten Bøwig

tir, 10/26/2021 - 09:40

Hvorledes hjælper det ledige, at de, såfremt de ikke har haft 148 timers arbejde i 4 måneder, trækkes 1 karensdag i sin udbetaling. De minus 892,- gør altså ondt i den i forvejen slunkne kasse, men motiverer på ingen måde noget som helst. At blive straffet for, at være ledig, finder jeg ret upassende.
Mvh.
Carsten

Hej Carsten

Karensbestemmelsen er en del af a-kasselovgivningen, som a-kassen skal håndhæve. Det er ikke os, der laver reglerne men politikerne.
De sanktioner vi omtaler i indlægget, er dem ledige får, hvis de ikke opfylder regler og krav for ledige.

Karensreglerne kan godt opfattes som en sanktion, men du opfylder alle regler og krav, så vi kan desværre ikke beskytte dig fra dem.
Det er en ringe trøst men en forklaring.

Husk, du altid er velkommen til at kontakte din personlige a-kassevejleder eller en karrierevejleder for rådgivning.

Mvh Hanne-Mari/AJKS

Hej Carsten

Karensbestemmelsen er en del af a-kasselovgivningen, som a-kassen skal håndhæve. Det er ikke os, der laver reglerne men politikerne.
De sanktioner vi omtaler i indlægget, er dem ledige får, hvis de ikke opfylder regler og krav for ledige.

Karensreglerne kan godt opfattes som en sanktion, men du opfylder alle regler og krav, så vi kan desværre ikke beskytte dig fra dem.
Det er en ringe trøst men en forklaring.

Husk, du altid er velkommen til at kontakte din personlige a-kassevejleder eller en karrierevejleder for rådgivning.

Mvh Hanne-Mari/AJKS

I AJKS er sanktioner ikke et mål, men et middel.

Allerede i januar 2020 forklarede AJKS' direktør, at præmissen for debatten om sanktioner er forkert. ”Der er for stort fokus på straf i stedet for en håndholdt indsats. ”Vi giver ikke mange sanktioner i AJKS. Ikke fordi vi er bløde, men fordi det giver bedre mening at lave en forebyggende indsats.”

Læs mere

Gratis efteruddannelse på DMJX målrettet AJKS'ere

Nu kan du komme med AJKS på gratis efteruddannelse hos DMJX. Du kan vælge mellem strategisk kommunikation i praksis, indhold på sociale medier og projektledelse for formidlere.
 

Tjek mulighederne for 6 ugers gratis opkvalificering nu 

ARTIKLER OM KARRIERE OG JOBSØGNING

Få tips til din jobsøgning og karriere fra AJKS' karrierevejledere i vores arkiv, hvor vi deler artikler, videoer og guides.